182 yeni

23 Nisan Çocuk Bayramını Çocuk Hastalarımızla Kutladık

     Devamını oku...

Ebeler Haftası

Kanser Haftası

KANSER NEDİR

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Devamını oku...
Filtre
 • ÖNEMLİ. TÜM ORTOPEDİ MALZEMESİ SATAN FİRMALARA DUYURU

  HASTANEMİZDE KULLANILACAK OLAN ORTOPEDİ MALZEMELERİ İÇİN TÜM ORTEPEDİ MALZEMESİ SATAN FİRMALAR İLETİŞİM BİLGİLERİNİ HASTANEMİZ SATIN ALMA BİRİMİNE 02124172900 DAHİLİ 2048 NOLU TELEFONDAN VEYA 02126164857 NOLU FAXA ACİLEN ULAŞTIRMALIDIR. TÜM ORTEPEDİ MALZEMESİ ALIMLARIMIZDATÜM FİRMALARDAN FİYAT TEKLİFİ İSTENİLECEKTİR.

 • beyin cerrahi malz.alımı(gökhan bey için)

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu Beyin cerrahi Malzemesi Alımı
  İLAN
  İlan Tarihi 29/ 02/ 2012
             Hastanemiz 2296982 protokol numarası ile BEYİN CERRAHİ servisinde yatmakta olan GÖKHAN KIZILTEPE isimli hastanın SPONDİLOLİSTEZİS   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 01/03/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:102.135/TORAKOLUMBAR POSTERİOR POLYAXİAL VİDA TİT. KENDİNDEN YİV AÇANLAR ADET 6    
  2 SUT:102.230/TORAKOLUMBAR POSTERİOR ROD. TİT. RIGIÇ (0-35 CM ADET 2    
  3 SUT:102.310/TORAKOLUMBAR POSTERİOR ROD-ROD TRANSVERSE KONNEKTÖR TİT. AÇILANDIRABİLİR ADET 1    
  4 07F01A01A02H01B01D/ÇANCELLOW CHIPS 30 CC ADET 1    

  POSTERİOR SPINAL SİSTEM ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİFirmaların uyması gerekli olan genel maddeler.Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.Sistem ayrıca füzyon ve non füzyon şeklinde uygulanabilmelidir.
  1 Kullanılacak spinal sistem özel olarak bu sisteme verildiği belgelendirilen CE kalite belgesi ile birlikte konfirmasyon sertifikasına sahip olmalı ayrıca kalite belgeleri tercih sebebi olacaktır.
  2 Kullanılacak spinal sistemin ana maddesi TIAl6V4 alaşımından yapılmış olmalı post operatif dönemde hasta takibine izin vermeli BT ve MRI tetkiklerine engel olmamalıdır.
  3 Sistemi meydana getiren vida rod transverse bağlantı parçaları vs. üzerlerinde ürün kod numarası üretim numarası CE markası ürün boyutunu kapsayan bilgiler yazılmış olarak bulunmalıdır.
  4 Ameliyatlarda implantlar ile kullanılmak üzere instrument seti birlikte verilmelidir.
  5 Sistemi meydana getiren vidaların hepsinin kilitleme sistemi aynı olmalıdır. Özel kilitleme vidası set screw vidası derin dişli olmalıdır kesinlikle diş kapmamalıdır.
  6 Vidaların kilitleme şekli tek bir bir bloke edici sıkıştırma sistemine sahip olmalı özel yivli nut mekanizması vida/rod bağlantısının son sıkıştırmasında vida başının açılmasına izin vermemeli ve cup,ring gibi ilave ekipmanlara ihtiyaç olmamalıdır.
  7 Sistem monoaksiyel, poliaksiyel vidalar transverse bağlantılar ve rodlardan oluşmalıdır.
  8 Sistem düşük profilli olmalı ve zayıf hastalarda da kullanılabilmelidir.
  9 Sistem gerektiğinde sadece rodlar değişerek dinamik sisteme ve stabilizasyona izin verme
       özelliğine sahip olmalıdır.
  TEKNİK ÖZELLİKLER
  1.VİDALAR
       1.Vidalar özel pediükül dizaynlı olmalıdır. Uçları self tapping olmalıdır.
       2.Omurganın farklı bölgelerinde kullanılabilecek şekilde Monoaksiyel (Düz hareketsiz başlı),
           poliaksiyel (tüm yönlere oynar başlıklı) ,Redüksiyon(spondylolistesiz)   monoaksiyel,Redüksiyon(spondylolistesiz)polyaksiyel,kanullü monoaksiyel ve kanüllü polyaxial dizayn edilmiş 6 farklı vida tipine sahip olmalıdır.
       3.Vida rod kilitlemesini sağlayan yalnızca bir kapatma destek vidası ile kilitleme
         mekanizmasına sahip olmalıdır. Destek yiv profili kapatma vidası derin dişli (buttress thread)  
         olmalıdır. Kapatma vidası13Newton torkla   tamamen sıkıldığında vida başı açıklığı durumu korumalı ve kapatma vidası üzerindeki özel çentikten vida yanaklarının iç kısmına optimum yapışarak rod üzerine 100%100 optimum basınç yapabilmeli ayrıca zaman içerisinde hastanın vertebrasında oluşacak stresi alt diş bu çentik maharetiyle üst dişe iletmemek kaydıyla absorbe edebilmelidir.Böylece vida rod bağlantısında zaman içerisinde oluşabilecek gevşemelerin önüne   geçilebilmelidir.
           rod bağlantısında gevşemeye sebep olacak açılma yapmamalıdır.
       4.Monoaksiyel tip vidalar omurganın farklı bölgelerinde kullanabilmek için 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-
           6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 mm çaplarında 20mm den başlayarak 60 mm kadar 5 er mm aralıklarla
           büyüyen geniş bir vida çeşitliliğine sahip olmalıdır.Ayrıca Reduksiyon ve Kanullü vidalar       bulunmalıdır.
       5.Poliaksiyel tip vidalar omurganın farklı bölgelerinde kullanabilmek için 4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-
           6.5-7.0-7.5-8.0-8.5 mm çaplarında 20mm den başlayarak 60 mm kadar 5 er mm aralıklarla
           büyüyen geniş bir vida çeşitliliğine sahip olmalıdır.Poliaksiyel vidalar vidalar vida başı bir
           bütün olarak dizayn edilmiş olmalıdır.Ayrıca Reduksiyon ve Kanullü vidalar bulun
       6.Monoaksiyel ve Poliaksiyel vidaların her iki yanında uygulam seti içinde kullanılan aletlerle
           uyumlu birer çentik olmalıdır.
       7.Vidalar low profil olmalı ve pediatrik cerrahide kullanılabilmelidir.
  2.RODLAR
  1.5.0-5.5-6.0.6.5mm olmalıdır.
  2.Rodlar düz yüzeyli,dinamik ve yarı dinamik olmak koşuluyla aynı sitem içerisinde değişik uygulama opsiyonlarını cerraha başarıyla sunabilmelidir..Ayrıca sisteme ait vida ile
             transverse konnektörlerin oluğuna uyacak çapta olmalıdır.
  3.Rodlar 40mm den başlayarak 5mm büyüyerek 500mm ye kadar değişik boylarda olmalıdır.Gerektiğinde kesilebilmelidir
  4.Sistem içerisinde değişik rod seçeneklerini kombine etmeye yardımcı gerekli komponentler bulunmalıdır.
  TRANSVERSE BAĞLANTILAR
  1.Sistemde kolaylık sağlaması açısından boyu ayarlanabilecek ve açılandırılabilecek şekilde   ve gerektiğinde daha uzun mesafede kullanılmak üzere monte edilebilen transverse bağlantılar bulunmalıdır.
     2.En az 4 farklı boyda olmalıdır.
  CERRAHİ UYGULAMA SETLERİ
  1.Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon kapları içinde olmalıdır.
  2.Cerrahi uygulam aletleri kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.
  3.Set içerisinde kemiğe vida koyarken kontrol için pedikül içine girecek uçları düz ve toplu olmak üzere pinler olmalıdır.
  4.Cerrahi uygulam seti içinde gerektiğinde kullanılmak üzere in-situ rod bükücü/eğicilerinde bulunması gereklidir.
  5.Cerrahi uygulama setleride aynı implantlar gibi kullanılan el aletleri ürün kod numarası CE markası gibi teknik bilgilere sahip olmalıdır.
  6.Cerrahi set içinde rod yerleştirmeyi kolaylaştıracak vida başlarına uygun rod çatalı(rod fork) aleti olmalıdır.
  7.Cerrahi set içinde ayrıca spondylolistezis ile skolyoz gibi uzun seviyeli fiksasyonlarda kullanılacak vida çekici rod yerleştirici (persueder) aleti bulunmalıdır.
  8.Uygulama kolaylığı sağlaması için rockerlar olmalıdır.
  9.Her set için en az 2 şer adet kortex delici ve polyaksiyel vida gönderici olmalıdır.
           10.Setler İhale süresince hastanede bırakılacaktır.
  CANCELLOUS GRANULES 30CC TEKNİK ÖZELLİKLERİ
  1-Cancellous granules 30 cc insan kaynaklı olmalı ve hiçbir şekilde hayvan veya sentetik karışım içermemelidir.
  2-Cancellous granules 30 cc alındığı donörü işleyen doku bankasının FDA izini ve AATB kaydı olmalıdır.
  3-Ürün 1-4mm ebatında cancellous partiküllerden oluşmalı içinde cortical parça barındırmamalıdır.
  4-Ürün üzerinde FDA şartlarının gerektirdiği testler yapılmış olmalıdır.Ve bu testler ürün içinden çıkacak bir prospektüste gösterilmelidir.
  5-Ürün osteoconductiviteyi bozmayacak şekilde Gamma irridasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
  6-Ürün ezilmeye ,nemlenmeye dayanıklı karton dış ambalaj içinde bir şişe içerisinde bulunmalıdır.
  7-Ürünün raf ömrü teslim tarihi itibari ile en az 48 ay olmalıdır.
  8-Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
  9-Ürünün içinden bir hasta takip kartı çıkmalı ve uygulandığı hastanın takip edilebilmesi için donor numaralarını gösterir en az 5 adet sticker çıkmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Ortopedi malz.alımı(elif hn. için)-

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 28/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2290270 protokol numarası ile ORTOPEDİ servisinde yatmakta olan ELİF KARACA İsimli hastanın GONARTROZ   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 29/02/2012 tarih saat 08.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT: 100.500/07A02AA01AA0100003/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,PRİMER,ÇİMENTOLU, Co.Cr,BAĞ KORUYAN,ANATOMİK Adet 1    
  2 SUT: 100.536/07A02AB01AA0200003/ARTROPLASTİ,DİZ, TİBİAL COMP.,PRİMER,ÇİMENTOLU,Titanyum,MONOBLOK STANDART Adet 1    
  3 SUT: 100.518/07A02AB03AB0000004/ARTROPLASTİ,DİZ, İNSERT COMP.,PRİMER,UHMWPE CROSSLINKED,BAĞ KORUYAN NON ANATOMİK Adet 1    
  4 SUT: 100.551/07A02AC01000000001/ARTROPLASTİ,DİZ, PATELLAR COMP.,ÇİMENTOLU,UHMWPE, Adet 1    
  5
  SUT: 101.050/07A120000000000002/ARTROPLASTİ , ÇİMENTOLAR , 40-50 GR
  Adet 1    
  ANATOMİK FEMURLU ÇİMENTOLU BAĞ KORUYAN SABİT İNSERTLİ TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ1. Ürün ISO 9001, EN 46001, EN, CE ve FDA kalite belgelerine sahip olmalıdır.
  2. Femoral Komponent Cobalt Crom ve Titanium ( Co-Cr- MO / Ti Al 4V Alloy) maddelerinden üretilmiş olmalıdır.
  3. Femoral Komponent anatomik yapıya sahip olmalıdır,sağ sol olarak ayrılmalıdır.
  4. Femoral komponentin insert üzerindeki rotasyonunu önlemek için her iki kondilinde peg olmalıdır.
  5. Femoral komponet 55mm den 80mm ye kadar 5 er mm artacak şekilde 6 (altı) boy olmalıdır.
  6. Femoral komponent kesisinde ,sistem 3,5,7,9 derece valgus açısından herhangi birini seçebilmelidir.
  7. Ürün tamamen anatomik yapıya uyumlu olması için Femoral Condilleri dıştan içe doğru 8 derecelik bir açıya sahip olmalıdır.
  8. Tibial komponent üniversal olmalıdır.
  9. Tibial Komponent Titanium ( Ti 6 Al 4V Alloy) malzemelerinden üretilmiş olmalıdır.
  10. Tibial komponent ile insert birbirine ilave olarak kilitlenebilmeli ve bu amaçla üretilmiş olan ” kilitlenme kaması” tibial komponent ile birlikte paketlenmiş ve Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
  11. Tibial İnsert kalınlığı 10mm den başlayarak ikişer mm artacak şekilde (10,12,14,16,18) mm olamak üzere 5 (beş) boy ve (59,63-67,71-75,79-83,87-91 ) mm olmak üzere 5 (beş) genişlikte toplam 25 (yirmibeş) ayrı ölçüde kullanım imkanı sağlayacak şekilde olmalıdır.
  12. Tibial komponent uygulama ve endikasyonların değişikliği açısından 4 (dört) ayrı dizaynda üretilmiş (keel, I-beam, Flutted, Cruciate) tibial stem takılabilmelidir.
  13. Tibial stem uygulama ve endikasyonların değişikliği açısından, 2 (iki) ayrı boyda (40mm ve 80mm) olarak üretilmiş olmalı ve bağlantı vidası ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.
  14. Femoral komponentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minumuma indirmek için,Tibial insert Arcom Processed Polyethylene (UHMWPE) ( Argon Packed Compressien Moulded Polyethylene) tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır.(Belgelenmelidir.)
  15. Femoral Komponent ve tibial insert arasında size bağımlılığı olmadan (interchangable) kullanılabilmelidir.(En küçük size femoral kompenet ile en büyük boy tibial tray aynı anda kullanılabilmelidir.)
  16. Patella üç pegli olmalı ve protezin kullanım ömrünü ve konforunu arttıran Arcom Polyethylene malzemesinden üretilmiş olmalıdır.Ayrıca tek peg seçeneğide bulunmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • ortopedi malzemesi alımı)umut bey için)

   

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 28/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 90036 protokol numarası ile ORTOPEDİ servisinde yatmakta olan TC 15814233568 numaralı UMUT YÜCE İsimli hastanın ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 29/02/2012 tarih saat 08.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 ÖN ÇAPRAZ BAĞ DÜBELLİ TİBİAL İMPLANT Adet 1    
  2 KANATLI AÇILABİLİR İMPLANT Adet 1    
  3 GUİDE WİRE 2,4MM    Adet 2    
  5 STAPLE Adet 1    
  5 ANTERİOR TİBİAL TENDON Adet 1    
  APERFİX
  FEMORAL İMPLANT VE İNSERSİYON CİHAZI İLE
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1- Disposable steril ambalajında olmalıdır.
  2- Femoral implantın hammaddesi non-absorbable PEEK ( PoliEtereTerketon ) olmalıdır.
  3- Femoral implant Otomatik İnsersiyon (yerleştirici ) Cihazı ucuna monte edilmiş kurulu bir vaziyette kullanıma hazır olmalıdır.
  4- Femoral implantı oluşturan parçalar ;
  a) İmplantın yerleştirilmesini, parçaların bir arada tutunmasını ve düzeneğin hareketini sağlayan vida cerrahi sınıf paslanmaz çelik veya titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
  b) İmplantın uç kısmında sağ ve sola açılan gövdeye puntalı 2 adet sabitleyici kanat ve bu kanatların eşit mesafede açılıp femoral tünele fixlenmesini sağlayan itici dil,
  c) Greftlerin yerleştirildiği implant gövdesi,
  d) İmplantın en dibinde,greftlerin femoral korteks kemiğe yukarı ve aşağı yönde açılıp sıkışarak sabitlenmesini sağlayan alt gövde ( kanatlar )
  5- Femoral implantın 9,10,11 mm çapında, 29 mm ve 35 mm uzunluğunda 6 boyu olmalıdır.
  6- Femoral implant, Hamstring ve diğer bütün Allogreft, Otogreft ve Sentetik tendonlarla kullanılabilir olmalıdır.
  7- Femoral implant Radiolucent olup, Artifact’a neden olmamalıdır.
  8- Femoral implant ameliyat esnasında veya post-op dönemde herhangi bir komplikasyon durumunda,kendi cerrahi setindeki mevcut sökücüsüyle çıkartılabilmelidir.
  9- Femoral implant, Rekonstrüksiyon işlemini ileri teknolojisi sayesinde harici bir işlem yapmaksızın, tek insizyondan tibial tünelden girerek maksimum 40 mm uzunluğunda açılan femoral tünel hattında en az travma ile minimal invaziv ve güvenli bir şekilde yapmalıdır.
  10- Femoral implantın İnsersiyon cihazı, cerrahi sınıf paslanmaz çelik ve plastikten mamul olmalıdır.
  11- İnsersiyon cihazının tünele giren kısmı cerrahi sınıf paslanmaz çelik olup, uygulayıcı açısından kullanımı kolay,ergonomik ve güvenli olmalı,cihaz emniyet pini çekilmeden çalışmamalıdır.
  12- Teklif edilen malzemelerin U.B.B kodları Sağlık bakanlığı onayları olmalıdır.
  DİPOSABLE ÇAPRAZ BAĞ
  KILAVUZ TEL
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1. Non-steril ambalajında olmalıdır
  2. Uzunluğu 303 mm olmalıdır.
  3. Çapı 2.4 mm olmalıdır.
  4. Delme esnasında 30 mm ,40 mm ve 50 mm’lik düzeyleri gösteren referans çizgileri olmalıdır.
  5. Teklif edilen malzemelerin U.B.B kodları Sağlık bakanlığı onayları olmalıdır.
  APERFİX
  TİBİAL İMPLANT VE İNSERSİYON CİHAZI İLE
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1- Disposable, steril ve kullanıma hazır olmalıdır.
  2- Tibial implantın hammaddesi non-absorbable PEEK ( Polietereterketon ) olmalıdır.
  3- Tibial implant ve insersiyon setini oluşturan parçalar ; Vida, Dübel,İnsersiyon cihazı ve tendon expander (genişletici)’den oluşmalıdır.
  4- Tibial implantın 9,10,11 mm çapında, 30 mm uzunluğunda 3 boy vidası ve bu vidalara uygun dübeli olmalıdır.
  5- Tibial tünel girişinde tendonların gergin ve sağlam bir şekilde sabitlenmesi, vida yivlerinin zamanla tendonlara vereceği zarar ve komplikasyonların önlenmesi amacı ile Dübel + Vida kullanılmalı ,vida yivleri dübel kanallarına rahatça oturmalı ve böylece vida dübele sabitlenmelidir.
  6- Dübelin arka üst kısmında tibial tünele kaçmasını önlemek amacı ile çıkıntı olmalıdır.
  7- Tibial tünelde her iki tendonun eşit mesafede ve gergin bir şekilde sabitlenmesi amacı ile Tendon Expander ( genişletici )’i olmalıdır.
  8- Tibial implant Radiolucent olup, Artifact’a neden olmamalıdır.
  9- Tibial implant post-op dönemde herhangi bir komplikasyon durumunda,kendi
  cerrahi setindeki mevcut sökücüsüyle çıkartılabilmelidir.
     10- Tibial implantın İnsersiyon cihazı, cerrahi sınıf paslanmaz çelik ve plastikten
             mamul olmalıdır.
     11- Teklif edilen malzemelerin U.B.B kodları Sağlık bakanlığı onayları olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

 • beyin cerrahi için(mahir bey)malz.alımı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu BEYİN CERRAHİMALZ. ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 28/ 02/ 2012
             Hastanemiz beyin cerrahi servisinde yatmakta olan 2290078   protokol numaralı MAHİR SEYREK isimli hastanın SPONDİLOLİSTEZİS   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 29/02/2012 tarih saat 08.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:102.130/POLYAXİAL VİDA Adet 1    
  2 SUT:102.230/ROD Adet 1    
  3 SUT:102.300/TRANSFER Adet 1    
  ERİŞKİN POSTERIOR STABİLİZASYON SİSTEMİ
  TEKNİK HÜKÜMLER
  1. Cerrahi uygulama aletler, kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.
  2. Set içersinde vida yerlerinin ve yönünün kolay tespit edilebilmesi için pedikül içine girecek işaretli pinler olmalıdır.
  3. Cerrahi uygulama seti içinde gerektiğinde kullanmak üzere, in-situ rod bükücü/eğicilerinin de bulunması gereklidir.
  4. Cerrahi set içinde ayrıca rod eğimlerini doğru tespit etmeyi sağlayan deneme rodu olmalıdır.
  5. Cerrahi set içinde rod yerleştirmeyi kolaylaştıracak, vida başlarına uyumlu rod çatalı aleti olmalıdır.
  6. Set içerisinde Torque anahtarı bulunmalıdır.
  7. El aletleri içersinde travma ve redüksiyon kiti olmalıdır.
  8. Tüm implantların kapanma sistemi aynı olup; implant başlarının roda takıldıktan sonra yük altında zaman içerisinde dışa doğru açılması nedeniyle oluşan revizyon ameliyatlarını engellemek için içte bir dişli parça ve emniyet silindirinden oluşan tek parça ve tek bir el aleti ile monte edilebilir özellikte olmalıdır.
  9. Set ile kısa segment-uzun segment-listhesis-spondylolisthesis-skolyoz….vb.spinal cerrahide ihtiyaç duyulan her tür transpediküler stabilizasyon gerektiren vaka yapılabilecek yeterlilikte implant ve çakma takımı olmalıdır.
  10. Implant seti sakral blok, dual çaplı rod,çift rodlu skolyoz rod,perkutan rod ve farklı setlerin farklı çaplarda rodları olduğundan revizyon amaçlı iki farklı çap rodu bağlayabilen dominolar,subkutan rodlar olmalıdır.
  11.   Posterior sistemin minimum en az beş yıllık kullanımı gösteren en az 4 adet ulusal ve/veya SCI makalesi olmalıdır, ilaveten en az 2 adet hayvan deneyleri olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
  12. Evrak Tamamlamak için ek süre verilmeyecektir.Teknik ve idari şartnamede istenen evrakların teklif dosyasında bulunmaması halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.
  13. Teknik şartnamede tanımlı olan tüm ürünler ihale alım listesinde yer almasa bile söz konusu ürünler kullanıldığında firma bu ürünü faturalandırmayacaktır.
  14. Teklif edilen tüm ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı olmalı UBB çıktıları teklif dosyasında sunulmalıdır.
  15. İhale komisyonun ürünleri inceleme için belirlediği gün ve saatte teknik şartnameye uygun olan setler hazır bulundurulacak olup,komisyon set sunmak için ek süre tanınmayacaktır.Set getirmeyen firma ihale dışı bırakılacaktır
  16. Vidalar pedikül ergonomisine uygun tasarlanmış olmalı ve uçları self-tapping olmalıdır.
  17. Tüm vidaların gövdeye giren bölümleri bölümü kansellöz özellikte ve vidanın geri çıkmasına karşı yüksek dirençli, 60 derece açılı derin yivli, pediküle denk gelen bölümü ise pedikül ile sıkı bir kontak sağlayan kortikal yivli ve konik olmalıdır.
  18. Set Omurganın farklı bölgelerinde bullanılabilecek şekilde monoaxial ( düz hareketsiz başlı) Poly axial ( heryöne hareketli başlı) kısa boyunlu ve uzun boyunlu, cement-enjekte edilebilir ve peruktan olmak üzere en az 5 tip vida çeşidine sahip olmalıdır.
  19. Vidalar 4-8 mm çaplar arasında ve en az 4 çap seçeneğinde 25mmden başlayarak 60 mm’e kadar 5’er mm aralıklarla büyüyen çeşitliliğe sahip olmalıdır.
  20. Polyaxial vidaların başları bütün olarak tasarlanmış olmalıdır.
  21. Polyaxial vidalar minimum 30 derece açılanmaya sahip olmalıdır.( vida çapı ile açı değişebilir)
  22. Tüm vidaların her iki uygulama seti ve redüksiyon aletleri ile uyumlu çentikler olmalıdır.
  23. Polyaxial vidaların paralel distraksiyon, kompresyona izin veren multi fonksiyon özellikli olanları da set içerisinde bulunmalıdır.
  24. Cement enjtekte edilme özelliğine sahip vidaların enjeksiyon için özel kitleri olmalıdır.
  25. Rodlar düz yüzeyli , pediatrik için 5mm yetişkin için 6mm çap seçeneklerinde olmalıdır.
  26. Rod Boyları 60 mm’den başlayıp 500 mm’ye kadar kesilebilir özellikte olmalıdır.
  27. Rod üzerlerinde bükme sırasında klavuz görevi üstlenecek boydan boya klavuz çizgi olmaldır.
  28. Rodların her iki tarafı deratoasyon aparatı takılabilecek anahtar ağzı olmalıdır.
  29. Transiliac bölgede kullanılmak üzere bölgenin ergonomisine uygun şekillendirilmiş rodlar ve bağlantıları set içerisinde olmalıdır.
  30. Rijit ve poliaxial olmak üzere iki tip transfer bağlantı seçeneği olmalıdır.
  31. Rijit transfer bağlantılar iki ucu kanca şekilli 2 adet cross connector ve boyları kesilebilir bir roddan oluşmalıdır.
  32. Polyaxial transfer bağlantılar kullanım kolaylığı sunması bakımından açı ayarlanabilir olmalıdır
  33. Set içerisindeki hooklar Laminar, pediküler, ofset, polyaxial,ve kilitli hooklar olmak üzere en az 6 ana grup ve omurganın ergonomisine göre farklı ölçülerde en az 3 çeşit alt gruba sahip olmalıdır.
  34. Sacruma monte edilip ve içinden geçen ikinci bir vida ile iliak kanadı da eş zamanlı olarak sabitleyen sacro iliak vida olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • 65 kalem ilaç ve serum alımı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı                   :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu : İlaç ve   Serum Alımı
  İLAN
  İlan   Tarihi : 27/02/2012
               Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen   malzemenin temini ile ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi   gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 01/03/2012 tarihi saat   10.00'ye kadar fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica   olunur.
           
