182

SATIN ALMADoğrudan AlımlarNuretttin AZİZOĞLUhk.malzeme alımı

Enfeksiyon Toplantısı

H1N1 Şüpheli Domuz Gribi Vaka ve Viral Pnömoni 

  Ülkemizde son günlerde yeniden görülmeye başlayan H1N1 virüsü (domuz gribi) ve Viral Pnömoni tanısı ile yatan vakalara ilişkin olarak, sağlık tesislerimizde görevli “Başhekim Yardımcıları ve Enfeksiyon Uzman Hekimler” ile bir araya gelinerek, toplantı yapılmıştır.
 

Anılan toplantıda;

  • Sağlık tesislerimizde koruyu önlemlerin alınması,
  • Sağlık çalışanları ve hastalara bilgilendirme eğitimlerinin yapılması,
  • Aşılama çalışmalarının titizlikle yürütülmesi,
  • Viral Pnömoni vaka bildirimlerinin düzenli olarak tarafımıza ve Genel Sekreterliğimiz Kriz Merkezi’ne yapılması,
  • Ayaktan başvuran şüpheli vakalardan, yatarak tedavisi yapılan viral pnömoni vakalarının ise tümünden numune alınması,
  • Hastanelerimize başvuran hastalara yönelik işlemlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen “İnfluenza Vaka Yönetim Algoritması”na uygun olarak yapılması,
  • Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden teslim alınarak, Genel Sekreterliğimizce dağıtımı yapılan antiviral ilaçların algoritma doğrultusunda hastanelere verilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

TRSM Etkinliği

Hastanemize bağlı Gaziosmanpaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizce düzenlenen etkinliğimizde Psikolog Umut Aykut ÇAKIRLAR, Takı Tasarımı Öğretmeni Hande ŞAHİN ve danışanlarımızla Türkiye İş Bankası “Derinlerden Siperlere Çanakkale 1915” ve Hüsrev Kasrındaki “Bir Hilal Uğruna “ adlı müzeler ziyaret edildi.

Devamını oku...

TRSM Etkinliği

Hastanemize bağlı Gaziosmanpaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden Psikolog Umut Aykut ÇAKIRLAR hastalarımızla 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 13:00 ‘ te Ali Emiri Kültür Merkezinde Esir adlı oyunu izledi. Oyun öncesinde takı tasarımı öğretmeni Hande ŞAHİN günün anlam ve önemini gösteren bir konuşma yaparak sunum da bulundu. Oyun sonrasında Çanakkale Müzesi ziyaret edildi.

Devamını oku...

Nuretttin AZİZOĞLUhk.malzeme alımı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Eyüp Devlet Hastanesi
Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
İLAN
İlan Tarihi 24/ 02/ 2012
           Hastanemiz 2279069 protokol numarası ile ORTOPEDİ servisinde yatmakta olan NURETTİN AZİZOĞLU isimli hastanın REVİZYON DİZ PROTEZİ   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarih saat 08:00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
         
TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
1 SUT:100.600/07A02AA02AA0100001/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,MOD.,ANATOMİK Adet 1    
2 SUT:100.607/07A02AB02AA0200007/ARTROPLASTİ,DİZ,TİBİALCOMP., REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,MOD.,ROTASYONLU,NON NATOMİK Adet 1    
3 SUT:100.614/07A02AB03AA0000006/ARTROPLASTİ,DİZ, İNSERT COMP.,PRİMER,UHMWPE,BAĞ KESEN NON ANATOMİK,ROTASYONLU Adet 1    
4 SUT:100.625/07A02AB02AA0200015/ARTROPLASTİ,DİZ, TİBİAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,STEM Adet 2    
5 SUT:100.621/07A02AB02AA0200017/ARTROPLASTİ,DİZ, TİBİAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,WEDGE Adet 2    
6 SUT:100.617/07A02AA02AA0100008/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,AUGMENT Adet 2    
7 SUT:100.619//07A02AA02AA0100008/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,AUGMENT Adet 2    
8 SUT: 101.051/07A120000000000005/ARTROPLASTİ , ÇİMENTOLAR ,     40-50 GR, ANTİBİOTİKLİ Adet 1    
REVİZYON DİZ PROTEZİ ÖZELLİKLERİ
Teknik Şartname
1-Femoral komponent Co-Cr alaşımdan mamül olmalıdır.
2-Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
3-Femoral komponent en az 6 boy olmalıdır.
4-Femoral Komponent,Tibial İnsert ve Patellar komponent aynı ölçülerden oluşmalı,Tibial Komponent bağımsız olmalıdır.En küçük femoral komponent en büyük tibial komponentle uyum içinde kullanılabilmelidir bir büyük ve bir küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.
5-Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.
6-Femoral komponent için en az 3 farklı açıda (valgus açısı) kesi yapılabilmelidir.
7-Femoral dış rotasyon implant tasarımı ile sağlanmalı veya kesim klavuzlarında dış rotasyon verecek şekilde değişiklik yapılabilmelidir.
8-Femoral kesim klavuzları üzerinde gereğinde distal veya anterior kesiyi -2 mm daha fazla kesmeyi sağlayan delikleri olamlıdır.
9-Her boy protez için femoral denemeleri bulunmalıdır.
10-Femur posteriorunu temizlemek ve bağ dengesini kontrol etmek amacıyla set içinde eklem aralayıcı (laminar spreader) bulunmalıdır.
11-Femoral Komponentler Noch Plasti özelliğine sahip olmalıdır.
12-Tibial komponent Co-Cr alaşımlarından mamül olmalıdır.
13-Tibial komponent simetrik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmamalıdır.
14-Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanatlı stem olmalıdır (kiğıl yapıya sahip olmalıdır).
15-Tibial komponenttin en az 4 ayrı kalınlık stem uzatma (stem extension) boyu olmalıdır. Tibial komponentte gerektiğinde primer cerrahi sırasında da stem uzatma eklenebilmelidir. Stem uzatmalar tibial komponent ile monoblok değil moduler olmalıdır.
16-Tibial komponent en az 5 boy olmalıdır.
17-Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.
18-Tibial kesi gereğinde düz ve posteriora eğimli yapılabilmelidir.
19-Tibial kesi bloklarında intramedüller ve extramedüller kesim sistemi aynı anda görülebilmelidir ,her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.Ekstramedüller ve intrameduller klavuz üzerinde tibial eğim, tibial kesi seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Klavuz üzerinden tibianın en defektli kısmı veya defektsiz kısmından ayrı ayrı ölçüm yapabilen stilusu bulunmalıdır.
20-Tibial insert UHMWPE’den imal edilmiş olmalıdır.
21-İnsertler oksijensiz ortamda gama sterilizasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır.
22-Tibial insert tek parça ve hareketli olmalıdır. Tibial insertte rotasyonel ve translasyonel özellik olmalı, mediolateral (2 yöne) hareketlilik olmalıdır.
23-Tibial insertler stabilizer özelliği olmalıdır.
24-Tibial insert kalınlıkları en az 7 kalınlıkta olmalıdır. Sistemin 8 mm’den ince inserti olmamalıdır.
25-Tibial komponentin insert ile temas eden yüzü parlatılmış olmalıdır.
26-Patellar komponent en az 5 boy olmalıdır.Yüksek kalite UHMWPE yapısında olmalıdır.Patellar komponent en az 3 pegli olmalıdır.
27-Patellar komponent troklea içinde bazı rotasyonal hareketlere izin vermeli ve intercondiler alanla uyum sağlayabilmelidir.
28-Patellar komponentin tepe noktası anatomik olarak medialize olmalı,lateral dislokasyona zorlayan kuvvetlere karşı koyabilmelidir.
29-Tibia veyçler 5-10 mm arasında olmalıdır.
30-Tibia veyçler tibia komponente 2 adet vida ile sabitlenmelidir.
31-Femur veyçler 5-10 mm arasında olmalıdır.
31-Femur veyçler vida ile sabitlenmelidir.
32-femur distal veyçler anatomik yapıya sahip olmalıdır.
33-Femur posterior veyçler 5-10 mm arasında olmalıdır.
34-Tibia uzatmalar 40-75-120 mm boylarında olmalıdır.
35-Tibia uzatmaların gerektiğinde ofset seçeneği bulunmalıdır.
Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. ">e-posta: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.              Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugun863
mod_vvisit_counterDun1288
mod_vvisit_counterBu hafta2910
mod_vvisit_counterGecen hafta7894
mod_vvisit_counterBu ay34043
mod_vvisit_counterGecen ay30197
mod_vvisit_counterButun gunler1639648

Suan sitede olan: 19
Sizin IP: 23.22.53.212
,
Bugun: 31 Mart 2015

Free business joomla templates

      

Get Adobe Flash player