  TEKLİF   HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere   teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç   olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak   belirtilecektir.
  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  Sıra No Satın   Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 400 ANTİ-XA IU/0,4 ML.KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 300 ADET    
  2 AMİODARON 150 MG.3 ML AMP 42 ADET    
  3 AMPİSİLİN SODYUM+SULBAKTAM SODYUM 1 GR.İM/İV FLK. 100 ADET    
  4 ASETİLSİSTEİN 300 MG(%10)AMP. 200 ADET    
  5 BİPERİDEN LAKTAT 5 MG./ML.AMP. 15 ADET    
  6 DEKSPANTENOL 500 MG.AMP. 20 ADET    
  7 DEKSTRAN 70 MG.+SODYUM KLORÜR 6 MG.+BORAKS.. COLLYR 40 ADET    
  8 DEMİR GLİSİN SULFAT 567,7 MG.DUEDONAL KAP. 400 ADET    
  9 DENGELİ MULTİPLE ELEKTROLİT SOL CAM 1000 ML.SETSİZ 60 ADET    
  10 DİLTİAZEM HCL 30 MG.TB. 384 ADET    
  11 DOKSAZOSİN 2 MG.TB. 40 ADET    
  12 EFEDRİN 0,05 GR/1 ML.AMP 200 ADET    
  13 ELEMENTEL DEMİR 100 MG./5 ML.ORAL SOL 140 ADET    
  14 FENİTOİN 250 MG/5 ML AMP 5 ADET    
  15 FENİTOİN SODYUM 100 MG.TB. 80 ADET    
  16 GADODİAMİD 287 MG/ML 20 ML FLK 6 ADET    
  17 GEMİFLOKSASİN 320 MG.(BAZ)TB. 84 ADET    
  18 GLUKOZ %11 885 ML.+AMİNOASİT 300 ML.+İNTRALİPİT %20 255   ML./1440 ML.PARENTERAL BESLENME SOL. 120 ADET    
  19 GLUKOZ %19 526 ML.+AMİNOASİT 300 ML.+İNTRALİPİT %20 200   ML./1026 ML.PARENTERAL BESLENME SOL. 250 ADET    
  20 HALOPERİDOL 2 MG/ML 20 ML.ORAL DAMLA 6 ADET    
  21 HİDROKORTİZON ASETAT 50 MG 5 GR GÖZ POMADI 75 ADET    
  22 İNSÜLİN GLARJİN 100 IU/ML PENFİL 50 ADET    
  23 İYONİZE KALSİYUM 600 MG.+VİT D3 400 İ.Ü.TB. 210 ADET    
  24 KANDESARTAN SİLEKSETİL 8 MG TAB 196 ADET    
  25 KARBAKOL 0,1 MG 1,5ML FLAKON 30 ADET    
  26 KETOTİFEN FUMARAT 0,25 MG/ML 5 ML GÖZ DAMLASI 10 ADET    
  27 KLORFENİRAMİN MALEAT 2 MG+FENİLEFRİN HİDROKLORİD 5   MG+PARASETAMOL 300 MG.TB. 40 ADET    
  28 KOBAMAMİD 1000 MCG.KAP 50 ADET    
  29 LEVOCARNİTİN 1 GR.AMP. 10 ADET    
  30 LİDOKAİN HCL 20 MG/ML AMP. 400 ADET    
  31 LİDOKAİN HCL 40 MG+EPİNEFRİN 0,025 MG AMP 500 ADET    
  32 LİDOKAİN HCL+TİAMİN HCL+PİRİDOKSİN HCL 100 ER   MG+HİDROKSİKOBALAMİN 1 GR.AMP. 50 ADET    
  33 METİLERGOMETRİN HİDROJEN MALEAT 0,125 MG.DRJ. 60 ADET    
  34 METİLPREDNİSOLON 40 MG AMP 350 ADET    
  35 METOKLOPRAMİD 10 MG 2 ML AMP 6000 ADET    
  36 MULTİVATAMİN İV-İM.FLK. 100 ADET    
  37 MUPİROSİN %2 POMAD 15 ADET    
  38 NALOKSAN HCL ANHİDR 0,4 MG.1 ML AMP. 10 ADET    
  39 NİFEDİPİN 30 MG DENETİMLİ SALIM TB. 100 ADET    
  40 ORAL BESLENME SOL.200 ML.2 CAL/ML.VANİLYA AROMALI 400 ADET    
  41 ORAL BESLENME SOL.200 ML.DİYABETİK 2 CAL/ML.VANİLYA AROMALI 60 ADET    
  42 ORAL BESLENME SOL.FİBERLİ 200 M L.1,5 CAL/ML. 200 ADET    
  43 ORAL HAZIM ENZİMLERİ PREPERATI KAPSÜL,DRAJE 300 ADET    
  44 PENİSİLİN G PROKAİN 600.000+PENİSİLİN G POTASYUM 200.000 FLK 50 ADET    
  45 PIRASETAM 200 MG./ML.200 ML.ŞURUP 6 ADET    
  46 RABEPRAZOL SODYUM 20 MG.TB. 392 ADET    
  47 SEFTRİAKSON 0,5 GR IM FLK 150 ADET    
  48 SER.%0,9 NACL İÇİNDE %6 HES 500 CC.SETSİZ 200 ADET    
  49 SER.%3 SODYUM KLORÜR 500 ML. 6 ADET    
  50 SER.%5 DEKS+%0,45 NACL 1000 CC PVC SETSİZ 100 ADET    
  51 SER.%5 DEKSTROZ 1000 CC.MX.SETSİZ 100 ADET    
  52 SER.DEKSTROZLU LAKTAT RİNGER 1000 CC.PVC.SETLİ 24 ADET    
  53 SER.DENGELİ ELEKTROLİT 500 CC.PVC.SETSİZ 350 ADET    
  54 SER.DENGELİ S-ELEKTROLİT 1000 CC.PVC.SETSİZ 1200 ADET    
  55 SER.JELATİN 40 MG/ML.500 CC.PVC SETSİZ 150 ADET    
  56 SER.LAKTATLI RİNGER 1000 CC.MX.SETSİZ 12 ADET    
  57 SEVOFLURANE 250 ML.SOL. 20 ADET    
  58 SUKSAMETONYUM 100 MG.AMP. 50 ADET    
  59 SÜLFAMETAKSAZOL 400 MG.+TRİMETROPRİM 80 MG.AMP. 30 ADET    
  60 TELMİSARTAN 80 MG+HİDROKLOROTİYAZİD 12,5 MG TAB 84 ADET    
  61 TENOKSİKAM 20 MG FLK 500 ADET    
  62 TRAMADOL HCL 100 MG AMP 600 ADET    
  63 VEKURONYUM BROMİDE 10 MG FLK 120 ADET    
  64 VERAPAMİL HCL 5 MG 2 ML AMP. 200 ADET    
  65 VİTAMİN B KOMPLEX ŞURUP 100 ML. 20 ADET    
  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Nuretttin AZİZOĞLUhk.malzeme alımı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 24/ 02/ 2012
             Hastanemiz 2279069 protokol numarası ile ORTOPEDİ servisinde yatmakta olan NURETTİN AZİZOĞLU isimli hastanın REVİZYON DİZ PROTEZİ   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarih saat 08:00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.600/07A02AA02AA0100001/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,MOD.,ANATOMİK Adet 1    
  2 SUT:100.607/07A02AB02AA0200007/ARTROPLASTİ,DİZ,TİBİALCOMP., REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,MOD.,ROTASYONLU,NON NATOMİK Adet 1    
  3 SUT:100.614/07A02AB03AA0000006/ARTROPLASTİ,DİZ, İNSERT COMP.,PRİMER,UHMWPE,BAĞ KESEN NON ANATOMİK,ROTASYONLU Adet 1    
  4 SUT:100.625/07A02AB02AA0200015/ARTROPLASTİ,DİZ, TİBİAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,STEM Adet 2    
  5 SUT:100.621/07A02AB02AA0200017/ARTROPLASTİ,DİZ, TİBİAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,Co.Cr,WEDGE Adet 2    
  6 SUT:100.617/07A02AA02AA0100008/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,AUGMENT Adet 2    
  7 SUT:100.619//07A02AA02AA0100008/ARTROPLASTİ,DİZ, FEMORAL COMP.,REV.,ÇİMENTOLU,AUGMENT Adet 2    
  8 SUT: 101.051/07A120000000000005/ARTROPLASTİ , ÇİMENTOLAR ,     40-50 GR, ANTİBİOTİKLİ Adet 1    
  REVİZYON DİZ PROTEZİ ÖZELLİKLERİ
  Teknik Şartname
  1-Femoral komponent Co-Cr alaşımdan mamül olmalıdır.
  2-Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
  3-Femoral komponent en az 6 boy olmalıdır.
  4-Femoral Komponent,Tibial İnsert ve Patellar komponent aynı ölçülerden oluşmalı,Tibial Komponent bağımsız olmalıdır.En küçük femoral komponent en büyük tibial komponentle uyum içinde kullanılabilmelidir bir büyük ve bir küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.
  5-Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.
  6-Femoral komponent için en az 3 farklı açıda (valgus açısı) kesi yapılabilmelidir.
  7-Femoral dış rotasyon implant tasarımı ile sağlanmalı veya kesim klavuzlarında dış rotasyon verecek şekilde değişiklik yapılabilmelidir.
  8-Femoral kesim klavuzları üzerinde gereğinde distal veya anterior kesiyi -2 mm daha fazla kesmeyi sağlayan delikleri olamlıdır.
  9-Her boy protez için femoral denemeleri bulunmalıdır.
  10-Femur posteriorunu temizlemek ve bağ dengesini kontrol etmek amacıyla set içinde eklem aralayıcı (laminar spreader) bulunmalıdır.
  11-Femoral Komponentler Noch Plasti özelliğine sahip olmalıdır.
  12-Tibial komponent Co-Cr alaşımlarından mamül olmalıdır.
  13-Tibial komponent simetrik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmamalıdır.
  14-Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanatlı stem olmalıdır (kiğıl yapıya sahip olmalıdır).
  15-Tibial komponenttin en az 4 ayrı kalınlık stem uzatma (stem extension) boyu olmalıdır. Tibial komponentte gerektiğinde primer cerrahi sırasında da stem uzatma eklenebilmelidir. Stem uzatmalar tibial komponent ile monoblok değil moduler olmalıdır.
  16-Tibial komponent en az 5 boy olmalıdır.
  17-Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.
  18-Tibial kesi gereğinde düz ve posteriora eğimli yapılabilmelidir.
  19-Tibial kesi bloklarında intramedüller ve extramedüller kesim sistemi aynı anda görülebilmelidir ,her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.Ekstramedüller ve intrameduller klavuz üzerinde tibial eğim, tibial kesi seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Klavuz üzerinden tibianın en defektli kısmı veya defektsiz kısmından ayrı ayrı ölçüm yapabilen stilusu bulunmalıdır.
  20-Tibial insert UHMWPE’den imal edilmiş olmalıdır.
  21-İnsertler oksijensiz ortamda gama sterilizasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır.
  22-Tibial insert tek parça ve hareketli olmalıdır. Tibial insertte rotasyonel ve translasyonel özellik olmalı, mediolateral (2 yöne) hareketlilik olmalıdır.
  23-Tibial insertler stabilizer özelliği olmalıdır.
  24-Tibial insert kalınlıkları en az 7 kalınlıkta olmalıdır. Sistemin 8 mm’den ince inserti olmamalıdır.
  25-Tibial komponentin insert ile temas eden yüzü parlatılmış olmalıdır.
  26-Patellar komponent en az 5 boy olmalıdır.Yüksek kalite UHMWPE yapısında olmalıdır.Patellar komponent en az 3 pegli olmalıdır.
  27-Patellar komponent troklea içinde bazı rotasyonal hareketlere izin vermeli ve intercondiler alanla uyum sağlayabilmelidir.
  28-Patellar komponentin tepe noktası anatomik olarak medialize olmalı,lateral dislokasyona zorlayan kuvvetlere karşı koyabilmelidir.
  29-Tibia veyçler 5-10 mm arasında olmalıdır.
  30-Tibia veyçler tibia komponente 2 adet vida ile sabitlenmelidir.
  31-Femur veyçler 5-10 mm arasında olmalıdır.
  31-Femur veyçler vida ile sabitlenmelidir.
  32-femur distal veyçler anatomik yapıya sahip olmalıdır.
  33-Femur posterior veyçler 5-10 mm arasında olmalıdır.
  34-Tibia uzatmalar 40-75-120 mm boylarında olmalıdır.
  35-Tibia uzatmaların gerektiğinde ofset seçeneği bulunmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • AMELİYATHANE TERLİK ALIMI

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı           :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  : TERLİK

  İLAN

  İlan Tarihi : 24/02/2012

               Hastanemiz kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin temini ile   ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi gereğince alım   yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 28/02/2012 tarihi saat 10.00'ye kadar   fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.

            

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm   kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden   hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve   yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  6- Teklifle birlikte ürün numunesi   getirilecektir. Numune getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışında   tutulacaktır.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  TERLİK

  ADET

  83

   

   

   

  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

  AMELİYATHANE SABO ŞARTNAMESİ

  1. 1.Ürün antistatik özelliğe sahip olmalı.
  2. 2.Ürün tek parçadan imal edilmiş olmalı.
  3. 3.Ürün ayna 6 bölümünde terlemeyi önleyici direkt teması engelleyen tepecikler bulunmalıdır.
  4. 4.Terlik ayna üstünde kan, ifrazat gibi sıvıların girmemesi için delik bulunmalıdır.
  5. 5.Taban üst kenarında, havalandırmayı sağlayan karşılıklı delikler bulunmalı. Terlik ayna kısmına dökülen sıvıların, deliklerde terlik içine sızmasını engeller özellikte yukarı konik şekilde imal edilmiş olmalıdır.
  6. 6.İç taban, tam anatomik yapıda olmalıdır.
  7. 7.Terlik, 121-134 derecelerde flaş sterilizasyon sürelerinde sterilize edilebilmelidir.
  8. 8.Yıkama ve çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalı
  9. 9.Islak ve kaygan zeminlerde kaymayı minimuma indirmelidir.
  10. 10.Kolay yıpranmamalı, çizilmemeli kırılmamalıdır.
  11. 11.Ürün Ultraviole ve gamma ışınlara mukavim olmalıdır.
  12. 12.Antimikrobik özellikte olmalıdır.
  13. 13.Halojen alevden etkilenmemelidir.
  14. 14.Ürün, üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

   

 • 8 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı           :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  :8 KALEM MAL ALIMI

  İLAN

  İlan Tarihi : 23/02/2012

               Hastanemiz kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin temini ile   ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi gereğince alım   yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 15/03/2012 tarihi saat 10.00'ye kadar   fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.

            

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm   kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden   hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve   yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  FOTOKOPİ KAĞIDI / A4 - 80 GR -210*297 MM/

  TOP

  900

   

   

  2

  KALIN KLASÖR/ MAVİ/PLASTİK 7*29*34 CM

  ADET

  500

  3

  YARIM KAPAKLI DOSYA 240X324 MM

  ADET

  2000

  4

  ATAŞ

  KUTU

  30

  5

  KAĞIT MAKİNASI

  ADET

  10

  6

  HASTA ARŞİV ZARFI 43*37

  ADET

  5000

  7

  BAĞLI KLASÖR 8X28,5X34 CM MAVİ

  ADET

  100

  8

  BARKOD ETİKETİ 30X60-1200 AD.LİK

  RULO

  1000

   

  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

   

 • sıvı sabunluk kapağı + tansiyon manşonu

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı           :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  : 3 KALEM MAL ALIMI

  İLAN

  İlan Tarihi : 23/02/2012

               Hastanemiz kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin temini ile   ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi gereğince alım   yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarihi saat 10.00'ye kadar   fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.

            

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm   kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden   hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve   yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  SIVI SABUNLUK KAPAĞI

  ADET

  2

   

   

  2

  TANSİYON MANŞONU/OBEZLER   İÇİN-UZUN HORTUMLU

  ADET

  2

  3

  TANSİYON MANŞONU/ANTİBAKTERİYEL

  ADET

  5

   

  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

   

 • hasta için ort malz.alımı****

   

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 22/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2265621 protokol numaralı Kezban BOZKURT isimli hastanın Koksartroz   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 23/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.103/07A01AB01AB0100031/'ARTROPLASTİ,KALÇA, ACETABULAR COMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Titanyum,3-6 Delikli,Spike,Plazma+HA Bioaktif) Adet 1    
  2 SUT:100.157/07A01AB01AB0600001ARTROPLASTİ,KALÇA,ACETABULARCOMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Liner,Ceramic,AÇISIZ Adet 1    
  3 SUT:100.267/07A01AC01000000003/ARTROPLASTİ,KALÇA, HEAD COMP.,22-36 mm ,Ceramic Adet 1    
  4 SUT:100.300/07A01AB01AB0300003/ARTROPLASTİ,KALÇA, ACETABULAR COMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Vidalar,6,0-6,5 mm Adet 1    
  5 SUT:100.211/07A01AA01AB0200021/'ARTROPLASTİ,KALÇA,FEMORAL COMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Titanyum,MOD. DÜZ,HA (Bioaktif) Adet 1    
  6 SUT:100.212/07A01AA01AB0100021/ARTROPLASTİ,KALÇA,FEMORAL COMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Co.Cr,MOD. DÜZ,HA (Bioaktif) Adet 1    
  ŞARTNAME     ACET.CUP 100.104 07A01AB01AB0200004
  LINER 100.150 07A01AB01AB0400003
  HEAD 100.261 / 28mm
  100.256 / 22 mm 07A01AC01000000002
  FEMORAL STEM ÇİMENTOLU 100.200 07A01AA01AA0200001
  VİDA 100.300 07A01AB01AB0300003FEMORAL STEM-ÇİMENTOSUZ 100.212
  07A01AA01AB0100021TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ1. Protez komponentleri CE,FDA belgelerine haiz olmalıdır.
  2. Total kalça protezi femoral komponent, 28mm. cobalt chrome moduler head, 3 delikli-yüzeyi porous HA kaplı acetabular metal cup, 10 dereceli polietilen insertten oluşmalıdır.
  3. Acetabular komponent, çimentosuz ve çimentolu kullanım için dizayn edilmiş ve vida fiksasyonu için 3 delikli vida giriş deliklerine haiz olmalıdır.
  4. Acetabular komponenti Co.Cr. Porous kaplama üzeri HA kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HAP kaplamasıda     80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
  5. Acetabular cup vidaları 6,5mm çapında Titanyum ve gene 6,5 mm çapında malzemeden üretilmiş ve vidalar self-tapping özelliğine sahip olup 15 mm ile 60 mm arasındaki boylarda 5 mm.lik aralıklarda artan boylarda olmalıdır.
  6. Acetabular Cup insertleri 22 mm, 28 mm lik headlerle kullanılabilecek ve nötral ve 10 derece ofset opsiyonlara sahip olmalıdır.
  7. Femoral Komponentin Yakalıklı ve Yakalıksız seçenekleri bulunmalıdır.
  8. Femoral Komponent Cobalt Chrome malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  9. Femoral Komponent 9- 16 mm. arasında 1mm’lik skalalarla büyüyen boyları bulunmalıdır.
  10. Femoral component çimentosuz ve çimentolu kullanıma uygun Press Fit, porous üzeri Hidroksiapatit kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HAP kaplaması da 80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
  11. Femoral komponentin yüzeyi işlenmiş olmalıdır. Kaplama bu işlenmiş yüzey üzerinde olup stemin 1/3ünü veya 2/3 ünü kaplamış olmalıdır.
  12. Femoral komponentin proximal kısmı köşeli kesitli, distal kısmı ise yuvarlak kesitli olmalıdır.
  13. Tüm komponentlerde Porous Kaplama, plasma spray teknolojisi ile uygulanmış olmalıdır.
  14. Femoral komponent daha iyi uyum ve maksimal tutunma amacıyla anatomik sıkı geçme sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
  15. Geniş medial yaka ile kalkar kontağı, anatomik sisteme tam uyum sağlamalı ve bu sayede hem mükemmel yük dağılımı hem de çimentolu kullanımda mükemmel çimento sıkıştırması sağlamalıdır.
  16. Femoral stemin distali mermi uçlu olmalıdır.
  17. Modüler ve hibrid kullanıma uygun olmalıdır.
  18. Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
                                                                                                                                                               ACETABULAR CUP 100.103
  SERAMİK LINER 100.157
  SERAMİK HEAD 100.267 / 32 mm 100.272 / 36mm
  FEMORAL STEM ÇİMENTOLU 100.202
  VİDA 100.300
  FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ 100.211
  SERAMİK-SERAMİK TOTAL KALÇA PROTEZİ
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1- ACETABULAR CUP TİTANİUM VE HAP KAPLI VE ÜÇ DELİKLİ OLMALIDIR. PRESS-FIT ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
  2- ACETABULAR CUP’IN 48MM DEN 62 MM KADAR 2’ŞER MM ARALIKLA BÜYÜYEN BOYLARI OLMALIDIR
  3- ACETABULAR CUP EN AZ 8 BOY OLMALIDIR.
  4- ACETABULAR CUP ÜZERİNDEKİ DELİKLERİN KULLANILMAMASI DURUMUNDA YADA KISMİ KULLANIMINDA AÇIK KALAN DELİKLER COVER İLE KAPATILABİLMELİDİR.
  5- ACETEBULAR SCREW’İN 15MM’DEN BAŞLAYIP 45MM’YE KADAR 5MM ARALIKLARLA BÜYÜYEN BOYLARI BULUNMALIDIR.
  6- FEMORAL STEM FULL HA KAPLI OLMALI VE KOMPLE TUTULUM SAĞLAMALIDIR.
  7- FEMORAL STEM 12/14 KON OLMALIDIR.
  8- FEMORAL STEMİN ÇİMENTOLU VE ÇİMENTOSUZ SEÇENEKLERİ BULUNMALI VE. FEMORAL STEM KULLANILIRKEN ÇİMENTOSUZ VE ÇİMENTOLU AYRI RASPALARLA KULLANILMALIDIR.
  9- FEMORAL STEM TİTANİUM OLMALIDIR.
  10- FEMORAL STEM 11 BOY OLMALIDIR.DKÇ İÇİN KÜÇÜK BOY SEÇENEĞİ MEVCUT OLMALIDIR.
  11- FEMORAL STEM KOMPLE HA KAPLI OLMALIDIR.
  12- SERAMİK INSERT EN AZ 4 BOY OLMALIDIR.
  13- SERAMİK HEAD 32MM VE 36MM 3’ER BOY SEÇENEKLİ OLMALIDIR.
  14- PROTEZLER GAMMA RADYASYON İLE STERİL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

 • 2 KALEM TELSİZ ALIMI

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı           :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  : EL TELSİZİ

  İLAN

  İlan Tarihi : 22/02/2012

               Hastanemiz kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin temini ile   ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi gereğince alım   yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarihi saat 10.00'ye kadar   fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.

            

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm   kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden   hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve   yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  VHF FM KARA EL TELSİZİ

  ADET

  5

   

   

  2

  VHF FM KARA SABİT TELSİZİ

  ADET

  1

   

  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

  VHF FM KARA SABİT TELSİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

   

  1.- GENEL ŞARTLAR:

  1.01.- Cihaz tamamen Yeni ve Kullanılmamış olacaktır, Orijinal Ambalajında teslim edilecektir.

  1.03.- Cihaz CTCSS, DCS Ton Kontrol Alma ve Gönderme özelliğine sahip olacaktır.

  1.03.- Cihaz DTMF, CCTR 5/6 Ton Alma ve Gönderme özelliğine sahip olacaktır.

  1.04.- Cihaz, Alma - Gönderme durumunu ve Kanal İsmini gösterir, rahat okunabilir boyutlarda, Aydınlatmalı, en az 8 Alfanümerik karakter gösterebilen LCD Ekrana sahip olacaktır.

  1.05.- Cihazın üstünde haricen gönderme yapılmasına imkan verecek mikrofon giriş soketi bulunacaktır.

  1.06.- Cihazın üstünde ayarlanabilir ses kontrol düğmesi bulunacaktır.

  1.07.- Cihaz herhangi bir çağrıyı kaçırmamak için ses seviyesinin belli bir değerin altına inmesini yasaklayacaktır. Bu seviye bilgisayar yazılımı ile belirlenecektir.

  1.08.- Gönderme gücü düşük, orta veya yüksek değerde her kanal için ayrı ayrı seçilebilmelidir.

  1.09.- Cihaz özel uygulamalar ve ihtiyaç duyulması halinde programdan izin verilmesi durumunda kullanıcı; Rx-Tx frekans, Rx-Tx Ton, Rf güç ve Band (12.5-25) seçimi gibi işlemleri cihazın üzerinden herhangi bir aksama ihtiyaç duymadan yapabilecektir.Bu işlem şifre girildikten sonra yapılabilmelidir.

  1.10.- Cihaz Yüksek kaliteli ses çıkış özelliğine sahip olmalıdır. Ses bozulma oranı %5 den fazla olmamalıdır.

  1.11.- Telsiz cihazının, Çalınması, kaybolması veya özellikle yetkisinin kaldırılmasının gerekmesi durumunda kullanılmak üzere cihazda bayıltma, iptal etme ve tekrar canlandırma özellikleri bulunacaktır. Yetkili bir sistem uzmanı tarafından Bayıltma işlemi yapıldığında telsiz sadece alma yapabilecek, iptal işleminde ise alma ve gönderme yapamaz hale gelecektir ve gerektiğinde telsiz bu işlemlerin tekrar edilmesi ile tekrar normal çalışma durumuna dönebilecektir.

  1.12.- Cihazın çalışma ısı aralığı -25 ~+55° santigrat aralığından daha dar bir band da olmamalıdır.

  1.13.- Cihaz birey veya grupları seçmeli çağrı özelliğini kullanarak arayabilme özelliğine sahip olmalıdır. Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Cihazda uzaktan ortam dinleme özelliği olacaktır, Bu özellik cihaza önceden programlanmış bir kodun yetkili telsiz tarafından gönderilmesi durumunda devreye girecek ve ortamdaki konuşmaları karşı tarafa gönderecektir, bu Özelliğin ayarı cihaz yazılımı ile yapılacaktır. Cihaz uzaktan dinleme özelliğine sahip cihazları kontrol edebilecektir.

  1.14.- Cihaz farklı kullanım tiplerine uyum sağlamak için en az 10 adet uyarlanabilir kullanım bilgisi şablonuna sahip olacaktır, istenilen kanallarda bu şablonlar kullanılabilecektir.

  1.15.- Telsiz, gürültüden sinyalin daha az etkilenmesi için ses sinyalini kodlayıp, çözebilecek sinyal sıkıştırma Özelliğine sahip olacaktır.

  1.16.- Cihazın kolayca Açılıp / Kapatılması için, cihazın ön yüzünde kolay erişilebilir yumuşak malzemeden yapılmış eldivenle dahi kullanılabilir bir Açma / Kapama butonu olmalıdır.

  1.17.- Cihaz Çoklu Acil Çağrıyı, Bireysel ve Grup Çağrısını destekleyecektir. Böylece Esnek Çağrı yapılabilmesine imkan tanınacaktır.

  1.18.- Cihaz Acil Çağrı gönderdiğinde Cihaz kimliği karşı tarafta bulunan ekranlı telsizin ekranına ve varsa sistem bilgisayarına düşecektir. İstenirse bu işlem cihaz tarafından gizli yapılacak olup kullanıcı sesi ve çağrı gönderildiğini duymayacaktır.

  1.19.- Cihazla birlikte işletilmesi için 2. Madde de belirtilen gerekli temel malzemeler verilecektir.

  1.20.- Cihaz 4 Watt ses çıkış gücüne sahip olacaktır. Cihaz hoparlörü kolay kullanım sağlayan tipte ve telsizin ön panelinde olacaktır. Ayrıca harici hoparlör bağlantısı için çıkış bulunacaktır.

  1.21.- Cihaz bir programlama kablosu yardımıyla diğer bir telsiz cihazına doğrudan bağlanabilmeli ve içeriği kopyalanabilmelidir.

  1.22.- Cihaz DC. bağlantı kablosunda yanlış bağlantı ve yüksek akıma karşı koruma sağlamak amaçlı sigorta sistemi bulunacaktır.

  1.23.- Cihaz, Konuşma süresini kısıtlayan Gönderme Zamanı Kısıtlama özelliğine sahip olacaktır. Bu süre her bir şablon için ayrı ayrı atanabilecektir.

  1.24.- Cihaz Röle kapsamasının olmadığı durumlarda kullanılmak amacıyla yakın konuşma özeliğine sahip olacaktır. Bu işlem önceden atanmış bir tuş ile yapılabilecektir.

  1.25.- Cihaz Kanal tarama özelliği fonksiyonel bir tuş yardımıyla başlatılıp / bitirilebilecektir. Taramaya başlama tonu faklı, taramayı bitirme uyarı tonu farklı olacaktır.

  1.26.- Cihaz, Kanal meşgulken konuşmayı önleyen Meşgul Kanalda Yayın Kilidi özelliğine sahip olacaktır.

  1.27.- Cihaz bir çok farklı özellik menüsüne sahip olabilir. Bu menüler kullanıcı profiline göre sadeleştirilebilmeli hatta tamamen cihazda görünmez hale getirilebilmelidir. Bu özellik sayesinde hatalı kullanım engellenmelidir. Bu Özellikler bilgisayar yardımı ile kolayca programlanabilmelidir.

  1.28.- Güvenliği olmayan yerlerde belirlenen zaman aralıklarında kullanıcının PTT tuşuna basarak güvende olduğu sinyalini göndermemesi durumunda, telsiz cihazı otomatik olarak acil durum çağrısı gönderebilmeli ve bunu da Yalnız Çalışma Özelliğine sahip olarak yapmalıdır.(Lone Worker)

  1.29.-Cihaz PTT tuşuna basıldığında diğer cihazlara kimlik numarasını göndermelidir. Bu kimlik numarası farklı kanallar için farklı numaralar olarak atan ab ilmelidir.

  1.30.-Cihaz yetkisiz kişilerin kullanmasını Önlemek için programı okutmak-yazdırmak ve cihaz açılış için ayn şifre verme Özelliği olacaktır, ve ayrıcada gizli şifreleme özelliği olacaktır.

  1.31,-Cihaz, özel bir uygulama ile birlikte aktif duruma gelebilmelidir. Cihazın Ana beslemesi güç kaynağından direkt alınmasına rağmen bu işlem için özel uygulama bilgisi algılama portu bulunmalıdır.

  1.32.- Cihaz fonksiyonel programlanabilir en az 6 tuşa sahip olacaktır. Bu tuşlara hangi özelliklerin atanacağı idarece belirlenecektir.

  1.33.- Telsiz Cihazı ve metal aksamları Paslanmaya karşı korumalı olacaktır.

  1.34.- Bütün Cihazlar hatalı üretime karşı 24 ay garantili olacaktır, ayrıca 10 yıl yedek parça temini garantisi verilecektir.

  1.35.- Cihaz yoğun kullanımda ısınmaları en aza indirecek Alüminyum hava kanallı soğutucuya sahip olacaktır. Cihazın her iki yüzeyinin toplam soğutma alanı en az 400 cm2 olacaktır.

  1.36.- Cihaz el Maykı kanca bağlantısı ve mayk kancası sağlam ve paslanmaz çelik olacaktır. Kolay kırılabilir plastik kanca ve bağlantılı mayklar kabul edilmeyecektir. Mayk Gürültülü ortamlarda kullanmaya uygun Dinamik.mikrofonlu olacaktır

  1.37.- Cihazda aşırı ısınmalara karşı kontrol ünitesi olmalıdır. 138.- Cihazın ağırlığı 2000 gramdan fazla olmamalıdır.

  1.39.- Seçmeli çağrı özelliğinin kullanıldığı durumlarda, aranan telsizin kullanıcısının çağrıya önceden belirlenen sürede cevap vermemesi durumunda, cihaz çağrıyı Önceden tespit edilmiş telsiz cihazına aktarabilmelidir. Böylelikle her çağrı grubu içerisinde cevaplandın İmalı dır. Seçmeli çağrı özelliği kullanımına hazır çağrı tuşları cihazın üzerinde olmalıdır.

  1.40.- Cihaz 12.5 / 20.0 / 25.0 KHz Kanal Aralıklarının tümüne uyumlu olmalıdır.

  1.41.- Cihazın çalışma Frekans bandı 146 -174 MHz olmalıdır.

  1.42,- Cihazın RF çıkış gücü 1 - 25 Watt arasında, verilen İzine göre ayarlanabilir olmalıdır.

  1.43.- Kullanıcının isteğine göre uyan tonları değiştirilebilir olacaktır.

  1.44.- Cihaz Kimlik kodu ile birlikte fonksiyonel olarak acil alarm gönderebilecektir.

  1.45.- Cihazda Talk Around özelliği olacaktır.

  1.46.- Cihaz tuş kilidi özelliğine sahip olacaktır. Tuş kilidi cihazın alma ve gönderme yapmasına engel olmayacaktır.

  1.47.- Cihaz üzerinde bulunan bir etikette cihazın markası, modeli, seri numarası, çalışma frekans bandı ve uluslararası standartlarda CE işaretlemesi bulunacaktır.

  1.48.- Cihazın PLL adımları 2.5 kHz, 5.0 kHz ve 6.25 kHz olmalıdır .

  1.49.- Sık kullanılan bir kanala ANA KANAL özelliği verilerek bu kanala geçiş kolaylığı sağlanabilecektir, bu kanal en az iki tane olacaktır.

  1.50.- Telsizin Amerikan Askeri standartları MIL-STD 810 C/D/E/F i karşılar yapıda olmalıdır.

  1.51.- Cihazda Public Address Özelliği olacaktır.

  1.52.- Telsiz Cihazı T.C. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından yayınlanmış ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu belirtir belge ile teklif edilecektir. Cihazların Avrupa Birliği normlarına uygun üretildiğini gösterir CE işareti taşıması gereklidir, CE işareti ile ilgili dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

  1.53.- Teklif veren firma ürünün distrübütörü veya yetkili satıcısı olacaktır. Buna ait belge fotokopileri teklif ekinde sunulacaktır.

  1.54.- Teklif veren firma konu ile ilgili ISO-9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

  1.55.- Cihazın yukarıda belirtilen özellikler haricinde ilave özellikleri var ise bunlar yazılı olarak teklifte belirtilecektir.

  1.56.-. Cihazın bütün Özelliklerinin kullanılması sırasında; özelliğin devreye ahnması-devreden çıkartılması ve Ses seviyeleri ayrı ayrı programlanıp isteğe göre atama yapılabilmelidir. Kullanıcı daha sonra isterse cihaza (opsiyonel) nümerik el maykı ahcak olup cihazı buradan kontrol edebilecektir. Bu özellik cihaz içinde Standart olarak bulunacaktır.

  1.57.- Cİhaz hafızasında minimum 128 kişilik kullanıcı isim listesi olacaktır. Bu kodlu listeden çağrı geldiğinde 8 karakterli kişi (kodu) ismi ekranda gözükecektir. Yine minimum 250 kişilik liste oluşturulup bu listeden istenilen kişiye çağrı yapma imkanı olacaktır.

  1.58.- Cihazda Monitör Özelliği olacaktır.

  1.59.- Cihaz merkezden gelen kod ile tanımlanmış olan öncelikli kanala geçiş özelliği o I acaktır .(Priority)

  1.60.- Cihaz uzaktan ortam dinleme ve sorgulama yapabilmelidir.

  1.61.- Cihazda farklı gruplamalar (Zone) olacaktır. Programlanmış bir tuşa basıldığında diğer guruplara geçiş yapılabilmeli, yine atanmış bir tuş yardımıyla geçilen guruptaki kanalın adı-kanal numarası, gurup adı-gurup numarası ve çalışma frekansı kullanıcıya gözükecektir.

   

  1.62.- Minimum 8 karakter açılış mesajı olacaktır ve Pc program ile bu değişebilecektir. Açılış mesajının ekranda görünme süresi ayarlanabilir olacaktır.

  1.63.- Cihaz istenirse bütün kapanıp açılma işlerinde belirlenmiş (atanmış) bir kanalda açılacaktır.

   

  2.- CİHAZLA BİRLİKTE VERİLECEK AKSAM VE PARÇALAR :

   

  2.01.- Anten ve Aparatları: Cihazla birlikte 1 Adet 3 dB Kazançlı Yönsüz Sabit Anten, her iki ucunda Anten ve Telsize uygun konnektörleri bağlanmış 20 metre uzunlukta RG-214 Düşük kayıplı Anten Kablosu ve anten montaj kelepçeleri verilecektir.

  2.02.- Montaj Aparatları: Cihaz, Güç kaynağının da bulunduğu bir sabit merkez telsiz standına montajı yapılmış olarak verilecektir.

  2.03.- Aksesuarlar: 1 Adet Konuşma Maykı.

  2.04.- Sabit Telsiz Kiti: Sabit telsiz kiti paslanmaz statik boyalı malzemeden imal edilmiş olmalıdır, 220VAC giriş ve 13.8VDC. çıkışlı enaz 100 Watt gücünde, harici akü şarj ve kontrol devresine sahip güç kaynağı bu istasyon içerisinde yer alacaktır, istasyona 220VAC. Girişi standart değiştirilebilir fişli kablo ile yapılacaktır, istasyona kablo girişi soketsiz ve direkt olmayacaktır, bu giriş istasyon üzerindeki bir sigorta ile korunacaktır, giriş topraklamayı geçirecek bağlantıya sahip olacaktır. İstasyon üzerinde aydınlatmalı 1 adet Açma / Kapama anahtarı olacaktır. İstasyon üzerinde şase tipi SO-239 RF Anten çıkışı, 13.8VDC, Akü şarj çıkışı, Harici bağlantı çıkışı ve Özel bağlantı çıkışı bulunacaktır. Ayrıca Şase tipi SO-239 RF Anten çıkışı İstasyon veya telsiz üzerinde olacaktır. Şebeke beslemesinin kesilmesi durumunda akü bağlantısı yapılmış ise cihaz otomatik olarak akü'den beslenecektir. Sabit merkez telsiz istasyonunda kullanılan tüm aktif malzemeler CE belgeli veya TSE belgeli olacaktır. Kalite belgesine sahip olmayan parçalar ve aksamlar kullanılmayacaktır.

   

  3.- GENEL ÖZELLİKLER :


  3.01.- Frekans Bandı

  3.02- Kanal Adedi

  3.03.- Kanal Aralığı

  3.04.- Anten Empedansı

  3.05.- Kullanım Sıcaklık aralığı

  3.06.- Kanal Programı

  3.07.- Çıkış Zaman Sayacı

  3.08.- Giriş - Çıkış bağlantıları

   

  3.09.- Frekans Kararlılığı

  3.10.- Komünikasyon Şekli

   

   

  146- 174 MHz.

  250 Kanal ve üzeri

  25.0/20.0 ve 12.5 kHz. Seçilebilir.

  50 Ohm.

  -25 ile+55 C.

  PC ile yapılacaktır.

  Süresi Ayarlanabilir olacaktır.

  Mikrofon ve Harici bağlantı soketi olacaktır.

  3.5 ppm

  Cihaz Simpleks ve Yarı Dubleks haberleşme yapmaya uygun olacaktır.


   

  4.- VERİCİ ÖZELLİKLERİ :


  4.01.- RF Çıkış Gücü

  4.02.- Modülasyon Limitlemesi

   

  4.03.- Modülasyon Distorsiyonu

  4.04.- FM gürültüsü

  4.05.- Yan Kanal Gücü

  4.06.- Sahte Yayılım

  4.07.- İstenmeyen Yayın Gücü

   

  1-25 Watt Ayarlanabilir.

  12.5 kHz için +3.5 kHz, 20KHz için +4.0 kHz,

  25.0 kHziçin +5.0 kHz

  % 5 den daha iyi olacaktır.

  12.5 kHz için -35dB, 25 kHz için -40dB

  12.5 kHz için -60dB, 20.0/25 kHz için -70dB

  12.5kHz için -35dB, 25 kHz için -40dB

  -36dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz


   

   

   

  5.- ALICI ÖZELLİKLERİ :


  5.01.- Duyarlık

  5.02.- Kanal Aralığı

  5.03.-Ses Frekans Distorsiyonu 5.04.- İç Modülasyon Bastırması 5.05.-Yan Kanal Seçiciliği

  5.06.-S/N Sinyal Gürültü Oranı 5.07.-îstenmeyen Alış Bastırması

   

   

   

   

   

   

   

   

  ; 0.28 uV 12.5kHz, 0.25 u,V 20.0/25 kHz

  : 12.5/ 20.0/25.0 kHz olmalıdır.

  : %5 den daha iyi olacaktır.

  : 65 dB den daha iyi olmalıdır.

  : 12.5 kHz için 60 dB, 20 / 25 kHz için 70 dB

  : 40/35

  : 70 dB den daha iyi olacaktır.


  VHF FM KARA EL TELSİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

   

   

  1.- GENEL ŞARTLAR:

   

  1,01,- Cihaz hiç kullanılmamış olarak orjinal paketinde ve paketteki kullanım kılavuzunda belirtilen temel aksesuarlarına (Batarya, Anten, Kemer Askısı, Kullanım Kitabı ve 220V. AC. Nominal çalışma voltajına sahip, Avrupa tipi fişli Masaüstü Şarj Cihazı) ek olarak ayrıca tercih edilen aksesuarlar (kulaklık, yedek batarya,vs) varsa bunlarla beraber teslim edilecektir.

  1.02.- Cihaz modern bir tasarım ve görünümde ergonomik bir yapıya, teklif edilen konvansiyonel çalışmayı sağlayıcı tüm donanım ve yazılıma sahip olacaktır. Konuşma kanatlan, konvansiyonel kanal frekansları ve cihazın sahip olduğu fonksiyonlar programlanabilir özellikte olacaktır.

  1.03.- Cihazda Alma, Gönderme, Batarya Durumu, Alış Sinyal Seviyesi, Besleme Gücünün geldiğini gösterir ekran ve lambalar bulunacaktır.

  1.04.- Cihaz susturma ayarı herhangi bir programlamaya gerek duyulmadan cihazın üstünden tuşlarla yapılabilir olacaktır, susturma seviyesi tek bir seviyede sabit olmayacaktır.

  1.05.- Cihazda farklı kullanım alanlarına göre ekran aydınlatması otomatik yapılacaktır.

  1.06,- Ana gövdenin dışı Sert kırılmaz malzeme ile kaplı olmalıdır. Basit ve kolay kırılabilir gövdeye sahip telsizler teklif edilmeyecektir.

  1.07.- Cihazda tuşları kilitlemeyi sağlayan tuş kilidi özelliği bulunacaktır.

  1.08.- Şarj cihazında ayrı ikaz ışıkları bulunmalı ve bataryayı şarj ederken şarj durumunu farklı renklerle göstermelidir. Kullanıcının şarj durumu ile ilgili hata yapmasını engelleyecek tedbirler alınmış olacaktır. Şarj Cihazı tek bir ünite içerisinde veya şarj kutusu ve şarj adaptörü ayrı olabilir, şarj adaptörü kısmı Anahtarlamalı tipte (switch mode) olacak ve çalışma voltaj aralığı en az 165-240 AC. Arasında olacaktır.

  1.09.- Cihazın üstünde haricen gönderme yapılmasına imkan verecek kulaklık - mikrofon giriş soketi bulunacaktır.

  1.10.- Cihazın üstünde ayarlanabilir ses kontrol düğmesi bulunacaktır. Cihaz bu düğmeden açılıp kapanacaktır, başka bir açma / kapama düğmesi bulunmayacaktır.

  1.11.- Cihaz ağırlığı 360 gramdan fazla olmamalıdır.

  1.12.- Cihaz tüm simgeleri gösterebilen grafik ekrana sahip olmalıdır. Her işlemde farklı karakter boyutlarını desteklemelidir, Kanal Adı en az 10 karakter olarak ekrana yazılabilmeli, tarama esnasında bulunan kanalın adı anlaşılır olarak ekranda çıkmalıdır. Cihaz telsiz menüsünden istenilen seviyeye ayarlanabilen Ekran netliği ayarına sahip olacaktır.

  1.13.- Cihaz Kanal Seçimi cihaz üstünde bulunan kanal seçme düğmesinden yapılacaktır, bu düğme tuş kilidi devreye sokulduğunda dahi kanal değiştirebilecektir, Bu düğme kullanılarak son kanala gelindiğinde çevrilmeye devam edildiğinde telsiz ilk kanala geri dönecektir.

  1.14.- Cihazda CTCSS, DCS, 2 / 5 / 6 Ton ve DTMF ANI Kimlik sistemi olacaktır. Karşı istasyonun kimlik numarası cihazda kayıtlı olmasa dahi çözülüp telsizin ekranında görülecektir. Cihaz seçilecek kanal veya kanal grupları için ayrı ayrı olmak üzere Alma kodu, Kimlik kodu, Acil durum kodu 5/6 Ton veya DTMF atanmasına imkan verecektir.

  1.15.- Cihaz birey veya grupları seçmeli çağrı özelliğini kullanarak tonlu bir şekilde arayabilme özelliğine sahip olmalıdır. Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Cihazda uzaktan ortam dinleme özelliği olacaktır, Bu özellik cihaza önceden programlanmış bir kodun yetkili telsiz tarafından gönderilmesi durumunda devreye girecek ve ortamdaki konuşmaları karşı tarafa gönderecektir, bu özelliğin ayarı cihaz yazılımı ile yapılacaktır.

  1.16.- Belirli durumlarda kullanmak üzere cihazın çıkış gücünü düşük ve yüksek seçebilmeyi sağlayan tuş veya tuşlar bulunacaktır.

  1.17.- Cihazın menüden direk çağrı yapabilmesi için 30 kişiye kadar hafızasında isim ve numara saklayabilmelidir.

  1.18.- Cihaz Hafif ve yüksek teknolojiye sahip Li-Polimer bataryaya sahip olacaktır.

  1.19.- Cihaz zorlu hava koşullarında haberleşmenin bozulmasına veya kaybolmasına neden olabilecek frekans kaymasını engelleyici özelliğe sahip olmalıdır

  1.20.- Cihazın bataryası, 4 Watt çıkış kademesinde %5 Alma, % 5 Gönderme, % 90 Bekleme hesabına göre en az 24 Saat süre ile Telsiz cihazını daimi çalıştıracak kapasitede olacaktır.

  1.21.- Batarya seviyesi ekranda kademeli olarak görülebilecek ayrıca batarya seviye düşüklüğünü belirtir yazılı ve ışıklı ikaz bulunacaktır.

  1.22.- Kullanıcıların elleri dolu olduğunda kullanılabilen sesle gönderme ünitesi (VOX) cihazın içinde standart özellik olarak bulunacaktır. Bu ünite harici kulaklıkla kullanılabileceği gibi cihazın üzerindeki mikrofonla da kullanılabilecektir. Bu özellik tuşlar yardımıyla Açılır / Kapanır olacaktır.

  1.23.- Telsiz Cihazının Ana gövdesi sağlam ve kaliteli Alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır.

  1.24.- Cihazın menüsünde bulunan bütün fonksiyonların çalışıp çalışmadığı ekranda simgelerle görülecektir.

  1.25.- Teklif edilecek Telsiz Cihazı sağlamlık konusunda MIL-STD 81 OF, Su geçirmezlik' te IP54, ve RF değerlerinde R&TTE standartlarını sağlar yapıda olacaktır.

  1.26.- Cihaz PLL adımları en az 6.25 kHz aralıklarla ayarlanacaktır.

  1.27.- Cihazın çalışma ısı aralığı -30 ~+ 60° santigrat aralığından daha dar bir band da olmamalıdır. 1.28.- Cihazın çalışma voltajı 9 VDC den fazla olmamalıdır.

  1.29.- Cihazın çıkış ses gücü gürültülü ortamlarda muhaberenin yapılmasını engellemeyecek şekilde yüksek olmalıdır, ses çıkış gücü en az 1000 miliwatt olmalıdır.

  1.30.- Cihazlarda sürekli göndermeyi sınırlayıcı (Time-Out-Timer) devre bulunacaktır. Göndermenin ne kadar olacağı programlanabilecektir.

  1.31.- Güvenliği olmayan yerlerde belirlenen zaman aralıklarında kullanıcının PTT tuşuna basarak güvende olduğu sinyalini göndermemesi durumunda, telsiz cihazı otomatik olarak acil durum çağrısı gönderebilmeli ve bunu da Yalnız Çalışma Özelliğine sahip olarak yapmalıdır.

  1.32.- Cihaz, Kanal meşgulken konuşmayı önleyen Meşgul Kanalda Yayın Kilidi Özelliğine sahip olmalıdır.

  1.33.- Cihaz, Geniş, Dar band özelliğine (12.5 / 20.0 / 25.0 kHz) her bir kanala göre ayrı ayrı programlanabilir şekilde sahip olacaktır.

  1.34.- Cihaz bilgisayar yardımı ile kolayca programlanabilecektir.

  1.35.- Cihaz bir programlama kablosu yardımıyla diğer bir telsiz cihaza doğrudan bağlanabilmeli ve kopyalanabilmelidir.

  1.36.- Cihaz, erişimin zor olduğu veya özel afet durumlarında kullanılmak üzere aynı model diğer bir telsiz cihazına uzaktan kablosuz olarak programlama yapabilmelidir.

  1.37.- Cihaz fonksiyonel programlanabilir en az 6 tuşa sahip olacaktır. Bu tuşlara hangi özelliklerin atanacağı idarece belirlenecektir.

  1.38.- Cihaz sadece Acil ikaz göndermek için ayrılmış kolay erişilebilir ayrı bir tuşa sahip olacaktır.

  1.39.- Sık kullanılan bir kanala ANA KANAL özelliği verilerek bu kanal geçiş kolaylığı sağlanabilecektir.

  1.40.- Cihaza harici kulaklık bağlanabilmeli, dahili ve harici mikrofonların kazançları ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.

  1.41.- Cihaz Opsiyonel GPS modülü bağlantısı' na hazır olarak verilecektir, GPS yazılımı cihaz içinde ve modül takılması durumunda çalışabilir olacaktır.

  1.42.- Cihazda fısıltı özelliği opsiyonel olarak bulunacaktır.

  1.43.- Cihaz ayarlarının yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesini önlemek amacıyla Programlama yazılımında Giriş Şifresi özelliği olacaktır.

  1.44.- Cihaz üzerindeki tuşlarla istenilen telsiz kodu numara tuşlanarak aranabilecektir, ayrıca bu tuşlarla telefon sistemi bağlantılarında DTMF tonlarını tuşlamak mümkün olacaktır.

  1.45.- Cihaz yetkisiz kişilerce kullanımı engellemek amacıyla açılış güvenlik şifresine sahip olacaktır.

  1.46.-Cİhaz farklı marka telsizlerle müşterek çalışacaktır.

  1.47.- Bütün Telsiz Cihazları hatalı üretime karşı 2 yıl garantili olacaktır, ayrıca 10 yıl yedek parça temini garantisi verilecektir.

  1.48.- Cihaz sentezörlü, mikroişlemci kontrollü ve epromlu olacak bu sayede cihazın çalışması ile ilgili yazılım ve cihaz fonksiyonları, cihaz açılmadan bir bilgisayar yardımı ile programlanabilecektir.

  1.49.- Telsiz Cihazı T.C. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından yayınlanmış ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu belirtir belge ile teklif edilecektir. Cihazların Avrupa Birliği normlarına uygun üretildiğini gösterir CE işareti taşıması gereklidir, CE işareti ile ilgili dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

  1.51.- Telsiz, gürültüden sinyalin daha az etkilenmesi için ses sinyalini kodlayıp, çözebilecek sinyal sıkıştırma özelliğine sahip olacaktır.

  1.52.- Telsiz, panik ve ani durumlarda, Bireye veya Genele Acil kod gönderecektir.

   

  1.53.- Teklif veren firma konu ile ilgili ISO-9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

  1.54.- Teklif veren firma ürünün distribütörü veya yetkili satıcısı olacaktır. Buna ait belge fotokopilerini teklif ekinde sunacaktır.

  1.55.-Telsizin yukarıda belirtilen özellikler haricinde ilave özellikleri var ise bunlar yazılı olarak teklifte belirtilmelidir.


  GENEL

   

  2.01.- Frekans Bandı

  2.02.- Kanal Adedi

  2.03.- Kanal Aralığı

  2.04.- Anten Empedansı

  2.05.- Kullanım Sıcaklık aralığı

  2.06.- Kanal Tarama Özelliği

   

   

  2.07.- Çıkış Zaman Sayacı

  2.08.- Giriş - Çıkış bağlantıları

   

  2.09.- Komünikasyon Şekli


   

   

  146- 174 MHz.

  512 Kanal.

  25.0/20.0/ 12.5 kHz. Seçilebilir.

  50 Ohm.

  -30 ile 60 C'den daha iyi olacaktır.

  Tüm kanallar veya seçilen kanallar taranacaktır.

  İkili dinleme özelliği olacaktır.

  Süresi Ayarlanabilir olacaktır.

  Cihazda Mikrofon ve Kulaklık bağlantı soketi

  olacaktır.

  Cihaz Simpleks ve Yarı Dubleks haberleşme yapmaya uygun olacaktır.


   


  3.- VERİCİ ÖZELLİKLERİ

   

  3.01.-RF Çıkış Gücü

  3.02.- Sahte Yayılım

  3.03.- Deviasyon Limiti

  3.04.- FM Gürültüsü

  3.05.- Harmonik Distorsiyon

   

   

  1-4 Watt Ayarlanabilir.

  70 dB

  2.5 kHz (12.5 kHz) - 5.0 kHz (25.0 kHz) 40 dB

  % 5 den iyi olacaktır.


   


  4.- ALICI ÖZELLİKLERİ :

   

  4.01.- Alış Hassasiyeti

  4.02.- Susturma Hassasiyeti

  4.02.- Yan Kanal Bastırması

  4.03.- İstenmeyen yayınların reddi

  4.04.- Ses Çıkış gücü

  4.05.- Seçicilik

  4.06.- Modülasyon Kabulü

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0.25uV(12dB S INA D)

  0.195 nV

  70 dB den yüksek olacaktır.

  70 dB den yüksek olacaktır.

  1 Watt ve yukarısı olacaktır.

  60 dB (12.5 kHz) - 70 dB (25.0 kHz)

  4.5 kHz

 • malz.alımı ortopedi**

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 22/ 02/ 2012
             Hastanemiz 2274998 protokol numarası ile ORTOPEDİ servisinde yatmakta olan SEVGİ YAĞMURKAYA isimli hastanın SAĞ GONARTROZ ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 23/02/2012 tarih saat 08.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.501/07A02AA01AA0100001ARTROPLASTİ DİZ FEMORAL COMP.PRİMER ÇİMENTOLU COCR BAĞ-KESEN ANATOMİK Adet 1    
  2 SUT:100.541/07A02AB01AA0100001/ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU COCR MONOBLOK ROTASYONLU Adet 1    
  3 SUT:100.521/07A02AB03AA0000006/ARTROPLASTİ DİZ İNSERT COMP. PRİMER UHMWPE BAĞ-KESEN NON ANOTOMİK ROTASYONLU Adet 1    
  4 SUT:100.625/07A02AB02AA0200015/ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. REV. ÇİMENTOLU CO/CR STEM Adet 1    
  5 SUT:101.051/07A120000000000005/ARTROPLASTİ ÇİMENTOLAR 40-50 GR. ANTİBİYOTİKLİ Adet 1    
  MOBİL BEARİNG ÇİMENTOLU TOTAL DİZ PROTEZİ BAĞ KESEN     Teknik Şartname
  1-Femoral komponent Co-Cr alaşımdan mamül olmalıdır.
  2-Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
  3-Femoral komponent en az 7 boy olmalıdır.
  4-Femoral Komponent,Tibial İnsert ve Patellar komponent aynı ölçülerden oluşmalı,Tibial Komponent bağımsız olmalıdır.En küçük femoral komponent en büyük tibial komponentle uyum içinde kullanılabilmelidir bir büyük ve bir küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.
  5-Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.
  6-Femoral komponent için en az 3 farklı açıda (valgus açısı) kesi yapılabilmelidir.
  7-Femoral dış rotasyon implant tasarımı ile sağlanmalı veya kesim klavuzlarında dış rotasyon verecek şekilde değişiklik yapılabilmelidir.
  8-Femoral kesim klavuzları üzerinde gereğinde distal veya anterior kesiyi -2 mm daha fazla kesmeyi sağlayan delikleri olamlıdır.
  9-Her boy protez için femoral denemeleri bulunmalıdır.
  10-Femur posteriorunu temizlemek ve bağ dengesini kontrol etmek amacıyla set içinde eklem aralayıcı (laminar spreader) bulunmalıdır.
  11-Femoral Komponentler Noch Plasti özelliğine sahip olmalıdır.
  12-Tibial komponent Co-Cr alaşımlarından mamül olmalıdır.
  13-Tibial komponent simetrik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmamalıdır.
  14-Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanatlı stem olmalıdır (kiğıl yapıya sahip olmalıdır).
  15-Tibial komponenttin en az 3 ayrı stem uzatma (stem extension) boyu olmalıdır. Tibial komponentte gerektiğinde primer cerrahi sırasında da stem uzatma eklenebilmelidir. Stem uzatmalar tibial komponent ile monoblok değil moduler olmalıdır.
  16-Tibial komponent en az 5 boy olmalıdır.
  17-Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.
  18-Tibial kesi gereğinde düz ve posteriora eğimli yapılabilmelidir.
  19-Tibial kesi bloklarında intramedüller ve extramedüller kesim sistemi aynı anda görülebilmelidir ,her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.Ekstramedüller ve intrameduller klavuz üzerinde tibial eğim, tibial kesi seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Klavuz üzerinden tibianın en defektli kısmı veya defektsiz kısmından ayrı ayrı ölçüm yapabilen stilusu bulunmalıdır.
  20-Tibial insert UHMWPE’den imal edilmiş olmalıdır.
  21-İnsertler oksijensiz ortamda gama sterilizasyon veya etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
  22-Tibial insert tek parça ve hareketli olmalıdır. Tibial insertte rotasyonel ve translasyonel özellik olmalı, anteroposterior ve mediolateral (4 yöne) hareketlilik olmalıdır.
  23-Tibial insertler arka çapraz bağı kesen tipte ve stabilizer özelliği olmalıdır.
  24-Tibial insert kalınlıkları en az 5 kalınlıkta olmalıdır. Sistemin 8 mm’den ince inserti olmamalıdır.
  25-Tibial komponentin insert ile temas eden yüzü parlatılmış olmalıdır.
  26-Patellar komponent en az 5 boy olmalıdır.Yüksek kalite UHMWPE yapısında olmalıdır.Patellar komponent en az 3 pegli ve
  27-Patellar komponent troklea içinde bazı rotasyonal hareketlere izin vermeli ve intercondiler alanla uyum sağlayabilmelidir.
  28-Patellar komponentin tepe noktası anatomik olarak medialize olmalı,lateral dislokasyona zorlayan kuvvetlere karşı koyabilmelidir.
  29. İhalede değerlendirme total fiyat üzerinden yapılacaktır.Total fiyat,femoral komponent,Tibia, insert,Tibia Uzatma ve Patella’dan oluşacaktır
  ÇİMENTOSUZ PE TOTAL KALÇA PROTEZİ   ÖZELİKLERİ
  Teknik Şartname
  1- Femoral stem titanyum malzemeden ima edilmiş olmalıdır.
  2- Femoral stem full Hap kaplı olmalıdır.
  3- Femoral stem standart,laretal,revizyon,yakalıklı seçenekleri olmalıdr.
  4- Femoral stem basınça dayanıklı olmalıdır.
  5- Femoral stem taperi 12/14 olmalıdır.
  6- Femoral stemin distal çapı 9 mm başlamalı 1 er ölçü artacak şekilde en az 10 boydan oluşmalıdır.
  7- Femorak stemlerin distal uzunlukları 130-200 mm arasında olmalıdır.
  8- Femoral stem distalinde dikey kanallar proksimalinde yatay kanallar bulunmalıdır.
  9- Femoral stem 135 derece açıya sahip olmalıdır.
  10- Femoral stem kare kesitli olmalıdır.
  11- Acetabulum komponent en az 10 boy olmalıdır.
  12- Acetabulum komponentin dış kenarında rotasyonu engelleyen çıkıntılar bulunmalıdır.
  13- Acetabulum komponentin tamamı Hap kaplı olmalıdır.
  14- Acetabulum komponetin en az 3 vida deliği olmalıdr.
  15- Acetabulum komponente Pe ve Seramik insert uygulabilir olmalıdır.
  16- Acetebulum komponent titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  17- İnsert yüksel kalite Uhmwpe malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  18- İnsert en az 10 derece çatı desteğine sahip olmalıdır.
  19- İnsertin çevresinde, acetabulum komponent içersinde rotastonu engelleyen çıkıntılar mutlaka olmalıdır.
  20- Uhmwpe İnsertin 22,2 ve 28 mm iç çap seçeneği olmalıdır.
  21- Femoral baş seçeneği en az 4 boy seçeneği olmalıdır.
  22- Femoral baş güçlendirilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
  23- Femoral baş 22,2 ve 28 mm seçenekli olmalıdır.
  24- Acetbulum tesbit vidaları titanyum 6 mm kalınlığında ve en az 7 boy olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • izolasyon trafosu alımı

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı           :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  : İzolasyon trafo fanı

  İLAN

  İlan Tarihi : 22/02/2012

               Hastanemiz kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin temini ile   ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi gereğince alım   yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarihi saat 10.00'ye kadar   fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.

            

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm   kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden   hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve   yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  İZOLASYON TRAFO   FANI/12X12 220 V /

  ADET

  1

   

   

   

  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

 • Firkat KONCURA içinORT. malzeme alımı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 21/ 02/ 2012
             Hastanemiz 2272559 protokol numarası ile ORTOPEDİ servisinde yatmakta olan FİRKAT KONCURA   isimli   Hastanın SOL GONARTROZ ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin22/02/2012 tarih saat 08.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.541/07A02AB01AA0100001/ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU COCR MONOBLOK ROTASYONLU Adet 1    
  2 SUT:100.500/07A02AA01AA0100003/ARTROPLASTİ DİZ FEMORAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU COCR BAĞ KORUYAN ANATOMİK Adet 1    
  3 SUT:100.524/07A02AB03AA0000007/ARTROPLASTİ DİZ INSERT COMP PRİMER UHMWPE BAĞ KORUYAN ANATOMİK ROTASYONLU Adet 1    
  4 SUT:101.050/07A1200000000000002/ARTROPLASTİ DİZ PRİMER REVİZYON KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR. PMMA Adet 1    
  MOBİLE BEARING TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1-FEMORAL COMPONENT ANATOMİK OLMALIDIR.
  2- FEMORAL COMPONENT EN AZ 6 BOY OLMALIDIR.
  3- FEMORAL COMPONENT COCR OLMALIDIR.
  4- FEMORAL COMPONENT TİBİAL INSERT VE TİBİAL BASE PLATE BİRBİRİ İLE UYUMLU OLMALI VE 1 ALT VE ÜST KENDİ BOYU OLMAK ÜZERE 3 AYRI SEÇENEK SUNMALIDIR.
  5- TİBİAL INSERT 360 DERECE FULL ROTASYONA İZİN VEREBİLMELİDİR.
  6- TİBİAL INSERT DEEP DISH ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
  7- TİBİAL INSERT EN AZ 5 BOY OLMALIDIR.
  8- TİBİAL INSERT UHMWPE OLMALIDIR.
  9- TİBİAL INSERT ANATOMİK OLMALIDIR.
  10- TİBİAL BASE PLATE COCR OLMALIDIR.
  11- TİBİAL BASE PLATE EN AZ 6 BOY OLMALIDIR.
  12- TİBİAL BASE PLATE KANATLI SİSTEM OLMALIDIR.
  13-PROTEZ COMPONENTLER CE BELGESİNE HAİZ OLMALIDIR.
  14-PATELLA 3 BOY OLMALIDIR.
  15-PROTEZ PRİMER ARTROPLASTİDE KULLANIMDA SİSTEMİN ESNEKLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA TİBİAL KOMPONENTE TAKILMAK ÜZERE MODÜLER STEM EXTENSİONLARA HAİZ OLMALIDIR.STEM EXTENSİON CO-CR MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ VE EN AZ 3 BOY OLMALIDIR
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • "Sevginur DURMAZ için malzeme alımı-

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 21/ 02/ 2012
             Hastanemiz 2272605 protokol numarası ile ortopedi servisinde yatmakta olan SEVGİNUR DURMAZ isimli hastanın Hastanın SOL GONARTROZ ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 22/02/2012 tarih saat 08.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.541/07A02AB01AA0100001/ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU COCR MONOBLOK ROTASYONLU Adet 1    
  2 SUT:100.500/07A02AA01AA0100003/ARTROPLASTİ DİZ FEMORAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU COCR BAĞ KORUYAN ANATOMİK Adet 1    
  3 SUT:100.524/07A02AB03AA0000007/ARTROPLASTİ DİZ INSERT COMP PRİMER UHMWPE BAĞ KORUYAN ANATOMİK ROTASYONLU Adet 1    
  4 SUT:101.050/07A1200000000000002/ARTROPLASTİ DİZ PRİMER REVİZYON KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR. PMMA Adet 1    
  MOBİLE BEARING TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1-FEMORAL COMPONENT ANATOMİK OLMALIDIR.
  2- FEMORAL COMPONENT EN AZ 6 BOY OLMALIDIR.
  3- FEMORAL COMPONENT COCR OLMALIDIR.
  4- FEMORAL COMPONENT TİBİAL INSERT VE TİBİAL BASE PLATE BİRBİRİ İLE UYUMLU OLMALI VE 1 ALT VE ÜST KENDİ BOYU OLMAK ÜZERE 3 AYRI SEÇENEK SUNMALIDIR.
  5- TİBİAL INSERT 360 DERECE FULL ROTASYONA İZİN VEREBİLMELİDİR.
  6- TİBİAL INSERT DEEP DISH ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
  7- TİBİAL INSERT EN AZ 5 BOY OLMALIDIR.
  8- TİBİAL INSERT UHMWPE OLMALIDIR.
  9- TİBİAL INSERT ANATOMİK OLMALIDIR.
  10- TİBİAL BASE PLATE COCR OLMALIDIR.
  11- TİBİAL BASE PLATE EN AZ 6 BOY OLMALIDIR.
  12- TİBİAL BASE PLATE KANATLI SİSTEM OLMALIDIR.
  13-PROTEZ COMPONENTLER CE BELGESİNE HAİZ OLMALIDIR.
  14-PATELLA 3 BOY OLMALIDIR.
  15-PROTEZ PRİMER ARTROPLASTİDE KULLANIMDA SİSTEMİN ESNEKLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA TİBİAL KOMPONENTE TAKILMAK ÜZERE MODÜLER STEM EXTENSİONLARA HAİZ OLMALIDIR.STEM EXTENSİON CO-CR MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ VE EN AZ 3 BOY OLMALIDIR.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • 25 kalem tıbbi sarf malzeme alımı

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı           :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  : Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

  İLAN

  İlan Tarihi : 21/02/2012

               Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen   malzemenin temini ile ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi   gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarihi saat   10.00'ye kadar fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica   olunur.

            

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm   kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden   hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve   yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL   olarak hazırlanacak,TL harici   hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı,   adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca   belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  6- Teklifle birlikte ürün numunesi   getirilecektir. Numune getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışında   tutulacaktır.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  ABESLANG

  ADET

  30000

   

   

  2

  ASPİRASYON SONDASI NO:16

  ADET

  200

   

   

  3

  BİSTURİ UCU NO:11

  ADET

  300

   

   

  4

  KEMİK ÇİMENTOSU 40 GR HIZLI DONAN

  ADET

  120

   

   

  5

  KEMİK ÇİMENTOSU İOBANLI HIZLI DONAN

  ADET

  50

   

   

  6

  ENJEKTÖR 2 CC YEŞİL UÇLU

  ADET

  2500

   

   

  7

  ENJEKTÖR 50 CC İĞNE UÇLU

  ADET

  200

   

   

  8

  HELİCOBAKTERİ PYLORİ TESTİ

  ADET

  500

   

   

  9

  VERES İĞNESİ

  ADET

  10

   

   

  10

  İPEK İPLİK ÖRGÜLÜ NO:2/0 YUVARLAK 30 MM

  ADET

  120

   

   

  11

  İPEK İPLİK ÖRGÜLÜ NO:4/0 YUVARLAK 30 MM

  ADET

  120

   

   

  12

  KOTER PLAĞI ÇİFTLİ

  ADET

  600

   

   

  13

  KOTER PLAK ARA KABLOSU ÇİFTLİ

  ADET

  50

   

   

  14

  PLEUROCAN

  ADET

  5

   

   

  15

  TROKAR 5 LİK

  ADET

  10

   

   

  16

  TRUCUAT BİYOPSİ İĞNESİ

  ADET

  10

   

   

  17

  ÜÇLÜ MUSLUK

  ADET

  200

   

   

  18

  SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN İPLİK NO:3/0 KESKİN 26 MM

  ADET

  120

   

   

  19

  YÜK KONTROL TESTİ

  ADET

  600

   

   

  20

  SENTETİK İPLİK NO:0   YUVARLAK 30 MM

  ADET

  360

   

   

  21

  GALOŞ

  ADET

  7000

   

   

  22

  SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN İPLİK NO:2/0 KESKİN 30 MM

  ADET

  120

   

   

  23

  ELDİVEN PET (100’LÜK PAKET)

  POŞET

  700

   

   

  24

  KURŞUN ÖNLÜK

  ADET

  4

   

   

  25

  İNFİZYON POMPA SETİ

  ADET

  200

   

   

   

  Adres:     Eyüp Merkez   Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212   417 29 00 - 2047     Faks :   0.212 616 48   57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik   Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

  HELİCOBACTER PYLORİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

   

  1) Test mide mukozasından alınacak biyopsi parçası ile çalışır.

  2) Test, agar-jel ortama sahip olmalıdır.

  3) Test, 2-8 derecede buzdolabında saklanmalıdır.

  4) Test, kullanılacağı zaman oda sıcaklığına getirilmeli ve tekrar bir ısıtma gerektirmemelidir.

  5) Testin sonuçları 15, 30, 60. dakikalar, 4. ve 24 saatte okunabilmelidir.

  6) İlk pozitif sonuca testin ilk bir (1) saati içerisinde oda sıcaklığında ulaşılmalıdır.

  7) Helibacter pylori miktarına göre renk değişimi gerçekleşmelidir.jelin rengi sarıdan pembeye veya kırmızıya dönüşmelidir.

  8) Test ile yalancı pozitif sonuç alınmamalıdır.

  9) Test helicobacter pyloriye spesifik olmalıdır.

  10) Her test paketi ile birlikte, pozitif kontrol solüsyonu verilmelidir.

  11) Testin hassasiyeti %90’ın üzerinde, spesivitesi ise %98’in üzerinde olmalıdır.

  12) Test üzerinde biyopsi aplikatörü bulunmalıdır.

  13) Testin raf ömrü 12-18 ay olmalıdır.üzerinde son kullanım tarihi belirtilmelidir.

  14) Test kalite belgesi almış olmalıdır. (FDA, CE, TSE gibi.)

  15) Test için firmalar numune vermelidir.

  16) Malzeme T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt geçerli olmalıdır.

  17) Numuneler değerlendirilecek gerekirse kullanılacaktır.

  18) Reaksiyon süreci 1-24 saat arasında olmalıdır.

  19) Nemsiz, kuru, serin odada 25°c de 60-90 gün arası saklanabilmelidir.

   

  İNFÜZYON POMPA SETİ ŞARTNAMESİ
   
   
   
    l:Seruma giren kısmı keskin ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı   olmalıdır.
    2:Seruma takarken kuvvet verebilecek ve seuma giren keskin kısma kullanıcının   temasını önleyecek destek kulakçıkları olmalıdır.
   
    3:Setin boyu en az 2.30 cm.uzunlukta olmalıdır.
   
    4:Set üzerinde bir damlatma haznesi bulunmalı ve 20 damla 1 ml 'ye eşit   olmalıdır.
    5:Hava girişinde bakteri filtresi bulunmalı ve isteğe bağlı kullanımı için   filtre üzerinde kapak olmalıdır.
    6:5et pompasız kullanıma da uygun olmalıdır ve bunun için sıvı akış   düzenleyicisi olmalıdır. 7:Sette akış düzenleyicisine ek olarak klemp ve   kilit sistemi bulunmalıdır. 8:Dîstal uç katater ve ıv iğne girişlerine uygun   olmalıdır. 9:Sette steril ,non projenik ve tek parça olmalıdır.                 10:Set büküldüğünde tekrar   eski halini almalıdır.
    ll:Set düşük emilimi sağlamak üzere polîetlen veya PVC 'den yapılmış   olmalıdır.
    12:Set pompadan çıkarıldığında kendini otomatik olarak kiklitlenmeli ve   serbest akışa geçmemelidir.
   
    13:Setlerin kullanımına ilişkin ihaleyi kazanan firma kullanıcıya eğitim   vermelidir.
    14:Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu 4 infüzyon pompasını   hastaneye ücretsiz olarak temin etmelidir.
   
    15:Setleri verecek firma kalibrasyon sertifikasınıda getirilmelidir.
    16:Setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için ışığı dirençli pomapa   seti standart infüzyon poma seti gibi setleride mevcut olmalıdır.
    17:Setlerİ sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin   tümünü taşıyan infüzyon pompalarını temin etmelidir.
   
   
    18:Cihaz damlama sayısına bağlı almaksızın,sıvının viskositesinden   etkilenmesizin sıvının hacim olarak verilmesi prensibiyle   çalışmalıdır,infüzyonun gerçekletirilmeinde sıvının yüksekliği önemli   olmamalıdır.                                                                                                           19:Cihaz 2 sıvıyı aynı anda veya sıraylqa istenen dozlarda verebilir   Özellikte olmalıdır.
    20:Cihaz İstenildiğinde makro olarak saatte 1 ml.Arttırımlarla 1-999   ml.arasında,istenildiğinde mikro oalrak 0.1 ml,artırımlarla 0.1-99.9   ml.Arasında sıvı pompalayabilmelidir.
    21:Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler   izlenebilmeli,sesli ve görüntülü alarm sistemine sahip olmalıdır.
    22:Cihazın üzerinde askı klempi olmalıdır.
    23:Cihazda hava olması pil gücünün düşmesi,doz limitine erişllmel,setin alt   ve üst yollarındaki tıknama ve sıkışma olması,elektronik ve mekanik   arıza,kapağın pompalama sırasında açılması ve diğer hata durumularında cihaz   sesli ve görüntülü alarm verebilmelidir.
    24:Akış ve doz bitmesi durumudalarında cihaz alarm esnasında daman açık tutma   hızı olan saatte 5ml. Veya daha düşük doz hıza geçmelidir.
    25:Garanti şartları altında kullanılan cihazın arıza yapması durumunda   üretici firma ücretsiz servis vermeli ve servisi mümkün omayan cihazlar   yensiyle değiştirilmelidir.

  TROKAR 5 LİK

  Disposable olmalıdır.Endoskopik ameliyatlarda   kullanıma uygun olmalıdır.Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır.   Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı   sağlanmalıdır.Trokarın uzunluğu 100mm olmalıdır.Trokarın kanülünün iç   kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.Trokarda   bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın   içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip   olmalıdır.Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı   hareket eden mavi renkli emniyet kılıfı olmalıdır.Trokarın bıçağı V şeklinde   olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.Trokar avuç içerisinde   sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör   üzerindeki kırmızı renkli indikatörden takip edilebilmelidir.Kesi yönüne   uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerleştirilebilmesi için mavi renkli   emniyet kılıfı üzerinde yönü gösterebilen bir işaret olmalıdır.Specimen   çıkartabilmek için, alt kısmındaki geniş alandan tek yönlü esnek valflar   sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmelidir.Trokar   kanülü radiografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.Trokarın ren   kodu yeşil olmalıdır.

  VERES İĞNESİ

  İğne laparoskopik   prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla   kullanılmalıdır.İğnenin  uzunluğu 150mm olmalıdır.İğnenin çapı  14   gauge  olmalıdır.İğnede bulunan kırmızı indikatör, iğnenin  fasyayı   geçişi anında  sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip   olmalıdır.İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.

  KURŞUN ÖNLÜK ŞARTNAMESİ

  1-Kurşun önlük radyasyona karşı ön tarafta 0.50mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) karşı %97’lik saçılım röntgen ışımasına (scattered xray) karşı ise %99’luk bir koruma sağlanmalıdır.

  2- Kurşun önlük radyasyona karşı arka tarafta 0.25 mm Pb kurşun eşdeğerlikte, doğrudan röntgen ışımasına (direct xray) karşı ise %96’lık bir koruma sağlanmalıdır.

  3-Kolay kullanım ve rahatlık için gerekli cırcırtlı (velcro) açma kapama önlüğün ön tarafında mevcut olmalıdır.

  4-Giysinin ağırlığı gün boyu giyilebileceği düşünülerek 9 kg. geçmemelidir.Daha hafif materyalden yapılmış olanlar tercih edilecektir.

  5- Giysinin uzunluğu 90-120 cm. arasında ve Medium (M) bedende olmalıdır.

  6- TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

  7- TİTUBB’da kayıtlı ürün barkot numarası bildirilmelidir.

 • 25 kalem tıbbi sarf malzeme alımı

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  Sayı         :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/

  Konu

  : Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

  İLAN

  İlan Tarihi : 21/02/2012

             Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemenin temini ile ilgili ; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 27/02/2012 tarihi saat 10.00'ye kadar fazla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.

          

  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  1-Tüm kalemlere teklif verileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir.

  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.

  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.

  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.

  6- Teklifle birlikte ürün numunesi getirilecektir. Numune getirmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışında tutulacaktır.

  Sıra No

  Satın Alınacak Malın Cinsi

  Ölçü Birim

  Ölçü Birim Miktarı

  Birim Fiyat

  Toplam Fiyat

  1

  ABESLANG

  ADET

  30000

   

   

  2

  ASPİRASYON SONDASI NO:16

  ADET

  200

   

   

  3

  BİSTURİ UCU NO:11

  ADET

  300

   

   

  4

  KEMİK ÇİMENTOSU 40 GR HIZLI DONAN

  ADET

  120

   

   

  5

  KEMİK ÇİMENTOSU İOBANLI HIZLI DONAN

  ADET

  50

   

   

  6

  ENJEKTÖR 2 CC YEŞİL UÇLU

  ADET

  2500

   

   

  7

  ENJEKTÖR 50 CC İĞNE UÇLU

  ADET

  200

   

   

  8

  HELİCOBAKTERİ PYLORİ TESTİ

  ADET

  500

   

   

  9

  VERES İĞNESİ

  ADET

  10

   

   

  10

  İPEK İPLİK ÖRGÜLÜ NO:2/0 YUVARLAK 30 MM

  ADET

  120

   

   

  11

  İPEK İPLİK ÖRGÜLÜ NO:4/0 YUVARLAK 30 MM

  ADET

  120

   

   

  12

  KOTER PLAĞI ÇİFTLİ

  ADET

  600

   

   

  13

  KOTER PLAK ARA KABLOSU ÇİFTLİ

  ADET

  50

   

   

  14

  PLEUROCAN

  ADET

  5

   

   

  15

  TROKAR 5 LİK

  ADET

  10

   

   

  16

  TRUCUAT BİYOPSİ İĞNESİ

  ADET

  10

   

   

  17

  ÜÇLÜ MUSLUK

  ADET

  200

   

   

  18

  SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN İPLİK NO:3/0 KESKİN 26 MM

  ADET

  120

   

   

  19

  YÜK KONTROL TESTİ

  ADET

  600

   

   

  20

  SENTETİK İPLİK NO:0 YUVARLAK 30 MM

  ADET

  360

   

   

  21

  GALOŞ

  ADET

  7000

   

   

  22

  SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN İPLİK NO:2/0 KESKİN 30 MM

  ADET

  120

   

   

  23

  ELDİVEN PET (100’LÜK PAKET)

  POŞET

  700

   

   

  24

  KURŞUN ÖNLÜK

  ADET

  4

   

   

  25

  İNFİZYON POMPA SETİ

  ADET

  200

   

   

   

  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL

  Telefon: 0.212 417 29 00 - 2047   Faks :   0.212 616 48 57   Randevu Tel: 0.212 581 20 00

  e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

  HELİCOBACTER PYLORİ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

   

  1) Test mide mukozasından alınacak biyopsi parçası ile çalışır.

  2) Test, agar-jel ortama sahip olmalıdır.

  3) Test, 2-8 derecede buzdolabında saklanmalıdır.

  4) Test, kullanılacağı zaman oda sıcaklığına getirilmeli ve tekrar bir ısıtma gerektirmemelidir.

  5) Testin sonuçları 15, 30, 60. dakikalar, 4. ve 24 saatte okunabilmelidir.

  6) İlk pozitif sonuca testin ilk bir (1) saati içerisinde oda sıcaklığında ulaşılmalıdır.

  7) Helibacter pylori miktarına göre renk değişimi gerçekleşmelidir.jelin rengi sarıdan pembeye veya kırmızıya dönüşmelidir.

  8) Test ile yalancı pozitif sonuç alınmamalıdır.

  9) Test helicobacter pyloriye spesifik olmalıdır.

  10) Her test paketi ile birlikte, pozitif kontrol solüsyonu verilmelidir.

  11) Testin hassasiyeti %90’ın üzerinde, spesivitesi ise %98’in üzerinde olmalıdır.

  12) Test üzerinde biyopsi aplikatörü bulunmalıdır.

  13) Testin raf ömrü 12-18 ay olmalıdır.üzerinde son kullanım tarihi belirtilmelidir.

  14) Test kalite belgesi almış olmalıdır. (FDA, CE, TSE gibi.)

  15) Test için firmalar numune vermelidir.

  16) Malzeme T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt geçerli olmalıdır.

  17) Numuneler değerlendirilecek gerekirse kullanılacaktır.

  18) Reaksiyon süreci 1-24 saat arasında olmalıdır.

  19) Nemsiz, kuru, serin odada 25°c de 60-90 gün arası saklanabilmelidir.

   

  İNFÜZYON POMPA SETİ ŞARTNAMESİl:Seruma giren kısmı keskin ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır.
  2:Seruma takarken kuvvet verebilecek ve seuma giren keskin kısma kullanıcının temasını önleyecek destek kulakçıkları olmalıdır.3:Setin boyu en az 2.30 cm.uzunlukta olmalıdır.4:Set üzerinde bir damlatma haznesi bulunmalı ve 20 damla 1 ml 'ye eşit olmalıdır.
  5:Hava girişinde bakteri filtresi bulunmalı ve isteğe bağlı kullanımı için filtre üzerinde kapak olmalıdır.
  6:5et pompasız kullanıma da uygun olmalıdır ve bunun için sıvı akış düzenleyicisi olmalıdır. 7:Sette akış düzenleyicisine ek olarak klemp ve kilit sistemi bulunmalıdır. 8:Dîstal uç katater ve ıv iğne girişlerine uygun olmalıdır. 9:Sette steril ,non projenik ve tek parça olmalıdır.                 10:Set büküldüğünde tekrar eski halini almalıdır.
  ll:Set düşük emilimi sağlamak üzere polîetlen veya PVC 'den yapılmış olmalıdır.
  12:Set pompadan çıkarıldığında kendini otomatik olarak kiklitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir.13:Setlerin kullanımına ilişkin ihaleyi kazanan firma kullanıcıya eğitim vermelidir.
  14:Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu 400 infüzyon pompasını hastaneye ücretsiz olarak temin etmelidir.15:Setleri verecek firma kalibrasyon sertifikasınıda getirilmelidir.
  16:Setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için ışığı dirençli pomapa seti standart infüzyon poma seti gibi setleride mevcut olmalıdır.
  17:Setlerİ sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan infüzyon pompalarını temin etmelidir.
  18:Cihaz damlama sayısına bağlı almaksızın,sıvının viskositesinden etkilenmesizin sıvının hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdır,infüzyonun gerçekletirilmeinde sıvının yüksekliği önemli olmamalıdır.                                                                                                         19:Cihaz 2 sıvıyı aynı anda veya sıraylqa istenen dozlarda verebilir Özellikte olmalıdır.
  20:Cihaz İstenildiğinde makro olarak saatte 1 ml.Arttırımlarla 1-999 ml.arasında,istenildiğinde mikro oalrak 0.1 ml,artırımlarla 0.1-99.9 ml.Arasında sıvı pompalayabilmelidir.
  21:Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli,sesli ve görüntülü alarm sistemine sahip olmalıdır.22:Cihazın üzerinde askı klempi olmalıdır.
  23:Cihazda hava olması pil gücünün düşmesi,doz limitine erişllmel,setin alt ve üst yollarındaki tıknama ve sıkışma olması,elektronik ve mekanik arıza,kapağın pompalama sırasında açılması ve diğer hata durumularında cihaz sesli ve görüntülü alarm verebilmelidir.
  24:Akış ve doz bitmesi durumudalarında cihaz alarm esnasında daman açık tutma hızı olan saatte 5ml. Veya daha düşük doz hıza geçmelidir.
  25:Garanti şartları altında kullanılan cihazın arıza yapması durumunda üretici firma ücretsiz servis vermeli ve servisi mümkün omayan cihazlar yensiyle değiştirilmeilidir.

 • Beyin cerrahi malzemesi alımı**

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 21/ 02/ 2012
             Hastanemiz Beyin Cerrahi sevisinde yatmakta olan 2267616 protokol numaralı Emine ERHAN isimli hastanın Hastanın Servikal disk bozuklukları   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 21/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 4 Köşesi Çivili çift ölmeli steril pakette Adet 1    
  2 Biyoaktif sentetik enjektabl greft 1 cc Adet 1    
  Biyoaktif Sentetik Enjektabl Putty - Şartname1. Etkin maddesi Biyoaktif cam seramik olan putty olmalı ve travmatik, cerrahi veya diğer nedenlerle oluşan kemik boşluklarını doldurmak için kullanılabilir olmalıdır.
  2. Osteostimülatif, osteokondüktif ve biyorezorbabl olmalıdır.
  3. Şırınga içinde ve enjektabl olmalıdır.
  4. Osteostimülatif etkisi ile öncül kemik hücrelerine sinyaller göndererek, post operatif erken fazda hızlı kemik yapımını sağlamalıdır.
  5. Etkin madde bileşimi % 45 SiO2 silisyum dioksit, % 24.5 Na2O sodium oksit, % 24.5 CaO kalsiyum oksit, % 6P2O5 difosfor pentaoksit olmalıdır.
  6. Bağlayıcı maddesi, rezorbe edilebilir ve polietilen glikol PEG ve gliserin bileşiminde olmalıdır.
  7. Steril olmalıdır.
  8. Ürün paketten çıkarıldığında kullanıma hazır olmalı , kullanım öncesi karıştırma ve hazırlama gerektirmemelidir.
  9. Vücut sıvıları ile temas ettiğinde kalsiyum, silika, fosfor iyonları salarak poröz hale geçmelidir.
  10. Vücuda yerleştirildiğinde, modifikasyona uğrayarak, yüzeyinde, hidroksi –karbonat-apatit tabakası oluşturmalıdır.
  11. Çift steril ambalajda paketlenmiş olmalıdır.
  12. Oda sıcaklığında saklanabiliyor olmalıdır.
  13. Kolaylıkla şekillendirilebilir ve farklı değişik şekillerdeki defektlere uygulanabilir olmalıdır.
  14. İrrigasyona, yıkamaya, dirençli olmalı, irrigasyon ile akmamalı, yerinde kalmalıdır.
  15. Hacmi 1 cc olmalıdır.
  16. CE, ISO, Belgeleri olmalıdır.
  17. FDA tarafından hazırlanıp onaylanan , ABD den yabancı ülkeye ihracat izni belgesi olmalıdır.                               SERVİKAL PEEK CAGE TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1. İmplant peek materyalinden yapılmış ve MR uyumlu olmalıdır.
  2. Servikal interbady füzyon amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
  3. Servikal Cage kemik füzyon oluşumu için çift bölme açıklık olmalıdır.
  4. Servikal Cage’in dört köşesinde geri çıkmayı engelleyen titanyum çivili dişleri ve endplate geçen titanyum tanımlama pinleri olmalı
  5. Cage’ler 4 mm’den başlayıp 8 mm kadar yükseklik ve her ebat da 14-16 mm arası derinlik olmalıdır.
  6. İmplantın üzerinde orijinal seri numarası ve ebatı olmalıdır.
  7. Ürün steril orijinal ambalajında bulunmalıdır.Ambalajın üzerinde sterilizasyon şekli,üretim yeri,üretim tarihi,son kullanma tarihi,ürün numarası,lot ve barkod bulunmalıdır.
  8. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır,
  9. SET İÇERİSİNDE ;
  a. TÜM EBATLARA AİT DENEME BOYLARI VE MESAFE ÖLÇÜM ENSTURMANLARI,
  b. IMPLANT TUTUCU,
  c. SERVIKAL DISTRACTOR CASPAR ÇİVİLİ (KORPUS AYIRICI) ,
  d. SERVIKAL DISTRACTOR SEPARATÖR (KORPUS AYIRICI) ,
  e. SERAMİK KAPLI KÜRET(DÜZ AVE AÇILI) 5 BOY ,
  f. CCR TIRTIKLI VE DÜZ YAPRAKLI YUMUŞAK DOKU EKARTÖRÜ SETİ ,
  g. SERAMİK KAPLI KERISSON 1MM 2MM THIN FOOT PALATE (İNCE YANAKLI),
  h. HOOK 3 BOY ,
  i. KLOVART EKARTÖR 3 BOY ,                                                                                                                                                                                                          
  BULUNMALIDIR.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Hasta için Ort.Malz.Alımı-1

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 21/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2267867 protokol numaralı Enis FİLCAN isimli hastanın Hastanın SOL ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 21/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 ÖN ÇAPRAZ BAĞ DÜBELLİ TİBİAL İMPLANT Adet 1    
  2 KANATLI AÇILABİLİR İMPLANT Adet 1    
  3 GUİDE WİRE 2,4MM    Adet 2    
  4 MENİSKÜS DİKİŞİ    Adet 3    
  5 STAPLE Adet 1    
  6 ANTERİOR TİBİAL TENDON Adet 1    
  ANTERIOR TİBİAL TENDON
  • İnsan kaynaklıdır
  • Tendon yapıdadır.
  • Çift steril ambalajdadır.
  • En az 4 yıl miadlıdır.
  • 20 ve 30 cm aralığındadır.
  • Doner takip numarası bulunmaktadır.
  • Ürün lyophilized yöntemiyle kurutulmuştur.
  • Kalite belgelerine haizdir.
  • Dondurulmuş olmalıdır.
  • 10x260 mm çapında ve boyunda olmalıdır.                                                                                                     APERFİX FEMORAL İMPLANT VE İNSERSİYON CİHAZI İLE
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1- Disposable steril ambalajında olmalıdır.
  2- Femoral implantın hammaddesi non-absorbable PEEK ( PoliEtereTerketon ) olmalıdır.
  3- Femoral implant Otomatik İnsersiyon (yerleştirici ) Cihazı ucuna monte edilmiş kurulu bir vaziyette kullanıma hazır olmalıdır.
  4- Femoral implantı oluşturan parçalar ;
  a) İmplantın yerleştirilmesini, parçaların bir arada tutunmasını ve düzeneğin hareketini sağlayan vida cerrahi sınıf paslanmaz çelik veya titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
  b) İmplantın uç kısmında sağ ve sola açılan gövdeye puntalı 2 adet sabitleyici kanat ve bu kanatların eşit mesafede açılıp femoral tünele fixlenmesini sağlayan itici dil,
  c) Greftlerin yerleştirildiği implant gövdesi,
  d) İmplantın en dibinde,greftlerin femoral korteks kemiğe yukarı ve aşağı yönde açılıp sıkışarak sabitlenmesini sağlayan alt gövde ( kanatlar )
  5- Femoral implantın 9,10,11 mm çapında, 29 mm ve 35 mm uzunluğunda 6 boyu olmalıdır.
  6- Femoral implant, Hamstring ve diğer bütün Allogreft, Otogreft ve Sentetik tendonlarla kullanılabilir olmalıdır.
  7- Femoral implant Radiolucent olup, Artifact’a neden olmamalıdır.
  8- Femoral implant ameliyat esnasında veya post-op dönemde herhangi bir komplikasyon durumunda,kendi cerrahi setindeki mevcut sökücüsüyle çıkartılabilmelidir.
  9- Femoral implant, Rekonstrüksiyon işlemini ileri teknolojisi sayesinde harici bir işlem yapmaksızın, tek insizyondan tibial tünelden girerek maksimum 40 mm uzunluğunda açılan femoral tünel hattında en az travma ile minimal invaziv ve güvenli bir şekilde yapmalıdır.
  10- Femoral implantın İnsersiyon cihazı, cerrahi sınıf paslanmaz çelik ve plastikten mamul olmalıdır.
  11- İnsersiyon cihazının tünele giren kısmı cerrahi sınıf paslanmaz çelik olup, uygulayıcı açısından kullanımı kolay,ergonomik ve güvenli olmalı,cihaz emniyet pini çekilmeden çalışmamalıdır.
  12- Teklif edilen malzemelerin U.B.B kodları Sağlık bakanlığı onayları olmalıdır.                                                 DİPOSABLE ÇAPRAZ BAĞ KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1. Non-steril ambalajında olmalıdır2. Uzunluğu 303 mm olmalıdır.3. Çapı 2.4 mm olmalıdır.4. Delme esnasında 30 mm ,40 mm ve 50 mm’lik düzeyleri gösteren referans çizgileri olmalıdır.5. Teklif edilen malzemelerin U.B.B kodları Sağlık bakanlığı onayları olmalıdır.APERFİX
  TİBİAL İMPLANT VE İNSERSİYON CİHAZI İLE
  TEKNİK ŞARTNAMESİ
  1- Disposable, steril ve kullanıma hazır olmalıdır.
  2- Tibial implantın hammaddesi non-absorbable PEEK ( Polietereterketon ) olmalıdır.
  3- Tibial implant ve insersiyon setini oluşturan parçalar ; Vida, Dübel,İnsersiyon cihazı ve tendon expander (genişletici)’den oluşmalıdır.
  4- Tibial implantın 9,10,11 mm çapında, 30 mm uzunluğunda 3 boy vidası ve bu vidalara uygun dübeli olmalıdır.
  5- Tibial tünel girişinde tendonların gergin ve sağlam bir şekilde sabitlenmesi, vida yivlerinin zamanla tendonlara vereceği zarar ve komplikasyonların önlenmesi amacı ile Dübel + Vida kullanılmalı ,vida yivleri dübel kanallarına rahatça oturmalı ve böylece vida dübele sabitlenmelidir.
  6- Dübelin arka üst kısmında tibial tünele kaçmasını önlemek amacı ile çıkıntı olmalıdır.
  7- Tibial tünelde her iki tendonun eşit mesafede ve gergin bir şekilde sabitlenmesi amacı ile Tendon Expander ( genişletici )’i olmalıdır.
  8- Tibial implant Radiolucent olup, Artifact’a neden olmamalıdır.
  9- Tibial implant post-op dönemde herhangi bir komplikasyon durumunda,kendi
  cerrahi setindeki mevcut sökücüsüyle çıkartılabilmelidir.10- Tibial implantın İnsersiyon cihazı, cerrahi sınıf paslanmaz çelik ve plastikten
             mamul olmalıdır.
  11- Teklif edilen malzemelerin U.B.B kodları Sağlık bakanlığı onayları olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Hasta İçin Ort.malz.alımı---*

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 20/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2244764 protokol numaralı Fatma ÖZTEN  isimli hastanın Hastanın UNİCOMPARTMANTEL DİZ PROTEZİ    ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 21/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 MENİSKÜSÜ KORUYAN UNİCOMPARTMENTAL DİZ PROTEZİ Adet 1    
  2 COMPANENTE UYUMLU TAPER POST Adet 1    
  3 SUT:101.050/07A120000000000002
  KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR
  Adet 1    
  Menisküsü Koruyan Unicompartımal Protezi1-)Ürün 1 femoral component ,1 tibial component,1 tibial kesici guide,1 titanyum vida dan,1 cement cartdridge kitinden den oluşmalı ve sistem sementli olmalıdır.
  2-)Femoral component in dış yüzeyi krom kobalt molibden(Cocrmo) iç yüzeyi titanyum plasma (CpTi)kaplı olmalıdır.Femoral component anatomik olmalı hem lateral,hem medical compartmala uygulanabilmelidir.Femoral component bir fixasyon vidası ile femoral condyler yüzeye sabitlenebilmelidir.
  3-)Tibial component ultra yüksek moleküler ağırlıklı polyetilenden yapılmış olmalıdır.
  4-) Fiksasyon vidası titanyum(Ti-6AI-4V)kaplama olmalıdır.Vida protezin gevşemesi için spongioz kemiğe çok iyi oturmalı bunun için vidanın özel yivleri olması gereklidir.
  5-)Tibial kesici guide özel olarak tibiaya retrograd girebilme ve meniscusu koruyabilme özelliği olmalıdır.Tibial kesici disposable olmalıdır.
  .6-)Cement Cartridge kiti bu sistem için tasarlanmış olmalı, tibial componenti sabitlemek için retrograd olarak tibiaya girebilmeli ve kaç cc cement verilebileceğimi gösteren çizelgeleri olmalıdır.
  7-) Ürünlerin tamamının Ce belgesi ,ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • hastaya özgü ort.malz.alımı---*

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 20/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2244764 protokol numaralı Fatma ÖZTEN  isimli hastanın Hastanın UNİCOMPARTMANTEL DİZ PROTEZİ    ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 21/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 MENİSKÜSÜ KORUYAN UNİCOMPARTMENTAL DİZ PROTEZİ Adet 1    
  2 COMPANENTE UYUMLU TAPER POST Adet 1    
  3 SUT:101.050/07A120000000000002
  KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR
  Adet 1    
  Menisküsü Koruyan Unicompartımal Protezi1-)Ürün 1 femoral component ,1 tibial component,1 tibial kesici guide,1 titanyum vida dan,1 cement cartdridge kitinden den oluşmalı ve sistem sementli olmalıdır.
  2-)Femoral component in dış yüzeyi krom kobalt molibden(Cocrmo) iç yüzeyi titanyum plasma (CpTi)kaplı olmalıdır.Femoral component anatomik olmalı hem lateral,hem medical compartmala uygulanabilmelidir.Femoral component bir fixasyon vidası ile femoral condyler yüzeye sabitlenebilmelidir.
  3-)Tibial component ultra yüksek moleküler ağırlıklı polyetilenden yapılmış olmalıdır.
  4-) Fiksasyon vidası titanyum(Ti-6AI-4V)kaplama olmalıdır.Vida protezin gevşemesi için spongioz kemiğe çok iyi oturmalı bunun için vidanın özel yivleri olması gereklidir.
  5-)Tibial kesici guide özel olarak tibiaya retrograd girebilme ve meniscusu koruyabilme özelliği olmalıdır.Tibial kesici disposable olmalıdır.
  .6-)Cement Cartridge kiti bu sistem için tasarlanmış olmalı, tibial componenti sabitlemek için retrograd olarak tibiaya girebilmeli ve kaç cc cement verilebileceğimi gösteren çizelgeleri olmalıdır.
  7-) Ürünlerin tamamının Ce belgesi ,ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Hastaya özgü ort.malz.alımı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 20/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan2262730 protokol numaralı t isimli hastanın Hastanın UNİCOMPARTMANTEL DİZ PROTEZİ   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 20/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 MENİSKÜSÜ KORUYAN UNİCOMPARTMENTAL DİZ PROTEZİ Adet 1    
  2 COMPANENTE UYUMLU TAPER POST Adet 1    
  3 SUT:101.050/07A120000000000002/KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR Adet 1    

  Menisküsü Koruyan Unicompartımal Protezi1-)Ürün 1 femoral component ,1 tibial component,1 tibial kesici guide,1 titanyum vida dan,1 cement cartdridge kitinden den oluşmalı ve sistem sementli olmalıdır.
  2-)Femoral component in dış yüzeyi krom kobalt molibden(Cocrmo) iç yüzeyi titanyum plasma (CpTi)kaplı olmalıdır.Femoral component anatomik olmalı hem lateral,hem medical compartmala uygulanabilmelidir.Femoral component bir fixasyon vidası ile femoral condyler yüzeye sabitlenebilmelidir.
  3-)Tibial component ultra yüksek moleküler ağırlıklı polyetilenden yapılmış olmalıdır.
  4-) Fiksasyon vidası titanyum(Ti-6AI-4V)kaplama olmalıdır.Vida protezin gevşemesi için spongioz kemiğe çok iyi oturmalı bunun için vidanın özel yivleri olması gereklidir.
  5-)Tibial kesici guide özel olarak tibiaya retrograd girebilme ve meniscusu koruyabilme özelliği olmalıdır.Tibial kesici disposable olmalıdır.
  .6-)Cement Cartridge kiti bu sistem için tasarlanmış olmalı, tibial componenti sabitlemek için retrograd olarak tibiaya girebilmeli ve kaç cc cement verilebileceğimi gösteren çizelgeleri olmalıdır.
  7-) Ürünlerin tamamının Ce belgesi ,ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • ***Ortopedi.Malz.Alımı*-,

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 17/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2262464 protokol numaralı SADIK ELMAS isimli hastanın Hastanın KOKSARTROZ   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 20/02/2012 tarih saat 08:30 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.201 07A01AA01AA0200002/ARTROPLASTİ,
  KALÇA,FEMONAL COMP,PRİMER,ÇİMENTOLU,COCR,MOD,DÜZ
  Adet 1    
  2 SUT:100.303/07A01AA01AA300002/ARTROPLASTİ,KALÇA,FEMORALCOMP,PRİMER,ÇİMENTOLU,CENTRALAİZER, UHMWPE                Adet 1    
  3 SUT:100.302/07A01AA01AA04400002/ARTROPLASTİ,KALÇA,FEMORAL COMP,PRİMER,ÇİMENTOLU,PLUG ,UHMWPE                                                                Adet 1    
  4 SUT:100.261 07A01AC01000000002/ARTROSPLASTİ,KALÇA
  HEAD COMP 22-36 MM CRCO
  Adet 1    
  5 SUT:100.276 07A01AC03000000005/ARTROPLASTİ,KALÇA HEAD                          
  COMP 38-70 MM ,BİPOLAR SHELL+LİNER
  Adet 1    
  Çimentolu Bipolar Kalça Protezi Şartnamesi
  1. FemoralStemlerin malzemesi ASTM F799, ISO 5832-4 standardına uygun CoCrMo alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
  2. Femoralstemleruluslar arası normlara uygun şekil yapı ve formda düz parlak yüzeyli yakalıklı ve yakalıksız tipte beş ayrı boyda imal edilmiş olmalıdır.
  3. Femoralstemlerin boyun açıları 135°, küre uygulama konikleri 12/14 olmalıdır.
  4. Stemlerin boylarına göre olan raspalar tüm bölgelerde 2 mm çimento kalınlığı temin edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Deneme raspa üzerinde yapılabilmelidir.
  5. Stemindistalindeprotezi çimento içerisinde ortalamaya yarayacak centerlazier deliği olmalıdır. Femoralstemindistaline takılabilen centerlazier ASTM F 648-98 standardına uygun UHMW-PE (Polietilen) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Dört ayrı boyda olmalıdır. Protez ile uyumluluğu bakımından iç kısmı konik olmalıdır ve protezindistal kısmının medula kanalının merkezinde olmasını sağlamalıdır.
  6. Protezde cement kullanımında medula kanalında cement kaymasını engelleyebilmek için kullanılan FemoralStem Tıkacı (Plug) ASTM F 648-98 standardına uygun UHMW-PE (Polietilen) malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 5 ayrı boyda olmalıdır.
  7. 28 mm Küreler ASTM F75 veya ISO 5832-IV standardına uygun CrCoMo alaşımlı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Femoralstemlerin küre uygulama konikleriyle uyumlu yapıda koniğe sahip olmalıdır. Üzeri parlatılmış ve 5 farklı boyda olmalıdır. 28 mm Küreler steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.
  8. Double (Bipolar) Cupların dış yüzeyi ISO 5832-1 standardına uygun CrNiMo alaşımından imal edilmiş olmalıdır. Tüm yüzeyi parlak olup 9 ayrı boyda olmalıdır. Bipolarınsertin malzemesi ISO 5834-2 standardında UHMW-PE den imal edilmiş olmalıdır. Bipolarınsertin iç kısmı 28 mm Modular kürenin oturmasına imkan verecek tipte olmalıdır. Modular küreyi kilitleyecek emniyet çemberine sahip olmalıdır.
  9. Tüm ürünler steril, üzerinde lot numarası ve ürüne ait diğer bilgilerin bulunduğu kolay kullanıma uygun gama sterilizasyonlu ambalajda olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

 • -.*ortopedi malzeme.alım

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 17/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2261582 protokol numaralı Mehmet ŞEN isimli hastanın Hastanın SOL KOKSARTROZ   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 20/02/2012 tarih saat 10.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.104/07A01AB01AB0200004/'ARTROPLASTİ,KALÇA, ACETABULARCOMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Co.Cr,3-6 Delikli,Por+HA (Bioaktif) Adet 1    
  2 SUT:100.150/07A01AB01AB0400003/'ARTROPLASTİ,KALÇA, ACETABULAR COMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Liner,UHMWPE,15 DERECE AÇIL Adet 1    
  3 SUT:100.261/07A01AC01000000002/'ARTROPLASTİ,KALÇA, HEAD COMP.,22-36 mm ,Co.Cr Adet 1    
  4 SUT:100.30007A01AB01AB0300003/'ARTROPLASTİ,KALÇA,ACETABULARCOMP.,PRİMER,ÇİMENTOSUZ,Vidalar,6,0-6,5 mm Adet 1    
  TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ1. Protez komponentleri CE,FDA belgelerine haiz olmalıdır.
  2. Total kalça protezi femoral komponent, 28mm. cobalt chrome moduler head, 3 delikli-yüzeyi porous HA kaplı acetabular metal cup, 10 dereceli polietilen insertten oluşmalıdır.
  3. Acetabular komponent, çimentosuz ve çimentolu kullanım için dizayn edilmiş ve vida fiksasyonu için 3 delikli vida giriş deliklerine haiz olmalıdır.
  4. Acetabular komponenti Co.Cr. Porous kaplama üzeri HA kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HAP kaplamasıda     80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
  5. Acetabular cup vidaları 6,5mm çapında Titanyum ve gene 6,5 mm çapında malzemeden üretilmiş ve vidalar self-tapping özelliğine sahip olup 15 mm ile 60 mm arasındaki boylarda 5 mm.lik aralıklarda artan boylarda olmalıdır.
  6. Acetabular Cup insertleri 22 mm, 28 mm lik headlerle kullanılabilecek ve nötral ve 10 derece ofset opsiyonlara sahip olmalıdır.
  7. Femoral Komponentin Yakalıklı ve Yakalıksız seçenekleri bulunmalıdır.
  8. Femoral Komponent Cobalt Chrome malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  9. Femoral Komponent 9- 16 mm. arasında 1mm’lik skalalarla büyüyen boyları bulunmalıdır.
  10. Femoral component çimentosuz ve çimentolu kullanıma uygun Press Fit, porous üzeri Hidroksiapatit kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HAP kaplaması da 80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
  11. Femoral komponentin yüzeyi işlenmiş olmalıdır. Kaplama bu işlenmiş yüzey üzerinde olup stemin 1/3ünü veya 2/3 ünü kaplamış olmalıdır.
  12. Femoral komponentin proximal kısmı köşeli kesitli, distal kısmı ise yuvarlak kesitli olmalıdır.
  13. Tüm komponentlerde Porous Kaplama, plasma spray teknolojisi ile uygulanmış olmalıdır.
  14. Femoral komponent daha iyi uyum ve maksimal tutunma amacıyla anatomik sıkı geçme sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
  15. Geniş medial yaka ile kalkar kontağı, anatomik sisteme tam uyum sağlamalı ve bu sayede hem mükemmel yük dağılımı hem de çimentolu kullanımda mükemmel çimento sıkıştırması sağlamalıdır.
  16. Femoral stemin distali mermi uçlu olmalıdır.
  17. Modüler ve hibrid kullanıma uygun olmalıdır.
  18. Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Ortopedi malz.alımı-----

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 16/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2244764 protokol numaralı Döne Soyyiğit isimli hastanın Hastanın sağ halluks Rijudüs   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 16/02/2012 tarih saat 16.30 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 TİBİA MEDİAL DİZ IMPLANTI Adet 1    
  MEDİAL DİZ IMLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ1. Malzeme, kobalt-krom (CoCr) materyalden üretilmiş ve Gama ışınları ile sterilize edilmiş vakumlanmış tek kullanımlık paketler halinde, olmalıdır.2. Malzeme ISO 13485 ve CE standartlarına uygun olmalıdır.3. İmplant, dizlerinin medial kompartımanında orta ve ileri düzey dejenerasyon olan ancak lateral ve patellofemoral kompartımanlarında en fazla minimal dejenerasyona uğramış osteoartrit hastalarında çimentosuz kullanım için uygun olmalıdır.4. İmplant fibröz doku oluşumuna izin verecek yapıya sahip olmalıdır.5. İmplant, vücuda minimal invaziv teknik ile de takılabilmelidir.6. İmplant AP boyları, 42 mm’den başlayarak 58 mm’ye kadar 4 mm aralıklarla artmalıdır.7. İmplant kalınlığı, 3 mm ve 4 mm olmalıdır.8. Malzeme, anatomik yapıya uygun olmalı, sağ diz ve sol diz seçenekleri bulunmalıdır.9. Yapılacak cerrahi operasyonda implantasyon süreci kesinlikle kemik rezeksiyonu gerektirmemelidir.10. İmplant, hem atroskopi hem de Artrotomi yöntemi ile takılabilmelidir. 11. İmplantasyon hem lokal hem de genel anestezi ile takılabilmelidir.12. Set içeriğinde her implanta uygun boyda ve kalınlık da implant denemeleri bulunmalıdır.13. Enstrüman setinin içinde Tibial platonun boyunu ölçecek ölçer, posterior raspa, tibia raspası, oval femur raspası, implant tabancası ve koruyucusu, kalınlık ölçer, femoral uyum raspaları bulunmalıdır.14. Set içerisinde implantın çıkarılmasını sağlayacak el aletleri mevcut olmalıdır.15. Vücuda takılacak olan implant her yaş grubundaki hastalar için uygun olmalıdır.16. İmplantasyon süresi kısa olmalıdır.17. Malzeme kullanıldığı bölgede yüzey tutulumu gerektirmemelidir.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Ortopedi ameliyatında kullanmak için malz. -

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 16/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2244764 protokol numaralı Döne Soyyiğit isimli hastanın Hastanın sağ halluks Rijudüs   ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 16/02/2012 tarih saat 16.30 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 MENİSKÜSÜ KORUYAN UNİCOMPARTMENTAL DİZ PROTEZİ Adet 1    
  2 COMPANENTE UYUMLU TAPER POST Adet 1    
  3 KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR Adet 1    
  Menisküsü Koruyan Unicompartımal Protezi1-)Ürün 1 femoral component ,1 tibial component,1 tibial kesici guide,1 titanyum vida dan,1 cement cartdridge kitinden den oluşmalı ve sistem sementli olmalıdır.
  2-)Femoral component in dış yüzeyi krom kobalt molibden(Cocrmo) iç yüzeyi titanyum plasma (CpTi)kaplı olmalıdır.Femoral component anatomik olmalı hem lateral,hem medical compartmala uygulanabilmelidir.Femoral component bir fixasyon vidası ile femoral condyler yüzeye sabitlenebilmelidir.
  3-)Tibial component ultra yüksek moleküler ağırlıklı polyetilenden yapılmış olmalıdır.
  4-) Fiksasyon vidası titanyum(Ti-6AI-4V)kaplama olmalıdır.Vida protezin gevşemesi için spongioz kemiğe çok iyi oturmalı bunun için vidanın özel yivleri olması gereklidir.
  5-)Tibial kesici guide özel olarak tibiaya retrograd girebilme ve meniscusu koruyabilme özelliği olmalıdır.Tibial kesici disposable olmalıdır.
  .6-)Cement Cartridge kiti bu sistem için tasarlanmış olmalı, tibial componenti sabitlemek için retrograd olarak tibiaya girebilmeli ve kaç cc cement verilebileceğimi gösteren çizelgeleri olmalıdır.
  7-) Ürünlerin tamamının Ce belgesi ,ulusal bilgi bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • Ortopedi ve trav. malz. alımı--

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 16/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2254133 protokol numaralı Özcan ÇETİNYILMAZ isimli hastanın Hastanın Sağ Gonartroz ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 16/02/2012 tarih saat 13.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  15- Kullanılacak malzemeler ameliyat esnasında farklılık gösterebilir. Dolayısıyla teklif verecek firmalar
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT-100.500/07A02AA01AA0100003/Artroplasti,Diz, Femoral Comp.,Primer,Çimentolu, Co.Cr,Bağ   Koruyan,Anatomik Adet 1    
  2 SUT-100.541/07A02AB01AA0200004/Artroplasti,Diz, Tibia Comp.,Primer,Çimentolu,Co.Cr,Monoblok Anatomik Adet 1    
  3 SUT-100.520/07A02AB03AA0000008/Artroplasti,Diz, İnsert Comp.,Primer,Uhmwpe,Bağ Koruyan Non Anatomik Adet 1    
  4 Sut-101.050 /07A1200000000000002/Artroplasti diz primer revizyon kemik çimentosu normal standart 40 gr pmma Adet 1    
  5 Sut-101.061/07A110000000000004/Artroplasti sarf ürünler yıkama Adet 1    
  SABİT VE ROTASYONLU OLARAK KULLANILABİLEN TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ1- Diz protezi sisteminin stabilitesi ACL ve PCL’nin korunmasına ya da kesilmesine bağlı olmamalıdır. Aynı protez ve enstrumanlar kullanılarak, ameliyat esnasında PCL kesilebilmeli ya da korunabilmelidir. Komponent değişikliğine ihtiyaç duyulmamalıdır. Kısıtlayıcı olmamalıdır.
  2- Diz protezi sistemi komponentleri CoCr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  3- Protez komponentleri CE, FDA belgelerine haiz olmalıdır.
  4- Mobile meniskal komponent UHMWPE olmalı ve alt yüzeyi düz olmalıdır. UHMWPE mobil insert anterior-posterior yönde 5 mm. hareketli ve medial-lateral yönde toplam 25 derece rotasyon yapabilmelidir. Tek bir boy meniscal insert her boy tibial komponent ile kullanılabilmelidir.
  5- Meniskal komponentler 7mm ile 17 mm arasında 2,5mm.lik aralıklarla büyüyen kalınlıklara sahip olmalıdır. İstenildiğinde 17mm.nin üzerinde 2,5mm ile artan aralıklarda insert boyları da bulunmalıdır.
  6- Sabit meniskal komponent UHMWPE ve alt yüzeyi düz olmalıdır. Tibial komponent üzerindeki stopper direklerin her ikisine kilitlenmelidir.
  7- Tibial komponentlerin uhmwpe insert ile kontakta olduğu üst yüzey ACL ve PCL gibi görev yapan metal stopperler direkler dahil mirror-finish şeklinde parlatılmış olmalıdır.
  8- Tibial komponentin kendinden 45mm.lik sentral stemi ve medial lateral taraflarda uzunlamasına yarıya kadar kanallı ve tapered pegleri bulunmalıdır. Pegler steme birer fin vasıtası ile tutturulmuş olmalıdır.
  9- Tibial komponent 10 derecelik posterior slota sahip olmalıdır.
  10- Tibial komponentler 5’er boya sahip olmalıdır.
  11- Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
  12- Diz protezi sisteminin tüm femoral komponentlerinin distal –posterior, medio-lateral kondillerinin kavis çapı 24mm ve aynı olmalıdır. Bu kavis çapı meniscal insertlerde de aynı olmalıdır.
  13- Seçilen herhangibir femoral komponent, herhangi bir boy tibial komponentle ve herhangi bir boy insert ile uyum sağlamalıdır.Kısıtlayıcı olmamalıdır.
  14- Femoral komponentler 5’er boya haiz olmalıdır.
  15- Femoral komponentlerin ve tibial komponentlerin iç yüzeyi yüzey arttırıcı yapıda olmalı, daha iyi kemik entegrasyonu sağlama etkisine sahip olan tırtıklı yapıya sahip olmalıdır.
  16- Femoral komponent femoral-meniskal artikülasyonda sabit flexion radiusuna sahip olmalıdır.
  17- Femoral komponent kendinden 2 adet inter-kondüler pegli ve 20mm.lik inter-medüler stemli tiplere haiz olmslıdır ve arzu edildiğinde bu stemli tipe ek uzatmalar takılabilmelidir. Pegler uzunlamasına yarıya kadar kanallı ve tapered olmalıdır.
  18- Femoral komponentin distal yüzeyi 10 derecelik slopa sahip ve kemiği bu şekilde kesen enstrumantasyona sahip olmalıdır.
  19- Diz protezi sistemi 4mm ile 12mm arasında 2mm.lik aralıklarla büyüyen tibial bloklara haiz olmalıdır.
  20- 3 pegli üç boydan oluşan dome patellası bulunmalıdır.
  21- Zor primer ve revizyon artroplastide kullanımda sistemin esnekliğini artırmak amacıyla hem tibial ve hem femoral komponentle kullanılmak üzere moduler stem extensionlara haiz olmalıdır. Stem extensionlar COCR malzemeden üretilmiş ve 30, 50, 70 mm boylarda ve vidalı olarak komponentlere kilitlenebilir olmalıdır.
  23-Sistemle birlikte kesici delici motor kullanıma hazır olarak setin içinde bulunmalıdır.
  24-Protezler en az 2 kat steril paket içinde ve Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • ortopedii malzemesi alımı--

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 16/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan 2254133 protokol numaralı Özcan ÇETİNYILMAZ isimli hastanın Hastanın Sağ Unicondiler Diz Protezi ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 16/02/2012 tarih saat 14.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  15- Kullanılacak malzemeler ameliyat esnasında farklılık gösterebilir. Dolayısıyla teklif verecek firmalar
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.701
  07A02AA01AA0200001ARTROPLASTİ DİZ FEMORAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU UNİCONDİLER
  Adet 1    
  2 SUT:100.712
  07A02AB01AA0400001 ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU UNİCONDİLER
  Adet 1    
  3 SUT:100.706
  07A02AB04000000001/ARTROPLASTİ DİZ INSERT COMP. UNİCONDİLER STANDART
  Adet 1    
  4 Sut-101.050
  07A120000000000002 /ARTROPLASTİ DİZ PRİMER REVİZYON KEMİK ÇİMENTOSU NORMAL STANDART 40 GR. PMMA
  Adet 1    
  5 Sut-101.061
  07A110000000000004 /Artroplasti sarf ürünler yıkama
  Adet 1    

  UNICONDILER DİZ PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ1- Diz protezi sistemi komponentleri CoCr olmalıdır. Üzeri Ti-Ni Gold (Titanyum Nitrat) kaplamalı olmalıdır.
  2- Diz protezi bağ koruyan özelliğe sahip olmalıdır.
  3- Protez komponentleri CE, FDA belgelerine haiz olmalıdır.
  4- Tibial komponent 10 derecelik posterior slopa sahip olmalıdır.
  5- Femoral Komponent üzerinde rotasyonu önleyici 2 peg bulunmalıdır.
  6- Femoral Komponent iç yüzeyinde tutunmayı artırmak amacıyla oblik spike bulunmalıdır.
  7- Mobile meniskal komponent UHMWPE olmalı ve alt yüzeyi düz olmalıdır. UHMWPE mobil insert anterior-posterior yönde 5 mm. hareketli ve medial-lateral yönde toplam 25 derece rotasyon yapabilmelidir. Tek bir boy meniscal insert her boy tibial komponent ile kullanılabilmelidir.
  8- Sabit meniskal komponent UHMWPE olmalıdır.
  9- Sementsiz kullanımda Ti-Plazma spreyleme mevcut olmalıdır. Kemik gelişimini hızlandıran Kalsiyum Fosfat kaplamasına sahip olmalıdır.
  10- Sabit ve hareketli seçenekleri bulunmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • 18 kalem tıbbi cihaz alımı yaklaşık maliyet araştırması

   

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Eyüp Devlet Hastanesi

  SAYI:B.10.4.İSM.4.34.50.05-930-940

  KONU: Yaklaşık Maliyet  

   

  FİRMA YETKİLİSİNE

           Hastanemizin ihtiyacı olan 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesiyle ilgili olarak ;

                   Yaklaşık Maliyete esas teşkil etmek üzere aşağıda isimleri belirtilen malzemelerin Birim fiyatlarının (KDV hariç) tarafımıza 17/02/2012 tarih saat 10:00’a kadar 0212 616 48 57 nolu faxa veya elden bildirilmesi hususunda;

           Gereğini bilgilerinize rica ederim.    

  Op. Dr. Hasan KARAMAN

       Baştabip

  SIRA   NO

  ALINMASI İSTENİLEN MALZEMELERİN CİNSİ

     MİKTARI

  BİRİM FİYATI

  TOPLAM   FİYATI

  1

  KAMERA ÜNİTESİ

   

   

  1

  ADET

   

   

  2

  KAMERA KAFASI VE KAMERA KABLOSU

   

  1

  ADET

   

   

  3

  MEDİKAL MONİTÖR

   

   

  1

  ADET

   

   

  4

  TAŞIYICI SEHPA

   

   

   

  1

  ADET

   

   

  5

  İNSUFLATÖR CİHAZI

   

   

  1

  ADET

   

   

  6

  SOĞUK IŞIK KAYNAĞI

   

   

  1

  ADET

   

   

  7

  FİBER OPTİK KABLOSU

   

   

  2

  ADET

   

   

  8

  YIKAMA VE EMME ÜNİTESİ

   

   

  1

  ADET

   

   

  9

  30 derece TELESKOP

   

   

  2

  ADET

   

   

  10

  0 derece TELESKOP

   

   

  1

  ADET

   

   

  11

  TAM MOTORİZE MİKROTOM CİHAZI

   

  1

  ADET

   

   

  12

  DOKU GÖMME CİHAZI

   

   

  1

  ADET

   

   

  13

  ÇİFT KANALLI TURNİKE

   

   

  1

  ADET

   

   

  14

  ELEKTRİKLİ DELİCİ MOTOR

   

   

  1

  ADET

   

   

  15

  ELEKTRİKLİ KESİCİ MOTOR

   

   

  1

  ADET

   

   

  16

  YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ LEDLÎ NEGATOSKOP CİHAZI

  3

  ADET

  17

  VENTİLATÖRLÜ TRANSPORT KÜVÖZ

  1

  ADET

  18

  YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI

  1

  ADET

  Adres: Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No:53-55-57 Eyüp/İSTANBUL                  

  Tel: 0212 616 48 57- 0212 417 29 00/1306 Fax: 0212 616 48 57-0212 417 29 15

  /istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-mail: istanbuldhs7@saglik.gov.tr   web: www.eyupdevlethastanesi.gov.tr

   

  FULL HD LAPAROSKOPİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1. HIGHT DEFINATION KAMERA

   

  HD Kamera şu parçalardan oluşmalıdır. Kamera kontrol ünitesi, kamera kablosu ve Kamera CCD Ünitesi, Zomm adapter.

   

  1. Kamera Kontrol Ünitesi     1ADET

  1.1    Kamera Kontrol ünitesi Pal sistem olmalı ve 100 - 240 V 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

  1.2    Kamera kontrol Ünitesi yüksek çözünürlüklü ve full HD dijital olmalı ve çözünürlüğü 1920X1200 , 1920X1080 , 1240X1024 pixel formatlarını hepsini tanıyabilmelidir.. Böylelikle çok küçük doku detayları bile çok net izlenebilmelidir.

  1.3    Kamera kontrol ünitesi hem 1 CCD hemde 3 CCD kamera kafası ile çalışabilmen ve aynı soketten takılan kamera kafasını otomatik olarak tanımalı ve bu monitörden izlenebilmelidir.

  1.4    Kamera Kontrol Ünitesi elde edilen görüntüyü 16:10 WUXGA , 16:9 FULL HD , 5:4 HD imaj formatında işlemeli ve böylelikle çok yüksek çözünürlükte görüntü sağlanmalıdır.

  1.5    Kamera ilk açıldığında kendisini otomatik olarak test etmeli ve renk kalitesi için beyaz ışık ayarı için tercih sunmalıdır.

  1.6    Kamera Kontrol ünitesinde açma / kapama tuşu dahil tüm ayarlar neme ve suya dayanıklı dokunmatik tuşlar ile yapılmalıdır. Ünite on screen menüye sahip olmalıdır.Cihazların ana gövdeleri paslanmaz olmalıdır.

  1.7    Ünite dijital sinyal işlemesi bakımından birlikte çalışan HF cihazlardan etkilenmemelidir.

  1.8    Ünite 20 adet kamera ayarına izin vermeli ve bunlardan seçilen 7 adedi kamera kafasındaki tuşlara yüklenebilmelidir. Bu parametreler, ışık, coloroma, zoom, ölçme alanı, renk, shutter, gain, monitör seçimi, test image ve antimoire filtresi olmalıdır.

  1.9    Kamera Kontrol Ünitesi anti - moire filtresine sahip olmalıdır. Dijital zoom ve freeze yapabilmelidir.

  1.10 Kamera Kontrol ünitesi maksimum 10 kullanıcı için ayarları otomatik olarak hafızasında saklaya bilmelidir. Gerektiğinde bu kamera kafasındaki tuşla yüklenebilmen ve buradan seçim yapılabilmelidir.

   

  1.11             Kamera kontrol ünitesinde 10 lisanda menü sağlayabilmelidir.

  1.12             Kameranın Tüm kontrol menüleri Türkçe olması tercih sebebidir.

  1.13             Kontrol ünitesi Aşağıdaki çıkışlara sahip olmalıdır. 1 x HD-DVI (SXGA)

   

  1 xDV (IEEE1394) [Firewire] 2xHDMI

  1. 2x Y/C (S-VHS) 2 x BNC (FBAS)

  f-RS 232 remote kontrol olmalıdır (uzaktan kontrol ) printer ,dvd kontrol vb cihazları kontrol edebilmelidir.

   

   

   

  2. KAMERA KAFASI VE KAMERA KABLOSU 1 ADET

  2.1 Kamera kafası ergonomik düzeyde olmalı, operatörü yormamalıdır.

  2.2 Kamera kafası üzerinde programlanabilir 2 tuş olmalı ve kamera ünitesinin izin verdiği tüm parametreler bu tuşlara yüklenebilmelidir.

  2.3 Kamera kafası 3 x 1/3 CCD olmalıdır.

  2.4 Kamera kafası kontrol ünitesinde belirtilen çözünürlükte olmalıdır.

   

  2.5    Minimum ışık ihtiyacı 2,7 lux olmalıdır.

  2.6    Oto shutter hızı 1/50 - 1/ 16000 arasında olmalıdır.

  2.7    Kamera kafası, kamera kablosu ve coupler ayrılabilir yapıda olmalı böylelikle aynı kablo ile gerektiğinde 1 CCD ve 3 CCD kafa kullanılabilmelidir.

  2.8    Kamera kablosu en az 3 m olmalıdır

  2.9    Kamera kafası ile zoom - adaptör verilmeli ve zoom mesafesi f=16-34mm arasında olmalıdır.

  2.10Kamera kafası komple sıvıya atılabilmelidir.

   

  3. MEDİKAL MONİTÖR 1 ADET

  1. 1.Ekran büyüklüğü diagonal 24-inç   LCD olmalıdır. Çözünürlüğü 1920x1200 nokta olmalıdır.
  2. 2.Composite video RGB ve Y/C girişleri bulunmalı ve ekran üzerinden seçilebilmelidir.
  3. 3.Renk sıcaklığı kademeli olarak ayarlanabilmelidir..
   1. 4.Medikal kullanım içinedilmiş olup Medikal EMC standartlarını sağlamalıdır.
   2. 5.100-VAC,   50/60   Hz   şehir   cerayanı   ile   çalışabilir,   ve   voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir.

   

  4.TAŞIYICI SEHPA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 ADET

  1. 1.Taşıma ana kolları alüminyum olmalıdır.
  2. 2.En az 3 adet raflı olmalıdır.
  3. 3.Üzerinde monte edilmiş topraklı priz olmalıdır.. Trolley üzerine montajlı tüm elektrik sistemini açıp kapatan tek bir elektrik düğmesi olmalıdır.
  4. 4.Raflar istenilen aralığa göre monte edilebilmelidir
  5. 5.En üst raf tüm ebatda 1 LCD monitör taşıyabilecek şekilde altdan destekli ve LCD monitör taşıma aparatı takılabilecek yapıda olmalıdır..
  6. 6.LCD monitör takılacak aparat üst rafa üç adet vida ile tutturulmuş ve aparat monitöre istenilen açığı verecek şekilde hareket kabiliyetine sahip olmalıdır, (sağa-sola, yukarı-aşağı).
  7. 7.Monitör taşıma aparatı her marka monitöre uygun ve monitör dört adet vida ile aparata monte edilir olmalıdır..
  8. 8.Trolleyde kablo kanalları mevcut olmalı ve dışarıdan cihaz kabloları görünmez olmalıdır..

  9.Trolleyde ikinci bir monitör takılabilecek aparat bulunmalı ve bu aparat isteğe göre Trolleyin sağına veya soluna takılabilir olmalıdır.. Ayrıca yükseklik ve alçaklık ayarı da yapılabilir olmalıdır.

  10.Trolleyde bir adet kilitli çekmece bulunmalıdır.

  11.Tekerlekli ve rahat hareket edebilir özellikte olmalıdır.

  12.Tekerleklerde kilit mekanizması bulunmalıdır.

  13.Trolleyin arkasında iki adet kilitlenebilen kapak bulunmalı, Kapaklar delikli olmalı, Kapaklarla raflar arasında aralık bulunmalıdır. Kapaklar trolleyin komple arkasını örtmelidir.

  14.Trolleyin arka kısmında iki tarafında da tüm trolley boyunca inen yuvarlak taşıma kolları bulunmalıdır.

   

  5.İNSİFLATÖR CİHAZI 1 ADET

  1. 1.Cihaz 100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cerayanı ile çalışabimelidir.
  2. 2.Cihazın çalışma prensibi basınç değerleri kontrolü üzerine olmalıdır.
  3. 3.Cihaz kapasitesi 25 İt olmalıdır.
   1. 4.Cihaz elektronik ve dijital göstergeli olmalıdır. Bu göstergeler sayesinde çalışma basıncı hastaya verilen insuflayon oranı ve hacmi cihaz üzerinden okunur. Ayrıca cihaz üzerindeki gösterge sayesinde cihazda herhangi bir problem olduğunda kullanıcıya uyarmalı ve ilgili arıza butonu yanmalıdır. Hem merkezi sistem hemde normal gaz tüpüyle çalışmalıdır.
   2. 5.Cihazın ön panelinde çalışma basıncını gösteren ışıklı ledler olmalı gelen gaz basıncı istenilenin altına düştüğünde ışıklı ve sesli olarak kullanıcıyı ikaz etmelidir.
   3. 6.Cihaz üzerindeki bir gösterge sayesinde tüp içerisindeki kalan C02 miktarını yaklaşık olarak göstermelidir.
   4. 7.Karın içi basıncı 0-30 mmHg aralığında ayaralanır. Abdominal basıncı 15 mmHg üstüne kontrollü bir şekilde çıkmalı ve bu çıkışı kontrol eden emniyet butonu olmalıdır. Gerçekleşen gaz basıncı dijital göstergeden okunmalı. Bu değer aşağıya düştüğünde gaz akışı yeniden otomatik olarak başlamalıdır. 15 mmHg üzerinde basınç çıkınca alarm vermelidir.
   5. 8.Gaz akışı 2 veya 3 kademeli olmalı ve bu gaz akışları dijital göstergeden görülmelidir.
   6. 9.Cihaz ısıtmalı sisteme haiz olmalı. Hastaya verilen gazı otomatik olarak 37C°' ye kadar ısıtmalıdır. Böylece operasyon sonrası sıkça karşılanan hipotermia riskini ortadan kaldırmalıdır. Cihaz üzerindeki gösterge sayesinde cihazın ısıtma yapıp yapmadığı görülmelidir.cihazın ısıtma hortumu tek parça olmalı kesinlikle elektirik kablosu dışarıdan hortundan ayrı şekilde olmamalıdır.

  10. Cihaz aşırı intra- abdominal basıncını önleyecek sisteme sahip olmalı

  11 .Aşırı gaz oluşan ortamda gaz embolizm riskini ortadan kaldıran 5-8 lt/dak.

  Otomatik gaz deşarjı bulunmalıdır

  12. Cihazda gaz akışında neonatal modu, bariatrik modu ve yetişkin modu seçilebilmelidir.

         13. Hastaya gaz basıncı normal, neonatal ve bariatrik olarak üç modda         sağlanabilmeli ve bu gaz basıncı LPS ( Low Pressure System ) ve ISS ( Intelligent Insufflation System ) ile kontrol edilmeli ve bu sayede hastaya doğrusal olarak gaz   akışı sağlanmalı ayarlanan limitin üzerine anlık dahi olarak kesinlikle çıkmamalıdır.

  14. Cihaz aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilecektir 1 adet elektrik kablosu

  1 adet universal anahtar

  1 adet silikon tüp seti (steril edilebilir)

  1 adet SCB bağlantı kablosu

             1 adet yüksek basınç hortumu Amerikan bağlantı-Alman Bağlantı, 55 cm

  uzunluğunda.

             1 adet C02 bottle boş Alman bağlantılı

             1 adet bakteri filtre seti, steril ve 20li paket halinde

             1 adet dolu 10 İt lik C02 Tüpü

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI   1 ADET

  1. 1.Işık kaynağı XENON ışık üretmelidir.
   1. 2.Cihaz, 220 V ve 50/60 Hz'de çalışabilmen ve şehir cereyanında oluşabilecek % 10'luk voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir.

  3. Işık kaynağının gücü 300 Watt Xenon olmalıdır ve yedek 250 W Halojen     olarak iki çıkışlı olmalıdır. Xenon lamba arızalandığında halojen lamba otomatik olarak devreye girmelidir.

  4. Işık şiddeti dokunmatik tuşlarla ayarlanmalı ve ayarlanan ışık şiddet seviyesi LED bar displayden izlenmelidir.

  1. 5.Cihazda xenon lamba ömrünü gösteren zaman saati olmalıdır ve 5 seviyede lamba ömrünü göstermelidir.
  2. 6.Renk ısısı en az 6000 Kelvin olmalıdır.
  3. 7.Işık kaynağında fan soğutma ve termik koruma sistemi olmalıdır.
  4. 8.Cihazın xenon lamba ömrü 500 saat ve halojen lamba ömrü 50 saat olmalıdır.
   1. 9.Cihaz orjinal kutusu ile birlikte set halinde, tüm bağlantı elemanları İle birlikte verilmelidir. (1 adet yedek elektrik kablosu dahil )

  10. Cihazın açma kapamasından ayrı olarak dokunmatik butonla stanby konumu olmalıdır.

  11. Lamba değişimi basit olup ve herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmamalıdır.

   

  7.FİBEROPTİK IŞIK KABLOSU     2 ADET

  1. En az 3.5 mm en fazla 5 mm çap arasında ve en az 230 cm uzunluğunda olmalıdır

  2. Fiberoptik kablo monte edilebilecek aparat uca sahip olmalıdır.

  3. Otoklav.sıvı ve gaz ile sterilize edilebilmelidir.

  4. Fiberoptik kablo xenon cihazlar İçin üretilmiş olmalıdır.

  5.fiberoptik kablolar ile fiberoptik Kablonun çalışma ömrünü yüzdelik olarak gösteren test aletide verilmelidir.

   

  8. YıKAMA VE EMME ÜNİTESİ (PURGATÖR) 1 ADET

  1-  Cihaz 100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cerayanı ile çalışabilmelidir

  2-  İrrigasyon basıncı değişebilmeli ve içi boş organ yada kavite 0-200 mmHg ile batın içinde   0- 400 mmHg değerleri arasında ayarlanabilmelidir.

  3-  Akış hızı değişir, boş organ yada kavite 0-500 ml/ dakika ile batın içerisinde ise 0-1000 ml/dakika değerleri arasında ayarlanabilir olmalıdır.

  4-Universal kullanım için kuvvetli emme/yıkama pompası mevcut olmalıdır

  5-Emme şişesi taşmaya karşı korumalı sisteme sahip olmalıdır

  6-Cihaz özel emme/yıkama enstrümanları ile kullanılabildiği gibi fiberoskoplar ile de kullanılabilmelidir

  7. Ses seviyesi ile otomatik olarak uyarı yapmalıdır

  8-Cihaz aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir:

  1 adet elektrik kablosu

  1 adet SCB Bağlantı Kablosu

  1. 1adet Filtre
  2. 2adet Emme şişesi, 2.0 İt steril edilebilir

  2 adet Şişe kapağı 2.0 İt emme şişesi için steril edilebilir.

  2 adet 1.5 İt Emme şişesi tutacağı

  1 adet silikon tüp seti yıkama için (steril edilebilir)

  1 adet silikon tüp seti emme için (steril edilebilir)

  1 adet 10 lu paket emme ve yıkama tüpü, iki yollu musluklu

  1 adet ponksiyon iğnesi, NaCI steril şişeleri

  1 adet bakteri filtre seti, steril ve 10lu paket halinde

   

  9.  30 DERECE TELESKOP 2 ADET

  1. 30 Derece olmalıdır.

  1. 2.Teleskoplar geniş acılı olmalıdır.
  2. 3.Teleskoplar rigid olmalıdır.
  3. 4.Camera head ile uyumlu olmalıdır.
  4. 5.Teleskopun uzunluğu 33 cm ve çapı 10 mm olmalıdır.
  5. 6.Teleskoplar solüsyon veya otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
  6. 7.Optik dahili ışık taşıyıcı fiber optik kablo sistemine sahip olmalıdır.
  7. 8.Teleskoplar Hd sisteme uygun üretilmiş olmalı ve teleskoplarıngövdesinde Hd ibaresi mutlaka yazılı olmalıdır.

  9.Teleskoplar batın içinde ısıtmaya veya antifoglara ihtiyaç duymadan kesinlikle buğu yapmamalıdır.

   

  10.    0 DERECE TELESKOP 2 ADET

  1.  0 Derece olmalıdır.

  2. Teleskoplar geniş acılı olmalıdır.

  3. Teleskoplar rigid olmalıdır.

  4. Camera head ile uyumlu olmalıdır.

             5.Teleskopun uzunluğu 33 cm ve çapı 10 mm olmalıdır.

             6.Teleskoplar solüsyon veya otoklav ile sterilize edilebilmelidir.

             7.Optik dahili ışık taşıyıcı fiber optik kablo sistemine sahip olmalıdır

             8.Teleskoplar Hd sisteme uygun üretilmiş olmalı ve teleskopların ana         gövdesinde Hd ibaresi mutlaka yazılı olmalıdır.

             9.TeIeskoplar batın içinde ısıtmaya veya antifoglara ihtiyaç duymadan   kesinlikle buğu yapmamalıdır.

   

   

  TAM MOTORİZE ROTARY MİKROTOM TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1- Cihaz parafine gömülmüş dokuların kesilmesinde kullanılabilmeli, tam motorize rotary tipte olmalı, sert ve büyük dokularda dahi yüksek kalitede kesit alabilmelidir.

  2-Cihaz istenildiği takdirde manüel olarak da kullanılabilmeli ve kesit alma işlemi esnasında kola uygulanan kuvvetin dengeli olmasım sağlayan, düzgün kesit almaya olanak veren bir sisteme sahip olmalıdır.

  3- Kesit alma kolunun, motorize hareket sırasında kullanıcıya çarparak olası bir zarar verme ihtimaline karşı önlemi olmalıdır.

  4-Parafin atıklarım toplayan, kolayca yerinden çıkarılıp takılabilen bir atık kabı bulunmalıdır.

  5-Cihazın ince kesit alma aralığı en az 1 - 50 mikron arasında olmalıdır.

  6-Cihaz en az 5 - 100 mikron arasında ayarlanabilir tıraşlama sistemine sahip olmalıdır.

  7- Cihazın yatay ilerletme mesafesi en az 25mm, dikey kesit mesafesi- en az 60mm olmalıdır.

  8-Cihaz, doku tutucuyu sabit bir oranda geriye çeken özelliğe sahip olmalı böylece bıçağın ömrünü uzatmalıdır.

  9- Cihaz mikroişlemci denetiminde çalışmalıdır. Cihazın doku tutucusunun kesit alına hızı ayarlanabilmeli, aralıklı, tekli, ve sürekli kesim seçenekleri bulunmalıdır.

  10-Cihaz kontrol panelinden yönetilen, motorize çalışarak doku tutucuyu hızlı olarak bıçağa doğru ileri ve geri taşıyan bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

  11- Cihaz, yeni bir blok ya da kaset takıldığı zaman, sadece tek bir tuşa basarak ilk kesit alma pozisyonuna otomatik olarak gelmeyi sağlayan hafıza sistemine sahip olmalıdır veya tek tuşa basarak "home" pozisyonuna basarak yani başlangıç noktasına gitmeli.

  12- Cihazın LCD yada benzeri ekranlı yönetim panelinden, kesit ve tıraşlama kalınlığı, kesit alma modu, doku tutucunun başlangıç ve bitiş noktalarına olan mesafesi ve kesit sayacı ayarlanabilmeli ve bütün bu işlemler ekrandan takip edilebilmelidir.

  13-Kesit alma işlemi ve acil durdurma, hem cihaz üzerindeki düğme hem de ayak pedalı ile yapılabilmelidir.

  14- Cihaz, kullanıcının ve dokunun güvenliğini koruyan elektro-mekanik kilitleme ve emniyet mekanizmalarına sahip olmalıdır.

  15-Cihaz bıçağın açı ayarının bozulmaması için kilidini açmaksızın bıçağın sağa sola hareket ettirilebilmesini sağlayan sisteme sahip olmalıdır. Bıçak açı ayan, temizleme veya bıçak değiştirme işleminden sonra tekrar ayarlamayı gerektirmemelidir.

        

  DOKU GÖMME CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1. 1.Cihaz dokuların parafine gömülerek blok haline getirilmesinde mevcut uygulamaların tamamının bir arada yapılmasını sağlamalıdır.
  2. 2.Cihaz parafin sızmalarına karşı yalıtımlı olmalıdır.
   1. 3.Cihazın display ekranında gerçek zaman saatini,kaset banyo tankı ısısını,görme imkanı vermelidir ve elektrik kesilmelerinden etkilenmemelidir.
   2. 4.Cihazda parafın akışı elle ve ayak pedalı ile yapılabilmelidir.
   3. 5.Cihaz üzerinde sıcak forseps yerleri bulunmalıdır.
   4. 6.Cihaz blok kalıplan için ısıtıcılı geniş depo haznesine sahip olmalıdır.
    1. 7.Cihaz doku takip cihazlarından alınan sepetlerin depolanmasına olanak veren en az 100 kaset kapasiteli geniş bir tanka sahip olmalıdır.
    2. 8.En az 3 litre kapasiteli bir parafin haznesine sahip olmalıdır.
     1. 9.Cihazda çalışma tablası, kaset açma bölümü ve forseps ısıtıcısı ekstra parafini kanallar aracılığı ile tek bir bölmeye aktaracak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

  10. Cihazda sıcaklık değerleri gömme işlemlerinin yapılabileceği optimum değerlere; 50 ile 70° C arasında ayarlanabilmelidir.

  11. Cihazla beraber bağımsız ısıtılan ve sıcaklığı ayarlanabilen elektrikli forseps bulunmalıdır.

  12. Soğuk plaka en az 60 blok alabilecek kapasitede olmalı ve bu kısmı en az -5° C ye kadar soğutulabİlmelidir.

  13. Cihaz kaset çalışma alam aydınlatma sistemine sahip olmalıdır.

  14. Cihaz 220 V,50 Hz de çalışmalıdır.

  15. Teklif edilen cihazın üretici firmasından Türkiye temsilcisi olduğunu ve bu yetkinin cihaz yedek parça ve satış sonrası servis hizmetlerini kapsadığım gösterir; bulunduğu ülkenin Ticaret Odasınca tastiklenmiş belgenin T.C. Noterliği tarafından onaylı örneği beraberinde verilmelidir.

  16. Cihaz uluslar arası standartlara uygun ve üretici firma ISO 9001 sertifikalı olmalıdır.

  17. Cihaz hangi saatler arasında çalışması isteniyorsa programlanabilmelidir.

  18. Parafinin temiz kalmasını sağlayan filtresi bulunmalıdır.

  19. Her yöne rahatça ayarlanabilen büyütece sahip olmalıdır.

  20. Üretici ve ithalatçı firmalar cihaz için,fabrikasyon imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz,yedek parça ve servis için en az 10 yıl ücret mukabilinde hizmet vermeyi garanti ve taahhüt etmelidir.

  21. Cihaz uluslar arası ISO 9001 uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

  22.Beraberinde 200 adet çelik kalıp (çeşitli boylarda) verilmeli.

   

   

   

   

  ÇİFT KANALLI TURNİKE TEKNİKŞARTNAMESİ

   

  1-Cihaz çift kanallı çift kaflı olmalıdır.

  2-Cihaz istendiğinde ayrı ölçüdeki kaflarla kullanılabilmelidir.

  3-Cihaz kendi hava basıncını bir hava motoru yardımıyle kendi üretmelidir.

  4-Ölcüleri enfazla 220x210x250 mm olmalıdır.

  5-Cihazın rechargeable ,12 v DC ,NiMH baterisi olmalıdır.Kendini otomatik olarak 1.5saatte full şarj edebilmelidir.Elektirik kesildiğinde otamatik olarak bataryaya geçmelidir.Batarya full doluluk durumunda nominal kullanımda enfazla 1 saat dayanabilmelidir.

  6-Kaflar otoklavlana bilmeli ve yıkanabilmelidir.Kaf hariçi spiral hortumları enaz 3600mm ye kadar uzayabilmelidir.

  7-Cihaz mikroprosesür kontrollü olmalıdır.Her açıldığında tüm sistemlerini kendi kendine kontroledebilmeli,hortumlarda ve kaflardaki hava kaçağını bildirmelidir.

  8-Cihaz herhangi bir hataya veya kazaya karşı sistem bilgilerini ,tarih ve zaman bilgileriyle beraber kalıcı hafızasına kaydetebilme özelliğine sahip olmalıdır.

  9-Cihazın basınç zaman ve mesaj uyarılarını kolaylıkla okunabilmesi için 8 figürlü 7x9 mm ölçüde dotmatrix led ekranı olmalıdır. Cihazda manometreli gösterge bulunmamalıdır.

  10-Kolay kullanım için belirgin yumuşak kullanıma sahip polikabonattan imal kubbeli zar tipte (domed membrane switches) Touchpanele sahip olmalıdır.Manuel buton olmamalıdır.

  11-Cihaz 90 mmHg den 550 mm Hg’ye kadar 5mmHg aralıklarıyla ayarlanabilmelidir.

  12-Cihaz 600mm Hg’basıncı üzerine çıktığında mikroprosesörden bağımsız kendini otomatik olarak kapatmalıdır.

  13-Cihazın okuma sapması enfazla +/- %2 veya +/- 5 mm Hg’cı olmalıdır.

  14-Cihazda başlangıç kontrölü, düsük basınç ,düşük bateri seviyesi ,hava kacağı,hortumda kırılma,zaman aşımı alarmları olmalıdır.

  15-Cihaz paslanmaz çelik kaplı aliminyum gövdeye sahip olmalıdır.

  16-Cihazın 3 saatlik geri sayımı olmalıdır.

  17-Cihazın Standı cihaz üzerindeki statik elektiriği topraklayabilmelidir.

  18-Cihazın sepeti paslanmaz çelik olmalıdır.

  19-Cihazın enfazla ağırlığı 5.9 kg olmalıdır.

  20-Cihazla beraber aşağıdaki Otomatik turnike manşonları verilmelidir:

       *Alt Ekstremite             1 Adet

       *Üst Ekstremite           1 Adet

       *Çocuk Manşonu         1 Adet

   

                            ELEKTRİKLİ DELİCİ MOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

      1-SİSTEM MODÜLER OLMALIDIR.
      2-SİSTEM KONSOL VASITASIYLA ŞEHİR CEREYANIYLA ÇALIŞABİLMELİDİR.
      3-CİHAZLARIN MAKSİMUM HIZI KONSOL ÜZERİNDEN AYARLANABİLMELİDİR.
      4-ELCEKLER KELEBEKLİ OLMALIDIR.
      5-ELCEK,KABLO VE MODÜLLERİ OTOKLAVA GİREBİLMELİDİR.
      6-SİSTEM DELME,OYMA TEL SÜRME İŞLEMLERİNİ YAPABİLMELİDİR.
         OYMA İŞLEMİ SIRASINDA HIZ  25000-90000 CPM
         DELME İŞLEMİ SIRASINDA HIZ  1300-1800  CPM
        
         ARASINDA OLMALIDIR.
     
      7-DELİCİ MODÜLLER 1.5 MM DEN 3.00 MM YE KADAR ÇAPTA OLAN VE 125 MM YE
         KADAR UZUNLUKTA OLAN DELİCİ UÇLARI KULLANABİLMELİDİR.UÇLAR KOLAYCA
         ÇIKARILIP TAKILABİLMELİDİR.
      8-KESİCİ MODÜLER 0.4 MM'YE KADAR KALINLIKTA İNCE BIÇAKLARI KULLANABİLMELİDİR.
         BIÇAKLAR KOLAYCA ÇIKARILIP TAKILABİLMELİDİR.
      9-OYUCU MODÜLLER 0.5-1.5MM ARASI KAFA ÇAPI OLAN BURLARI KULLANABİLMELİDİR.
         BUNLAR KOLAYCA ÇIKARILIP TAKILABİLMELİDİR.
    10-MODÜLLER BİR APARAT KULLANMADAN KOLAYCA ÇIKARILIP TAKILABİLMELİDİR.
    11-SİSTEM ULUSLARARASI BELGELERE SAHİP OLMALIDIR.
    12-SİSTEMİN 2 YIL ÜCRETSİZ 10 YILDA ÜCRETİ KARŞILIGI SERVİS HİZMETİ OLMALIDIR.         TALEP
             1- DELİCİ MOTOR GÖVDESİ
             2- OYUCU UCU
             3- DRİLL DELİCİ UCU
             4- KİŞNER GÖNDERİCİ

   

   

   

         ELEKTRİKLİ KESİCİ MOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ        1-SİSTEM MODÜLER OLMALIDIR.
          2-SİSTEM KONSOL VASITASIYLA ŞEHİR CEREYANIYLA ÇALIŞABİLMELİDİR.
          3-CİHAZLARIN MAKSİMUM HIZI KONSOL ÜZERİNDEN AYARLANABİLMELİDİR.
          4-ELCEKLER KELEBEKLİ OLMALIDIR.
          5-ELCEK,KABLO VE MODÜLLERİ OTOKLAVA GİREBİLMELİDİR.
          6-SİSTEM KESME İŞLEMİNİ YAPABİLMELİDİR.
            KESME İŞLEMİ SIRASINDA HIZ 15000-35000 CPM ARASINDA OLMALIDIR.
          7-KESİCİ MODÜLER 0.4 MM'YE KADAR KALINLIKTA İNCE BIÇAKLARI KULLANABİLMELİDİR
          8-MODÜLLER BİR APARAT KULLANMADAN KOLAYCA ÇIKARILIP TAKILABİLMELİDİR.
          9-SİSTEM ULUSLARARASI BELGELERE SAHİP OLMALIDIR.
        10-SİSTEMİN 2 YIL ÜCRETSİZ 10 YILDA ÜCRETİ KARŞILIGI SERVİS HİZMETİ OLMALIDIR.
                        TALEP
         1-KESİCİ MOTOR
         2-ELEKTRİK KONSOLU
         3-ARA KABLO
         4-TESTERE 10 ADET

  YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ LEDLÎ NEGATOSKOP CİHAZI

  1.    Film görüntüleme cihazının lambası soğuk led ışık sistemi ile aydınlatma yapmalıdır.

  2.    Film cihazının kullandığı lambanın ömrü ortalama 100.000 saat olmalıdır.

  3.    Led ışık sisteminden alınan ışık fıber-optik yüzey aracılığıyla tüm izleme yüzeyine eşit dağıtılmalıdır.

  4.    İzleme alanı ısınmamalı ve sabit sıcaklığı korunmalıdır.

  5.    İzleme alanı statik elektrik özelliği ile filmi tutabilmelidir.

  6.    Işık sistemi tercihe göre dizital dimerle kontrol edilebilmelidir.

  7.    Renk sıcaklığı 8600'K olmalıdır.

  8.    Güç harcaması;

  İkili negatoskop için en fazla 100 V olmalıdır.

  9.    Işık görüntü yüzeyinde her noktada aynı olmalıdır.

  10.  Cihaz elektronik dimerli olmalı, FAS (Film Activating System) sistemi ayrıca eklenebilmelidir, opsiyonel olmalıdır.

  “YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1.1.        Cihaz yenidoğan hasta gurubu için tasarlanmış olmalıdır ve teklif edilecek cihazların tümü üretici firmanın en son ve en üst model cihazı olmalıdır. Firmalar bunu teklif dosyasında taahhüt etmelidir.

  1.2.        Cihaz yenidoğanların ventilasyonunda kullanılabilecek türde, sürekli akış, basınç limitli ve zaman çevrimli prensibe dayalı mikroişlemci denetimli olmalıdır.

  1.3.        Cihaz 220 Volt 50 Hz şehir şebeke voltajı ile çalışmakta ve +/- %10 voltaj dalgalarından etkilenmemelidir.

  1.4.        Cihazın çalışma basıncı merkezi gaz sisteminden Oksijen ve hava veya tıbbi amaçlı,hava kompresöründen sağlamalıdır.

  1.5.        Cihaz tamamıyla kompakt bir yapıda olmalıdır. Tüm parametre ayarlamaları ve ölçümlere ait değerler ventilatörün monitöründen yapılmalı ve izlenebilmelidir.

  1.6.        Cihaz aşağıda belirtilen ventilasyon modlarında çalışmalıdır.Modlar her cihazda standart olarak bulunmalıdır.

  1.6.1      CPAP (Continuous Positive Airway Pressure )

  1.6.2      IPPV veya CMV (Controlled mechanical ventilation)

  1.6.3      PTV (Patient Triggered Ventilation) veya SIPPV

  1.6.4      SIMV (Synchronised Intermittent Mandatory Ventilation)

  1.6.5      HFOV (High frequency ossilatory ventilation) veya HFV ( High frequency ventilation )

  1.6.6      PSV (Pressure Support Ventilation)

  1.6.7      VG (Volume Guarantee) veya TTV ( Targetted Tidal Volume )

  1.7.        Cihaz “Otomatik Kaçak Adaptasyon” sistemine sahip olmalıdır.

  1.8.        Cihazda freze ( durdurma ) butonu olmalı ve dalgaformları dondurulabilmelidir.

  1.9.        Cihazda apnea süresi ayarlanabilmelidir.

  1.10.      Cihaz üzerinde entegre edilmiş oksijen sensörü bulunmalı ve gerektiğinde sensör otomatik olarak kalibre edilebilmelidir. Oksijen sensörü kalibrasyonu için hastanın cihazdan ayrılması gerekmemelidir.

  1.11.      Cihazda, hastaya giden oksijen konsantrasyon 21 – 100 % arasında ayarlanabilmeli ve ayarlanan değer ile sensörün okuduğu gerçek değerler cihazın entegre monitörü üzerinde ayrı ayrı izlenebilmelidir.

  1.12.      Cihazın “Akış sensörü”, Y-parçası üzerine monte edilmiş olmalıdır. Bu sayede, yapılan ölçümler tam olarak hastaya giden değerleri göstermelidir. Hasta devresinden kaynaklanan farklılıklar ölçüm sonuçlarını etkilememelidir ve apnea, tüp tıkanıklığı veya kopukluk (disconnection) durumları en erken şekilde tespit edilebilmelidir.

  1.13.      Cihaz üzerinde ventilasyon ile ilgili olarak aşağıda yer alan parametreler belirtilen sınır değerleri arasında ayarlanabilmelidir:

  1.13.1      İnspirasyon zamanı

  1.13.2      Ekspirasyon zamanı

  1.13.3      Insp/eksp akış ayarı

  1.13.4      İnspirasyon basıncı

  1.13.5      PEEP

  1.13.6      Frekans

  1.13.7      Oksijen konsantrasyonu ayarı: %21 - %100

  1.13.8      Maksimum frekans

  1.14.      Cihazın entegre olarak arkadan aydınlatmalı LCD grafik ekranı bulunmalı ve bu ekranda :

  ·         İnspirasyon ve ekspirasyona ait havayolu basınçları,

  ·         Akış eğrileri,

  ·         Ölçümlere ait trend eğrileri (dakika hacmi, oksijen konsantrasyonu komplians, resistans ve ortalama basınç) izlenebilmelidir.

  1.15.      Cihazın reusable hasta seti üzerine nebulizör kiti takılabilmelidir. Cihaz ile birlikte reusable nebulizasyon kiti verilmelidir. Eğer cihaza entegre nebulizatör yoksa firma her cihaz için bir adet harici reusable ( çok kullanımlık ) nebulizatör vermelidir.Harici nebulizatörde kullanılan disposable setlerden 1000’er tane verilmelidir.

  1.16.      Cihazda 24 saat süre ile trend izleme özelliği olmalıdır

  1.17.      Cihaz monitörü üzerinde aşağıda belirtilen ölçüm değerleri dijital olarak izlenebilmelidir :

  Basınç Ölçümleri

  ·           Tepe Basıncı (Ppeak),

  ·           PEEP Basıncı,

  ·           Havayolu ortalama basıncı (Pmean)

                       Grafik göstergeler : Basınç bar graph, Havayolu basınç eğrisi

      

  ·            Tidal hacim (Vt),

  ·            Dakika hacmi (MV),

  ·            Kaçak miktarı (Leakage %)

  ·            Hastanın spontan hacmi (Mvspon),

  ·            Solunum frekansı,

  ·            RVR (Rate Volume Ratio) veya ET tüp kaçağı veya hasta devresi kaçağı

  ·            Respiratuar sistemi kompliyans ölçümü – C

  ·            Resistans ölçümü – R

  ·            Respiratuar sistem zaman sabiti ölçümü – TC veya ekspirasyon zamanı

  ·            Overdistention ındex – C2O/C

  1.18.      Yukarıda belirtilen parametrelere ilaveten Yüksek Frekanslı Ventilasyon uygulaması esnasında cihaz monitörü üzerinde aşağıda belirtilen parametreler izlenebilmelidir :

  ·         Cihaz stroku ile oluşan dakika hacmi (Mvim)

  ·         Cihaz stroku ile oluşan tidal hacim (Vtim)

  ·         Yüksek Frekans Darbeleri ile oluşan Tidal Hacim (Vthf)

  1.19.      Cihazda aşağıda belirtilen alarmlar bulunmalıdır :

  ·         Hava veya oksijen kesilmesi alarmı

  ·         Sistem arızası alarmı

  ·         Yüksek havayolu basınç alarmı

  ·         Düşük havayolu basınç alarmı

  ·         Yüksek ve düşük oksijen konsantrasyonu alarmı

  ·         Akış sensörü arızası alarmı

  ·         Oksijen sensörü arızası alarmı

  ·         Flow sensör tıkalı (kirli) alarmı

  ·         Disconnection veya cycle fail alarm (Hasta devresinde kaçak veya bağlantı hatası)

  ·         Yüksek dakika hacmi alarmı

  ·         Düşük dakika hacmi alarmı

  ·         Düşük tidal hacim alarmı

  ·         Apnea alarmı

  ·         Yüksek solunum frekansı alarmı

  ·         Endotrakeal tüp tıkalı alarmı

  ·         Hasta devresinde tıkanıklık veya direnç yüksekliği alarmı (Hasta devresinde tıkanıklık veya kıvrılmalar sebebiyle oluşacak direnç artışına karşı)

  1.20.      Yukarıda belirtilen alarmlardan “Yüksek ve alçak dakika hacmi alarmı”, “Apne zamanı alarmı “ haricindekilerin tamamına ilişkin alt ve üst alarm limitleri cihaz tarafından otomatik olarak belirlenmelie, böylelikle parametre ayarlamaları sonrasında, alarm limitlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi gereği kalmamalıdır.

  1.21.      Cihaz tekerlekli orijinal troleyi üzerinde monte edilmelidir.

  1.22.      Cihazın nemlendirici ünitesi mevcut en yeni teknoloji ürünü ve en yüksek model olmalıdır.Nemlendiricinin üzerinde dijital olarak chamber çıkış ısısı ve havayolu ısısı izlenebilmelidir.

  1.23.      Nemlendirici havayolu ısısını ve saturasyonunu otomatik olarak ayarlayabilmelidir.Nemlendirici ile hasta devresinde inspirasyon hattında ısıtıcı tel kullanılabilmelidir.

  1.24.      Cihazın ısıtmalı nemlendiricisi ve ısı probları bulunmalı, nemlendirici alarm sistemine sahip olmalı, aşağıdaki durumlardan birisi meydana geldiği takdirde hem sesli hem ışıklı alarm vermelidir:

  ·         Isı probu arızası

  ·         Isıtıcı rezistans arızası

  ·         Humidifier çıkış ısısı yüksek

  ·         Havayolu ısısı yüksek

  ·         Humidifier çıkış ısısı düşük

  ·         Havayolu ısısı düşük

  ·         Elektronik arıza durumu

  1.25.      Cihazın, ekspirasyon valfi de dahil olmak üzere, hasta ile temas eden tüm parçaları kolaylıkla sökülerek sterilize edilebilmelidir. Eğer ekspirasyon valfi sökülemiyorsa her cihazla birlikte istenilen yedek parça ve aksesuarlara ek olarak 10 ‘ar adet reusable ( çok kullanımlık ) hasta devresi verilmelidir.

  1.26.      Cihazın ekspirasyon valfi herhangi bir pnömatik hortum veya kablo sökülmesine ihtiyaç duymadan tek bir hareketle yerinden çıkarılabilmelidir. Bu özelliği sağlamayan firmalar her cihaz için 30(otuz)’ar adet reusable hasta devresi ve 500(beşyüz)’er adet HME filtre verecektir.

  1.27.      Cihazda alarm durumlarının saat ve tarih olarak kaydedildiği bir log-book veya History sistemi olmalıdır.

  1.28.      Cihazda entegre nebulizasyon sistemi olmalıdır veya her cihazla birlikte birer adet ultrasonic nebulizatör verilmelidir.

  1.29.      Cihaz ile birlikte yenidoğanların ventilasyonunda kullanılabilecek türde %100 silikon malzemeden imal edilmiş orijinal firma ürünü hasta devresi ve bu devrenin asılacağı orijinal askı kolu verilmelidir.

  2.            VENTİLATÖR İLE BİRLİKTE VERİLECEK MALZEMELER

  2.1.        Ventilatör ile birlikte cihazın çalışmasını sağlayacak, aşağıdaki aksesuarlar verilecek ve servisteki mevcut sisteme uygunluğu gösterilecektir .

  2.1.1      Oksijen merkezi sistem bağlantı hortumu

  2.1.2      Merkezi sistem basınçlı hava için bağlantı hortumu

  2.1.3      Reusable hasta devresi

  2.1.4      Reusable chamber

  2.1.5      Reusable flow sensörü

  2.1.6      Test akciğeri

  2.1.7 Nemlendirici Ünite ve Aksesuarları

  VENTİLATÖRLÜ TRANSPORT KÜVÖZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  1-   Cihaz, yenidoğanların ve bebeklerin taşınmasında kullanılabilecek yapıda bir kabin ile taşıma aksamı ve gerekli aksesuarlardan oluşmalıdır. Cihazda komple kabin, 02 ve hava tüpü, aspiratör, aspiratöre ait ayrı dahili batarya ve kompresör ventilatör, monitör ve dahili güç kaynağı (batarya ve şarj donanımlı akü) bulunmalıdır.

  2-   Bebeğin konulacağı kabinin genişliği 770 mm, Yükseklik 310 mm, Derinlik 440 mm.den küçük olmamalıdır.

  3-   Cihaz ambulans içerisinde iken kabin içi aydınlatma sağlanabilmelidir.

  4-     Cihaz üzerinde yüksek sıcaklık için alarm bulunmalı ve kabin içi sıcaklık 39 dereceyi geçtiği zaman uyarı ışığı yanmalıdır. Ayrıca işitsel alarm da vermelidir.

  5-     Cihaz üzerinde bulunan manometre ile oksijen tüpü basıncı izlenebilmeli ve manometrenin altında bulunan iki amaçlı düğme ile istenirse oksijen akışı, istenirse kabin içi oksijen konsantrasyonu ayarı yapılabilmelidir.Sistemle birlikte verilecek ventilatör cihazı üzerinde, ventilatörün kontrol gövdesi üzerinden açık/kapalı konuma alınabilen, cihaza entegre dahili nemlendirme sistemi bulunmalıdır. Ayar skalası akış için 0-5 L/dk, konsantrasyon içinse 0-60 % O2 olmalıdır.

  6-     Küvöz cihazına FiO2 ölçüm modülü eklenebilmelidir.

  7-   Cihaz 220 Volt ile çalışabileceği gibi, ambulans aküsü ve üzerinde özel akülü güç kaynağı ile de çalışabilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan 12 Volt veya 220 Volt çalıştırma şalteri kullanılan güç kaynağına göre pozisyonlandırılmalıdır.

  8-Cihaz üzerinde entegre durumda yenidoğan ventilatörü ve oksijen/hava karıştırıcısı bulunmalı olup, oksijen konsantrasyonu karıştırıcı yardımıyla %21-%100 arasında ayarlanabilmelidir.

  9-Cihazda ayrıca bir analog basınç manometresi bulunmalı bu sayede kullanıcı manüel solutmalarda   bile   hastaya   uygulandığı   basıncı görebilmelidir.

  10-Cihazın kabini bebeğin minderi ile beraber kolayca konulabilir,çıkarılabilir özellikte olmalıdır Ayrıca cihazın bütününü oluşturan aksesuarlarının kabin içine ulaşan bağlantılar için problemsiz giriş yerleri bulunmalıdır. Bebeğe entübasyon ulaşımında kolaylık sağlayabilmesi açısından baş tarafında bir pencere olmalıdır.

  11-Sistemin ısı ayarlanması 0,1DC hassasiyetle yapılabilmeli, ısı ayar sınırları da 22-38 0C arası olabilmelidir.

  12-Cihazın ön panelinde bir kalibrasyon düğmesi bulunmalı, bu düğmeye basılarak cihazın beden cilt ısısı 36"C de kalibre edilmelidir.

  13- Küvözde entegre dahili kompresörlü ve bataryalı aspiratör bulunmalıdır.Küvezde pasif nemlendirme sistemi olmalıdır.

  14-Küvözün dahili bataryası %21 oksijen düzeyinde 3 saat dayanabilmelidir.Cihazda dahili batarya şarj göstergesi olmalıdır.

  15-Sistemin aşağıdaki durumlara karşı alarm düzeni olmalıdır

  •         Kabin içi hava ısısı, 39°C'yi geçtiğinde ve görevli tarafından ayarlanan değerin üzerine çıktığında alarm vermelidir,

  •         Isı sensör arızası

  •         Elektrik kesintisi

  •         Hava sirkülasyon arızası

  •         Harici DC bataryanın güç azalması

  •   Isıtma elemanının aşırı ısınması veya arızalanması

  16-Cihazla birlikte verilecek ventilatör standart yenidoğan   ventilatörü özelliklerini taşımakta olup en az IMV, CPAP, .modlarında çalışmalıdır.

   

  17- Ventilatör özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Basınç Limiti veya Inspirasyon basıncı     10-60 cm H2O

  - Solunum Frekansı 2-120bpm

  - PEEP/CPAP 0-10 cm H2O

  - Oksijen Konsantrasyonu %21-100

  - İnspirasyon Süresi 0.2-2 sn

  18-Ventilatörde peep,inspirasyon zamanı, inspirasyon   basıncı ve inspirasyon zamanı parametreleri ayarlanabilmelidir.

  19Ventilatörde havayolu basıncını gösterebilen bir manometre olmalıdır.

  20. Cihaza entegre bir ventilasyon monitörü bulunmalıdır. Cihaza ait entegre ventilatörde ayarlanan tüm değerlere ait ayarlanan ve ölçülen değerler ayrı ayrı izlenebilmelidir.

  21. Cihazdaki entegre ventilatöre ait entegre ventilasyon monitör cihazında FiO2 değeri izlenebilmelidir.

  22. Cihazda ayarlanan değerlere ait alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

  23-Cihazın uluslararası geçerliliği olan ürün kalite standart belgelerinden birine haiz olmalı ve firma bunu teklifinde belgelemelidir.

  24-Sistem   bebeğin   cilt   ısısını   bir prob vasıtasıyla   ölçmeli ve digital ekrandan izlenebilmelidir.

  HER CİHAZLA BİRLİKTE VERİLECEK     YEDEK     PARÇA

  Tüm aksesuarlar cihazlarla aynı üretici firma ürünü olmalıdır toplama ürünler kabul edilmeyecektir.

  1.   Isı probu çok kullanımlık bir adet

  2. O2 ve hava tüpleri birer adet.Tüpler pin index değil ise cihaz ile birlikte orijinal küvez ile aynı üretici firma ürünü regülatörler. Tüpler hafif alaşımlı anodize aluminyum olmalıdır.

  3. Küvez ile kullanımı üretici firma tarafından onaylanmış orijinal broşüre sahip dezenfektan verilmelidir. Cihazla birlikte toplam 14 litre verilmelidir.

  4. Küvez filtresi 12 adet

  5. Ventilatör için çok kullanımlık hasta devresi. İnspirasyon ve ekspirasyon hatlarından oluşmalıdır.Tek hatlı devreler kabul edilmeyecektir.

  6. Ekspirasyon valfi tek kullanımlık 25 adet veya her cihaz ile birlikte 100 adet HME filtre

  7. Serum askılığı

  8. Cihazdaki tüpleri açma aparatı

   

   

       

                                                                                                                       

 • ortopedi malz. alımı

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/
  Konu ORTOPEDİ MAZLEMESİ ALIMI
  İLAN
  İlan Tarihi 15/ 02/ 2012
             Hastanemiz ortopedi sevisinde yatmakta olan2250098 protokol numaralı Minire DEDE isimli hastanın Hastanın Sağ Gonartroz ameliyatında kullanmak için gerekli olan malzemenlerin   ;4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/f maddesi gereğince alım yapılacaktır. Hazırlanacak tekliflerin 15/02/2012 tarih saat 13.00 kadar faxla veya elden Satın Alma Birimine ulaştırılması rica olunur.
           
  TEKLİF HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
  1-Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Kalemlerin herhangi birine teklif vermeyen firmanın tekliflerinin tamamı değerlendirme dışı kalacaktır.
  2-Teklifler birim fiyat üzerinden hazırlanıp,KDV Hariç olarak verilecektir.Teklif toplam tutarları rakam ve yazıyla açık olarak belirtilecektir.
  3-Teklifler TL olarak hazırlanacak,TL harici hazırlanmış teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  4-Teklifler faksla ve elden ulaştırılabilir.
  5-Teklif mektuplarında firmanın unvanı, adresi,telefon-faks numaraları varsa elektronik posta adresleri ayrıca belirtilip yetkili kişilerce imza edilecektir.
  6-Aşağıda belirtilen malzemeler birer adet olarak belirtilmiş olup, ameliyat esnasında daha fazla malzeme kullanılır ise miktar kısmı kullanılan malzeme kadar arttırılacaktır.
  7-Ameliyattan 1 gün önce sterilizasyona malzemelerin bırakılması zorunludur.
  8-Her bir Ürünün UBB numarası olmak zorundadır.
  9-Malzemeye teklif verecek firmaların tedarikçi veya 1. bayi olması gerekmektedir.
  10-Malzemenin fiyatının kaç gün veya ay geçerli olduğu belirtilecektir.
  11-Sut fiyatı olan malzemeler için sut fiyatı ve sut kodu yazılacaktır.
  12-Firmalar tedarikçi veya bayi olduklarına dair ilgili evrak ve çıktıları göndermeli ve belgelendirmelidir.
  13-Malzemelerin ubb çıktıları gönderilmelidir.
  14-Yukarıdaki şartlara uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  Sıra No Satın Alınacak Malın Cinsi Ölçü Birim Ölçü Birim Miktarı Birim Fiyat Toplam Fiyat
  1 SUT:100.501/07A02AA01AA0100001/
  ARTROPLASTİ DİZ FEMORAL COMP.PRİMER ÇİMENTOLU COCR BAĞ-KESEN ANATOMİK
  Adet 1    
  2 SUT:100.541/07A02AB01AA0100001/
  ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. PRİMER ÇİMENTOLU COCR MONOBLOK ROTASYONLU
  Adet 1    
  3 SUT:100.521/07A02AB03AA0000006/
  ARTROPLASTİ DİZ İNSERT COMP. PRİMER UHMWPE BAĞ-KESEN NON ANOTOMİK ROTASYONLU
  Adet 1    
  4 SUT:100.625/07A02AB02AA0200015/
  ARTROPLASTİ DİZ TİBİAL COMP. REV. ÇİMENTOLU CO/CR STEM
  Adet 1    
  5 SUT:101.051/07A120000000000005/
  ARTROPLASTİ ÇİMENTOLAR 40-50 GR. ANTİBİYOTİKLİ
  Adet 1    
           MOBİL BEARİNG ÇİMENTOLU TOTAL DİZ PROTEZ) BAĞ KESEN     Teknik Şartname
  1-Femoral komponent Co-Cr akışımdan mamül olmalıdır.
  2-Fomoral komponent anatomk yapıya sahip olmalı ,sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
  3-Femorral kornponent en az 7 boy olmalıdır.
  4-Femoral KomponentTîbiat Insert ve Patellar komponent ayn ölçülerden oluşmalı oluşınalı , Tıbial Komponent bağımsız olmahdır.En küçük femoral komponent en büyük tıbial komponentte uyum içinde kullanılabilmelidir. bir büyük ve bir küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.
  5-Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzleniş olmalıdır.
  6-Ferooral komponent için en az 3 farklı açıda (valgus açısı) kesi yapılabilmelidir..
  7-Femoral dış rotasyon imptant tasarımı ile sağlanmalı veya kesim kılavuzlarında dış rotasyon yerecek şekilde değişiklik yapılabilmelidir.
  8-femoral kesim kılavuzları üzerinde gereğinde distal veya anterior kesiyi -2 mm daha fazla kesmeyi sağlayan delikleri olmalıdır.
  9-Her boy protez tçîn femoral denemeleri bulunmalıdır.
  10-Femur posteriorunu temizlemek ve bağ dengesini kontrol etmek amacıyla set İçinde eklem aralayıcı (laminar apreadar) bulunmalıdır.
  11-Femoral Komponentler Noch Plasti özelliğine sahip olmalıdır.
  12-Tıbial komponent Co-Cr alaşımlarından mamul olmahdır.
  13-Tıbial komponent simetrik yapıya sahip olmalı sag ve sol olarak ayrılmamalıdır..
  14-Tibial omponentte rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanattı stem olmalıdır.(kigıl yapıya sahip olmalıdır).
  15-Tıbial komponent tin en az 3 ayrı stem uzatma (atem extension ) boyu olmalıdır. Ttbial komponentte
  gerektiğinde primer cerrahi sırasında da stem uzatma eklenebilmelidir. Stem uzatmalar tibtal komponent ile
  rnonoblok değil modüler olmahdır
  16-Tıbial komponent an az 5 boy olmalıdır.
  17-Tıbial komponent iç yuzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır veya pürüzlenmiş olmalıdır.
  18-Tıbial kesi gereğinde düz ve posteria eğimli yapılabilmelidir.
  19-Tıbial kesi bloklarında intramedüler ve ekstramedüler kesim sistemi aynı anda görülebilmelidir ,her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.Klavuz üzerinden tıbianın en defektli kısmı veya defektsiz kısmından ayrı ayrı ölçüm yapabilen stilusu bulunmalıdır.
  20-Tıbial insert uhmwpe ‘den imal edilmiş olmalıdır.
  21-Insertler oksijensiz ortamda gama sterilizasyon veya etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
  22-Tıbial insert tek parça ve hareketli olmalıdır.Tıbial insertte rotasyonel ve translasyonel özellik olmalı,anteroposterior ve mediolateral (4 yöne )hareketlilik olmalıdır.
  23-Tıbial insertler arka çapraz bağı kesen tipte ve stabilizer özelliği olmalıdır.
  24-Tıbialinser kalınlıkları en az 5 kalınlıkta olmalıdır.Sistemin 8 mm’den ince inserti olmalıdır.
  25-Tıbial komponentin insert ile temas eden yüzü parlatılmış olmalıdır.             Teknik Şartname
  1.Şırınga ve elle kullanıma uygun olmalıdır.
  2.40 gr.Pudra ve sıvı içeren ambalajda olmalıdır.
  3.Ambalaj üzerinde kullanım şekli belirtilmelidir.
  4. Düşük ve standart viskoziteye sahip olmalıdır.
  5.Hazarlama süresi sıvı için 5 Normal için 3 dakikayı geçmemelidir. 6.Sertleşme zamanı Sıvı için 10 standart için 8 dakika olmalıdır. 7.Benzol Peroksit oranı % 2,3 ü geçmemelidir.
  8.Baryum sülfat oram % 9,6 olmalıdır.
  9.Bütimetakralat oram %13,2 olmalıdır.
  10.40 gr lık ambalajda 14,4 gr. Sıvı içermelidir.
  11- .Metil Polİmetakralat oranı % 84,3 olmalıdır,
  12.2011 yılı steril tarihli olmalıdır.
  13-Gcntamicin sulphate % 3.8 olmalıdır.
  13.Sağlık bakanlığı ruhsatına sahip olmalıdır.
  Adres:     Eyüp Merkez Mah. Silahtarağa Cad. No: 53-55-57 Eyüp/İSTANBUL
  Telefon: 0.212 417 29 00   Faks :   0.212 616 48 57 - 417 29 15 Randevu Tel: 0.212 581 20 00
  istanbuldhs7@saglik.gov.tr">e-posta: istanbuldhs7@saglik.gov.tr             Elektronik Ağ:www.eyupdevlethastanesi.gov.tr
 • ortopedi malzemesi alımı-

  T.C.
  SAĞLIK BAKANLIĞI
  Eyüp Devlet Hastanesi
  Sayı     :B.10.4.İSM.4.34.50.05/930/